Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE Nr I/569/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-02-18 15:00:24
ZARZĄDZENIE Nr I/576/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie: I rokowań na sprzedaż nieruchomości po trzech przetargach ustnych nieograniczonych. 2022-02-18 07:29:21
ZARZĄDZENIE Nr I/575/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2022-02-18 07:27:17
ZARZĄDZENIE Nr I/573/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2022-02-18 07:24:48
ZARZĄDZENIE Nr I/564/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2023-2030. 2022-01-27 15:34:10
ZARZĄDZENIE Nr I/562/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska -Zdroju z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-01-26 13:33:46
ZARZĄDZENIE Nr I/568/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko - Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2022 2022-01-26 12:29:22
ZARZĄDZENIE Nr I/560/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-01-26 12:07:04
ZARZĄDZENIE Nr I/566/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów 2022-01-24 15:27:39
ZARZĄDZENIE Nr I/567/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Trzcińsko - Zdrój do oddania w użyczenie 2022-01-24 15:12:21
ZARZĄDZENIE Nr I/565/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju 2022-01-24 15:06:33
ZARZĄDZENIE Nr I/559/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 08:10:43
ZARZĄDZENIE Nr I/558/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 08:09:38
ZARZĄDZENIE Nr I/561/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-01-13 14:14:31
ZARZĄDZENIE Nr I/554/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2022 rok 2022-01-13 09:00:30
ZARZĄDZENIE Nr I/553/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju na rok 2022 2022-01-12 07:57:53
ZARZĄDZENIE Nr I/555/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-01-12 07:50:53
ZARZĄDZENIE Nr I/557/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2022 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko - Zdrój 2022-01-11 15:12:13
ZARZĄDZENIE Nr I/556/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 04 stycznia 2022r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-11 15:05:12
ZARZĄDZENIE Nr I/552/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2021-2035. 2022-01-11 14:53:21
ZARZĄDZENIE Nr I/551/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2022-01-11 14:47:55
ZARZĄDZENIE Nr I/550/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2022-01-03 09:51:26
ZARZĄDZENIE Nr I/549/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-12-27 10:50:42
ZARZĄDZENIE Nr I/548/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-12-22 12:57:34
ZARZĄDZENIE Nr I/547/2021 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju 2021-12-15 14:32:20
ZARZĄDZENIE Nr I/546/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2021-12-14 13:07:46
ZARZĄDZENIE Nr I/545/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenia cen wywoławczych 2021-12-13 12:55:27
ZARZĄDZENIE Nr I/543/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 03 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko ? Zdrój 2021-12-10 08:05:29
ZARZĄDZENIE Nr I/544/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniężnej z funduszu zdrowotnego 2021-12-10 07:50:04
ZARZĄDZENIE Nr I/538/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-12-10 07:47:47
ZARZĄDZENIE Nr I/542/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02.12.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr I/536/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych 2021-12-02 15:13:56
ZARZĄDZENIE Nr I/541/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu 2021-12-02 11:40:58
ZARZĄDZENIE Nr I/540/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2021-12-02 11:39:16
ZARZĄDZENIE Nr I/539/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 stycznia 2022 r. 2021-12-02 08:53:46
ZARZĄDZENIE Nr I/537/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 2021-11-29 14:23:29
ZARZĄDZENIE NR I/536/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych 2021-11-26 13:59:00
ZARZĄDZENIE Nr I/532/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-11-22 13:49:37
ZARZĄDZENIE Nr I/535/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-11-22 11:55:46
ZARZĄDZENIE Nr I/534/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie: ogłoszeń o przetargach 2021-11-16 12:37:52
ZARZĄDZENIE Nr I/533/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-11-16 11:12:02
ZARZĄDZENIE Nr I/526/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-11-16 11:10:04
ZARZĄDZENIE Nr I/531/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko - Zdrój nie będące lokalami mieszkalnymi 2021-11-12 08:32:25
Zarządzenie Nr I/530/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju 2021-11-09 14:53:25
ZARZĄDZENIE Nr I/527/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-11-09 08:09:13
ZARZĄDZENIE Nr I/529/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02.11.2021 r. w sprawie: określenia sposobu rozliczania dopłat do taryfy dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-11-04 09:34:18
ZARZĄDZENIE Nr I/528/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych 2021-11-04 08:57:29
ZARZĄDZENIENR Nr I/525/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022?. 2021-10-29 14:53:27
ZARZĄDZENIE Nr I/524/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój 2021-10-29 14:44:40
ZARZĄDZENIE Nr I/523/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy/najmu na okres do 3 lat 2021-10-26 13:02:10
ZARZĄDZENIE Nr I/522/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-10-26 09:15:53
ZARZĄDZENIE Nr I/521/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2021-2035 2021-10-14 09:59:31
ZARZĄDZENIE Nr I/518/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2021-2035 2021-10-14 09:46:55
ZARZĄDZENIE Nr I/515/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-10-11 11:17:51
ZARZĄDZENIE Nr I/520/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 08 października 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i ustalenia cen wywoławczych 2021-10-08 14:15:48
ZARZĄDZENIE Nr I/519/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 08 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. udziału w wysokości 72/100 w dz. nr 113/6 o pow. 106 m2, w nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, położonym w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko - Zdrój przeznaczonej do sprzedaży 2021-10-08 08:36:23
ZARZĄDZENIE Nr I/517/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Górczyn 2021-10-07 11:04:33
ZARZĄDZENIE Nr I/516/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2021-10-07 08:42:27
ZARZĄDZENIE Nr I/511/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-10-05 08:15:54
ZARZĄDZENIE Nr I/514/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-10-01 10:26:41
ZARZĄDZENIE Nr I/513/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-10-01 10:25:14
ZARZĄDZENIE Nr I/512/2021 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 września 2021 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju. 2021-09-30 15:03:19
ZARZĄDZENIE Nr I/510/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu 2021-09-28 15:26:06
ZARZĄDZENIE Nr I/ 509/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Górczyn. 2021-09-22 13:20:52
ZARZĄDZENIE Nr I/508/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-09-22 08:20:00
ZARZĄDZENIE Nr I/507/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 13 września 2021 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia NR I/505/2021 z dnia 06 września 2021r. 2021-09-13 13:59:11
ZARZĄDZENIE Nr I/506/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 07 września 2021 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2021-09-08 14:19:10
ZARZĄDZENIE Nr I/502/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-09-08 11:03:47
ZARZĄDZENIE Nr I/505/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 września 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenia ceny wywoławczej 2021-09-06 14:34:03
ZARZĄDZENIE Nr I/504/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 03 września 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenia ceny wywoławczej 2021-09-06 09:40:01
ZARZĄDZENIE Nr I/503/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 03 września 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2021-09-06 09:37:12
ZARZĄDZENIE Nr I/500/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-09-02 12:41:33
ZARZADZENIE Nr I/456/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie obiegu i zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju 2021-09-01 11:57:54
ZARZĄDZENIE Nr I/499/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2022 2021-09-01 11:45:35
ZARZĄDZENIE Nr I/501/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę 159/6 położoną w obrębie Góralice 2021-08-26 14:56:08
ZARZĄDZENIE Nr I/498/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-08-23 11:33:07
ZARZĄDZENIE Nr I/496/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój dla samorządowej instytucji kultury: Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju. 2021-08-03 13:27:23
ZARZĄDZENIE Nr I /495/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju 2021-07-30 14:49:59
ZARZĄDZENIE Nr I/ 494 /2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku - Zdroju 2021-07-30 14:48:29
ZARZĄDZENIE Nr I/493/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr II/329/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-07-30 14:46:33
ZARZĄDZENIE Nr I/489/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-07-30 13:46:40
ZARZĄDZENIE Nr I/492/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-07-29 12:32:10
ZARZĄDZENIE Nr I/490/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2021-07-27 08:59:12
Zarządzenie Nr 487/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 12.07.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju 2021-07-23 11:51:42
ZARZĄDZENIE NR I/488/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu 2021-07-22 13:27:09
ZARZĄDZENIE Nr I/486/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-07-15 09:40:44
Zarządzenie Nr I/485/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia części nieruchomości (o pow. 900m2) stanowiącej dz. nr 131/3 położonej przy ul. Al. Róż w Trzcińsku - Zdroju do zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na ustawienie wesołego miasteczka z dmuchańcami w dniu 15.07.2021 r. 2021-07-07 15:18:41
Zarządzenie nr I/484/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie wpisania obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków 2021-07-06 15:45:52
ZARZĄDZENIE Nr I/481/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-07-02 13:26:29
ZARZĄDZENIE Nr I/483/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: ogłoszeń o przetargach 2021-06-29 16:14:44
ZARZĄDZENIE Nr I/482/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: ogłoszeń o przetargach 2021-06-29 10:26:15
ZARZĄDZENIE Nr I/479/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-06-29 10:12:54
ZARZĄDZENIE Nr I/480/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zaleceń dla osób korzystających z kąpieliska nad Jeziorem Strzeszowskim w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce 2021-06-25 12:13:08
ZARZĄDZENIE Nr I/478/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 czerwca 202 roku w sprawie podziału środków finansowych, z przeznaczeniem na stypendia szkolne Burmistrza dla wyróżniających się uczniów szkół, prowadzonych przez Gminę Trzcińsko - Zdrój 2021-06-23 08:29:50
ZARZĄDZENIE Nr I/472/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-06-21 13:17:57
ZARZĄDZENIE Nr I/477/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-06-21 12:42:17
ZARZĄDZENIE Nr I/476/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Trzcińsko - Zdrój za 2020 rok 2021-06-21 12:39:34
ZARZĄDZENIE Nr I/475/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2021-06-17 14:54:14
ZARZĄDZENIE Nr I/474/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenia ceny wywoławczej 2021-06-17 11:06:57
ZARZĄDZENIE Nr I/473/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2021-06-17 11:02:56
ZARZĄDZENIE Nr I/470/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-06-15 12:52:07
ZARZĄDZENIE Nr I/471/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2021-06-11 14:40:31
ZARZĄDZENIE Nr I/469/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-06-07 15:29:25
ZARZĄDZENIE Nr I/468/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-06-07 11:28:48
ZARZĄDZENIE Nr I/463/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach 2021-06-02 14:47:14
ZARZĄDZENIE Nr I/462/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej 2021-06-02 14:12:49
ZARZĄDZENIE Nr I/467/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-05-31 12:00:37
ZARZĄDZENIE Nr I/461/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-05-28 14:06:30
ZARZĄDZENIE Nr I/466/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego 2021-05-28 11:16:34
ZARZĄDZENIE Nr I/465/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 2021-05-28 11:14:40
ZARZĄDZENIE Nr I/460/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego ds. realizacji inwestycji p.n. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" 2021-05-21 09:46:14
ZARZĄDZENIE Nr I/448/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego oraz upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym 2021-05-19 11:20:26
ZARZĄDZENIE Nr I/459/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-05-18 11:13:14
ZARZĄDZENIE Nr I/457/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-05-17 08:48:40
ZARZĄDZENIE Nr I/420/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zastępstw pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju 2021-05-14 15:03:23
ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. 2021-05-14 14:40:21
ZARZĄDZENIEe Nr I/453/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju, zatrudnionego na stanowisku pracy ds. obywatelskich, obronności i zarzadzania kryzysowego 2021-05-07 15:19:59
ZARZĄDZENIE Nr I/455/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach 2021-05-07 15:12:22
ZARZĄDZENIE Nr I/454/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-05-07 07:59:45
ZARZĄDZENIE Nr I/452/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy Trzcińsko - Zdrój, wynikających z zakresu zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój 2021-05-05 15:08:44
ZARZĄDZENIE Nr I/450/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-05-04 15:22:54
ZARZĄDZENIE Nr I/447/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2021-04-29 12:43:44
ZARZADZENIE Nr I/446/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdój z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój oraz ustalania jej zadań i trybu pracy 2021-04-29 12:42:17
ZARZĄDZENIE Nr I/451/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na okres powyżej 10 lat nieruchomości gruntowej 2021-04-28 13:08:48
ZARZĄDZENIE Nr I/449/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-04-22 10:56:05
ZARZĄDZENIE Nr I/445/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie: ogłoszeń o przetargach 2021-04-21 15:00:49
ZARZĄDZENIE Nr I/442/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-04-21 08:47:48
Zarządzenie Nr I/444/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie: ogłoszeń o przetargach 2021-04-19 11:18:36
ZARZĄDZENIE Nr I/443/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS w celu wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój w ramach wsparcia przez państwo - gospodarza 2021-04-16 14:30:18
ZARZĄDZENIE nr I/441/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach 2021-04-13 15:22:24
ZARZĄDZENIE Nr I/440/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2021r. 2021-04-12 09:19:24
ZARZĄDZENIE Nr I/439/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 maja 2021r. 2021-04-12 09:04:36
ZARZĄDZENIE Nr I/438/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy w Urzędzie Miejskim Trzcińsku - Zdroju w 2021 roku. 2021-04-12 09:01:32
ZARZĄDZENIE Nr I/434/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach 2021-04-09 14:18:58
ZARZĄDZENIE Nr I/437/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej 2021-04-09 13:01:48
ZARZĄDZENIE Nr I/436/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Trzcińsko - Zdrój oraz jednostki obsługujące 2021-04-09 12:51:24
ZARZĄDZENIE Nr I/430/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów dla Szkół Podstawowych)", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 2021-04-08 10:24:20
ZARZĄDZENIE Nr I/433/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-04-07 09:35:39
ZARZĄDZENIE Nr I/432/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenia ceny wywoławczej 2021-03-31 11:20:25
ZARZĄDZENIE Nr I/431/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2021-03-29 11:45:18
ZARZĄDZENIE Nr I/429/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-25 12:05:22
ZARZĄDZENIE Nr I/425/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-03-25 09:12:34
ZARZĄDZENIE Nr I/428/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenia ceny wywoławczej 2021-03-24 14:24:40
ZARZĄDZENIE Nr I/421/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr I/341/2020 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności 2021-03-23 09:17:34
ZARZĄDZENIE Nr I/427/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1/9 i 1/11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-23 08:48:32
ZARZĄDZENIE Nr I/426/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym 2021-03-22 13:41:38
ZARZĄDZENIE Nr I/402/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko - Zdrój 2021-03-15 13:13:34
ZARZĄDZENIE NR I/424/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. 2021-03-12 13:24:54
ZARZĄDZENIE Nr I/423/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 2021-03-12 13:17:08
ZARZĄDZENIE Nr I/408/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Trzcińsko - Zdrój 2021-03-12 07:50:49
ZARZĄDZENIE Nr I/422/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechnia 2021-03-09 10:15:26
ZARZĄDZENIE Nr I/419/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia infolinii. 2021-03-04 14:35:03
ZARZĄDZENIE Nr I/418/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/436/2013 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania, wyceny i likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2021-03-01 11:00:58
ZARZĄDZENIE Nr I/417/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku ? Zdroju i jednostkach podległych. 2021-03-01 10:59:11
ZARZĄDZENIE Nr I/415/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 2021-02-25 10:55:31
ZARZĄDZENIE Nr I/416/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej 2021-02-24 08:51:56
ZARZĄDZENIE Nr I/410/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do przeprowadzania kontroli meldunkowych w postępowaniach administracyjnych o zameldowania i wymeldowania osób z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 2021-02-22 08:33:03
ZARZĄDZENIE Nr I/250/2020 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2021-02-19 07:47:34
ZARZĄDZENIE Nr I/413/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2021-02-18 13:09:58
ZARZĄDZENIE Nr I/412/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińska - Zdroju do występowania w imieniu Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2021-02-18 13:07:25
ZARZĄDZENIE Nr I/411/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2021 w sprawie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju" 2021-02-18 09:33:46
ZARZĄDZENIE Nr I/414/2021 Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 841/1, przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, tj. na okres 10 lat 2021-02-17 14:42:40
ZARZĄDZENIE Nr I/393/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr II/329/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-02-16 14:12:48
ZARZĄDZENIE Nr I/409/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój 2021-02-16 13:45:24
ZARZĄDZENIE Nr I/407/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2021-02-09 14:56:55
ZARZĄDZENIE nr I/399/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku 2021-02-05 14:44:07
ZARZĄDZENIE nr I/398/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i szkoły podstawowej 2021-02-05 14:27:13
ZARZĄDZENIE Nr I/108/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-07-05 11:38:56
ZARZĄDZENIE Nr I/107/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-07-05 11:31:37
ZARZĄDZENIE Nr I/106/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 81/2 obręb Gogolice na potrzeby II ustnego przetargu nieograniczonego 2019-07-05 11:26:25
ZARZĄDZENIE Nr I/105/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 04 lipca 2019 roku w zprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 164 obręb 4 Trzcińsko-Zdrój na potrzeby III ustnego przetargu nieograniczonego 2019-07-05 11:23:19
ZARZĄDZENIE Nr I/103/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia I przetargu ustnego na zbycie nieruchomości gruntowej będących własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój 2019-07-05 11:17:32
ZARZĄDZENIE NR I/59/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej. 2019-04-25 16:44:32
Zarządzenie Nr I/57/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrójw sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-04-12 11:58:12
ZARZĄDZENIE NR III/426/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zarządzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Klasztorne. 2017-10-27 09:34:34
Zarządzenie Nr II/248/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 2012-06-26 14:38:16
Zarządzenie Nr II/251/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 2012-06-26 14:33:36
Zarządzenie Nr II/252/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 2012-06-26 14:30:26
Zarządzenie Nr II/255/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 2012-06-26 14:23:55
ZARZĄDZENIE Nr II/ 43 /2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2012-05-22 15:03:29
ZARZĄDZENIE NR II/245/2012 w sprawie powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu 2012-04-23 15:10:22
ZARZĄDZENIE Nr II/244/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcińsku-Zdroju 2012-04-23 14:54:52
ZARZĄDZENIE Nr II/ 247/2012 w sprawie: powołania komisji do przeglądu dróg gminnych pod względem stanu technicznego i potrzeb remontu 2012-04-19 11:13:53
ZARZĄDZENIE Nr II/ 246/2012 w sprawie: powołania komisji "uświadamiającej" mieszkańców o konieczności podłączenia nieruchomości do wybudowanej kanalizacji oraz stwierdzenia aktualnego sposobu gospodarki ściekami w Góralicach 2012-04-19 10:58:33
ZARZĄDZENIE Nr II/241/2012 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego 2012-04-19 10:57:30
ZARZĄDZENIE Nr II/236/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej 2012-04-19 10:54:36
ZARZĄDZENIE Nr II/235/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej 2012-04-19 10:53:22
ZARZĄDZENIE NR II/232/2012 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wraz z załącznikami określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 2012-04-19 10:51:30
ZARZĄDZENIE NR II/231/2012 w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań 2012-04-19 10:43:56
ZARZĄDZENIE Nr II/230/2012 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego działka: 162 - rola IIIa położona obręb nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój 2012-04-19 10:41:06
ZARZĄDZENIE Nr II/229/2012 w sprawie: rokowań po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Działka nr 257/4 Piaseczno 2012-04-19 10:38:30
ZARZĄDZENIE Nr II/228/2012 w sprawie: rokowań po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Działka nr 257/5 Piaseczno 2012-04-19 10:36:55
ZARZĄDZENIE Nr II/227/2012 w sprawie: V przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 212/6 położona przy ul. Chojnickiej 2012-04-19 10:34:41
ZARZĄDZENIE Nr II/226/2012 w sprawie: V przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 212/5 położona przy ul. Chojnickiej 2012-04-19 10:33:02
ZARZĄDZENIE Nr II/225/2012 w sprawie: V przetargu ustnego nieograniczonego 2012-04-19 10:31:11
ZARZĄDZENIE Nr II/224/2012 w sprawie: V przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 212/3 położona przy ul. Chojnickiej 2012-04-19 10:29:40
ZARZĄDZENIE Nr II/223/2012 w sprawie: IV przetargu ustnego nieograniczonego, działka 129, Trzcińsko-Zdrój przy ul. Al. Róż 2012-04-19 10:26:40
ZARZĄDZENIE Nr II/222/2012 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego 2012-04-19 10:22:16
ZARZĄDZENIE Nr II/221/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego 2012-04-19 10:20:49
ZARZĄDZENIE Nr II/220/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego 2012-04-19 10:19:54
ZARZĄDZENIE Nr II/219/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego 2012-04-19 10:18:56
ZARZĄDZENIE Nr II/218/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego 2012-04-19 10:17:58
ZARZĄDZENIE Nr II/217/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego 2012-04-19 10:16:52
ZARZĄDZENIE Nr II/216/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego 2012-04-19 10:15:41
ZARZĄDZENIE Nr II/215/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego. 2012-04-19 10:14:45
ZARZĄDZENIE Nr II/214/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego. 2012-04-19 10:13:05
ZARZĄDZENIE Nr II/213/2012 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego. 2012-04-19 10:11:47
Zarządzenie NR II/211/2012 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji budynków gospodarczych i garaży zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 2012-04-19 10:02:19
Zarządzenie Nr II/ 243/2012 w sprawie: w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do reprezentowania Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnego przetargu na dostawę energii elektrycznej 2012-04-18 09:49:56
Zarządzenie Nr II/239/2012 w sprawie: upoważnienia pracowników hali widowiskowo-sportowej do pobierania opłat za korzystanie z hali 2012-04-18 08:28:31
Zarządzenie Nr II/ 242/2012 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2012-04-16 10:32:55
Zarządzenie nr II/167/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-11-09 07:44:59
ZARZĄDZENIE Nr II/157/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/4 2011-10-24 14:04:59
ZARZĄDZENIE Nr II/156/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/3 2011-10-24 14:03:24
ZARZĄDZENIE Nr II/155/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/2 2011-10-24 14:01:29
ZARZĄDZENIE Nr II/154/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/1 2011-10-24 14:00:10
ZARZĄDZENIE Nr II/153/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 189 2011-10-24 13:58:32
ZARZĄDZENIE Nr II/152/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 188 2011-10-24 13:57:08
ZARZĄDZENIE Nr II/151/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 187 2011-10-24 13:55:01
ZARZĄDZENIE Nr II/150/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 186 2011-10-24 13:45:59
ZARZĄDZENIE Nr II/149/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 185 2011-10-24 13:38:10
ZARZĄDZENIE Nr II/148/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 127 2011-10-24 13:22:31
Zarządzenie Nr II/ 59/2011 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2011 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-04-19 09:58:08
Zarządzenie nr II/58/2011 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim 2011-04-19 09:44:39
Zarządzenie NR II/56/2011 odwołanie Pana Piotra Tomaszewskiego z funkcji Kierownika Kancelarii Tajnej 2011-04-19 09:35:50
Zarządzenie nr II/52/2011 w sprawie przekazania stanowiska pracy informatyk. 2011-04-06 08:05:55
Zarządzenie nr II/51/2011 w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012”. 2011-04-06 08:02:19