Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
UWAGA!!! Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej
Minął termin składania ofert
2022-03-14 14:38:30
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno poprzez nadanie jej normatywnej szerokości, wykonanie nawierzchni bitumiczne, zjazdów bitumicznych i mijanek - IRG.271.4.2021.IRG
Minął termin składania ofert
2021-09-03 11:27:48
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno poprzez nadanie jej normatywnej szerokości, wykonanie nawierzchni bitumiczne, zjazdów bitumicznych i mijanek - IRG.271.3.2021.IRG
Minął termin składania ofert
2021-08-23 09:24:44
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2021-06-29 10:00:40
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZCIŃSKU-ZDROJU W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Minął termin składania ofert
2020-12-21 13:12:04
Zakup nowego ciągnika rolniczyego - rok produkcji nie starszy niż 2017, wraz z przeszkoleniem w zakresie użytkowania pracowników Zamawiającego.
Minął termin składania ofert
2020-11-30 12:01:16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju"
Minął termin składania ofert
2020-09-14 15:27:36
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2020-07-13 13:31:21
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2020-05-29 12:54:18
Termomodernizacja budynku szkoły w Góralicach
Minął termin składania ofert
2019-11-14 14:58:34
Dostawa energii elektrycznej dla gminy Trzcińsko-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.
Minął termin składania ofert
2019-10-24 15:17:36
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2018-12-05 10:09:27
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2018-10-01 11:40:25
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych
Minął termin składania ofert
2018-06-25 15:16:12
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe
Minął termin składania ofert
2018-05-02 10:06:19
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2017-12-11 14:45:47
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych
Minął termin składania ofert
2017-12-01 14:38:44
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2017-11-16 13:39:10
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2017-08-04 12:14:45
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2017-07-31 15:29:42
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2019
Minął termin składania ofert
2017-07-20 13:35:39
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2017-06-30 09:59:42
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2017-03-09 15:06:08
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
Minął termin składania ofert
2015-11-12 14:40:52
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4
Minął termin składania ofert
2015-10-09 11:19:00
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko Zdrój 01.01.2016-31.12.2017
Minął termin składania ofert
2015-07-29 08:28:12
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2015-06-22 09:14:11
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2015-05-25 21:49:05
Rekultywacja dwóch składowisk odpadów komunalnych w Gminie Trzcińsko-Zdrój Drzesz i Czarnołęka
Minął termin składania ofert
2015-02-03 12:19:00
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko Zdrój i jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2014-08-27 14:40:24
Dowożenie uczniów do szkól z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2014-07-14 13:54:36
Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika, wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z jej elementami (studzienki, wpusty)
Minął termin składania ofert
2014-07-04 12:59:18
Remont Bramy Myśliborskiej (XVIw.) i Bramy Chojeńskiej (XIVw.)w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2014-05-12 13:41:52
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2014-01-15 15:30:59
DOŻYWIANIE DZIECI Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2013-11-27 14:48:12
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój - dokończenie zadania
Minął termin składania ofert
2013-08-30 10:46:53
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych
Minął termin składania ofert
2013-08-30 10:32:19
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 1 162 790 kWh.
Minął termin składania ofert
2013-08-07 14:26:06
Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznej
Minął termin składania ofert
2013-06-04 09:16:39
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego przy ul. 2 Lutego 3 w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2013-05-24 09:37:43
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2013-05-09 14:50:11
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych.
Minął termin składania ofert
2012-08-24 14:13:50
DOŻYWIANIE DZIECI Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
Minął termin składania ofert
2012-07-06 10:31:27
UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
Minął termin składania ofert
2012-06-19 11:06:50
Przebudowa i odtworzenie alejek spacerowych wzdłuż murów obronnych wraz z przebudową Al. Róż
Minął termin składania ofert
2012-04-05 11:27:24
Remont średniowiecznych murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2012-03-29 09:53:44
Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gogolicach
Minął termin składania ofert
2012-03-16 10:08:52
Zarządzanie projektem pn.: "Wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą"
Minął termin składania ofert
2012-03-08 10:30:40
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2011-12-16 11:18:31
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w latach 2011-2012 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Minął termin składania ofert
2011-11-30 13:06:26
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2011-11-30 13:00:11
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
Minął termin składania ofert
2011-11-10 08:55:44
Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z remontem dachu nad salą widowiskową TCK w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Młyńskiej
Minął termin składania ofert
2011-10-14 13:30:27
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów
Minął termin składania ofert
2011-09-21 12:38:22
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych
Minął termin składania ofert
2011-08-26 09:14:13
Odbudowę Baszty Zachodniej w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2011-08-05 15:26:22
Odrestaurowanie wraz z odbudową młyna gospodarczego w celu utworzenia izby pamięci w budynku na działce 163/2 w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2011-08-05 15:12:44
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój trasą nr 1
Minął termin składania ofert
2011-07-27 11:10:14
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój trasą nr 2
Minął termin składania ofert
2011-07-27 11:05:43
Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju.
Minął termin składania ofert
2011-06-15 09:16:34
Dożywianie dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2011-06-14 14:42:18
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2011-06-09 12:03:18
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Góralicach
Minął termin składania ofert
2011-05-12 08:48:16
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012 w Góralicach”
Minął termin składania ofert
2011-03-31 11:46:40
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój”
Minął termin składania ofert
2011-03-09 08:18:25
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Minął termin składania ofert
2011-02-11 11:52:22
Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2010-10-06 14:57:16
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2010/2011 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych.
Minął termin składania ofert
2010-08-30 12:22:07
Przebudowa drogi osiedlowej w Gogolicach gm. Trzcińsko-Zdrój - dz. nr 133/45.
Minął termin składania ofert
2010-08-06 11:50:21
Przebudowa drogi osiedlowej w Stołecznej gm. Trzcińsko-Zdrój - dz. nr 154/9.
Minął termin składania ofert
2010-08-06 10:48:58
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 2
Minął termin składania ofert
2010-07-30 13:33:28
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 1
Minął termin składania ofert
2010-07-30 13:32:12
Dożywianie dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2010-07-27 14:36:38
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Góralicach.
Minął termin składania ofert
2010-06-30 11:50:45
Remont Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju - II etap
Minął termin składania ofert
2010-06-15 15:14:58
Infrastruktura Łącząca - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów.
Minął termin składania ofert
2010-06-07 11:22:55
Remont świetlicy wiejskiej w Strzeszowie
Minął termin składania ofert
2010-05-20 13:00:47
Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2010-04-20 12:10:31
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcińsko-Zdrój: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka, budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach
Minął termin składania ofert
2010-02-22 14:31:25
Remont budynku Trzcińskiego Centrum Kultury wraz z filią w Góralicach
Minął termin składania ofert
2009-11-02 10:52:07
Remonty świetlic wiejskich w Rosnowie i Stolecznej.
Minął termin składania ofert
2009-10-23 13:39:47
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.
Minął termin składania ofert
2009-10-01 12:26:20
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju.
Minął termin składania ofert
2009-10-01 12:23:07
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych.
Minął termin składania ofert
2009-08-05 07:53:01
Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Trzcińsko?Zdrój w roku budżetowym 2009
Minął termin składania ofert
2009-07-30 09:26:39
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 2
Minął termin składania ofert
2009-06-30 11:28:54
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 1
Minął termin składania ofert
2009-06-30 11:27:52
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Gogolicach.
Minął termin składania ofert
2009-06-22 08:29:53
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,"Moje Boisko - Orlik 2012" w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2009-04-30 13:19:07
Budowa II i III działki na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz - II przetarg
Minął termin składania ofert
2009-04-03 11:32:07
Remont świetlicy wiejskiej w Dobropolu
Minął termin składania ofert
2009-03-16 10:26:47
Remont Ratusza Staromiejskiego z XIV-XV w. w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2009-02-27 10:43:48
Budowa II i III działki na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz
Minął termin składania ofert
2009-02-11 12:56:00
Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2009
Minął termin składania ofert
2009-01-14 10:19:04
Dostawa oleju opałowego do Hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju w roku 2009.
Minął termin składania ofert
2008-12-19 10:57:54
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych.
Minął termin składania ofert
2008-09-17 13:05:45
Przebudowa budynku dla potrzeb zakładu rehabilitacji.
Minął termin składania ofert
2008-09-10 14:39:52
Usuniecie awariisieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza - róg ul. Krótkiej
Minął termin składania ofert
2008-08-21 10:37:54
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 2
Minął termin składania ofert
2008-07-02 12:13:11
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 1
Minął termin składania ofert
2008-07-02 12:11:53
Dostawa i montaż placów zabaw
Minął termin składania ofert
2008-04-30 15:53:32
Wymiana papowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Stołecznej.
Minął termin składania ofert
2008-03-11 15:27:50
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Stołecznej
Minął termin składania ofert
2008-03-11 15:24:07
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2008.
Minął termin składania ofert
2007-12-15 08:14:48
Dostawa oleju opałowego do Hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju w roku 2008.
Minął termin składania ofert
2007-11-14 08:50:13
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Dobropole do miejscowości Tchórzno i z miejscowości Dobropole do miejscowości Wesoła w Gminie Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2007-10-17 15:40:23
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2007-10-02 11:24:48
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2007-10-02 09:04:05
Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej przesyłowej z Góralic do m. Czyste gm. Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2007-09-26 09:15:59
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Górczyn dz. nr 25
Minął termin składania ofert
2007-09-18 14:06:01
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Góralice 828.
Minął termin składania ofert
2007-09-18 14:04:28
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych.
Minął termin składania ofert
2007-09-04 14:58:55
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 2
Minął termin składania ofert
2007-06-28 15:37:12
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 1
Minął termin składania ofert
2007-06-28 15:34:57
Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę posiłków do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2007-06-12 13:37:43
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju
Minął termin składania ofert
2007-04-12 08:29:24
Obsługa gastronomiczno-handlowa imprezy pod nazwą „Dni Trzcińska-Zdroju 2007”
Minął termin składania ofert
2007-04-03 11:31:18
Kompleksowa obsługa gastronomiczno–handlowa imprezy pod nazwą „Trzciński Festiwal Kultury i Sportu –Europa Bez Granic 2007”
Minął termin składania ofert
2007-03-15 14:39:49
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości
Minął termin składania ofert
2007-01-24 15:24:28
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń wymaganych prawem budowlanym na remont świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.
Minął termin składania ofert
2007-01-04 09:12:50
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy w miejscowości Chełm Górny
Minął termin składania ofert
2006-12-22 14:13:30
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2007
Minął termin składania ofert
2006-12-08 13:35:26
Dostawa oleju do Hali Widowiskowo-Sportowej
Minął termin składania ofert
2006-11-24 15:32:32
Informacja o wyniku postępowania na zamówienie publiczne "Dostawa używanych kontenerów biurowo-socjalnych – szt. 4"
Minął termin składania ofert
2006-10-10 14:47:11
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Strzeszów dz. nr 343
Minął termin składania ofert
2006-10-03 13:03:09
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Czarnołęka/Drzesz dz. nr 3 i 86/1
Minął termin składania ofert
2006-10-03 09:10:21
Informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne na „dostawę mebli do szkół leżących na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój”
Minął termin składania ofert
2006-09-27 09:27:22
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybrane zadania z Lokalnego Programu Rewitalizacji masta Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2006-09-12 15:31:32
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2006/2007 do Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych - II przetarg
Minął termin składania ofert
2006-08-31 15:12:31
Dostawa opału
Minął termin składania ofert
2006-08-04 11:26:08
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 2
Minął termin składania ofert
2006-07-25 13:00:21
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 1
Minął termin składania ofert
2006-07-25 12:46:39
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę posiłków do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2006-06-30 15:36:29
Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę posiłków do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój
Minął termin składania ofert
2006-06-23 13:19:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Administrator BIP

Data wytworzenia:
10 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
10 cze 2003, godz. 12:50

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
01 mar 2022, godz. 10:15