Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XVI/206/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 września 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2012-2021. 2012-09-17 15:24:32
Uchwała Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012. 2012-09-17 15:20:57
Uchwała NR XIV/ 183 /2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 93/20 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2012-06-26 15:14:39
Uchwała NR XIV/ 181/2012 w sprawie zbycia nieruchomości 2012-06-26 14:59:14
Uchwała NR XIV/182 /2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 237/2 położonej w obrębie Rosnowo gmina Trzcińsko-Zdrój 2012-06-26 14:55:35
Uchwała NR XIV /180/2012 w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku. 2012-06-26 14:53:26
Uchwała Nr XIV184/2012 w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 oraz zmian w uchwale nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012. 2012-06-26 14:50:04
Uchwała Nr XIV/185/2012 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2012-2021 2012-06-26 14:46:54
Uchwała Nr XIV/186/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-06-26 14:44:28
UCHWAŁA Nr V/48/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-13 09:27:38
UCHWAŁA Nr V/47/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stopy procentowej przy sprzedaży ratalnej nieruchomości w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań 2011-04-13 09:22:52
UCHWAŁA Nr V/46/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 93/5 2011-04-13 09:16:21
UCHWAŁA Nr V/45/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 93/5 2011-04-13 09:08:36
UCHWAŁA Nr V/44/2011 w sprawie zbycia nieruchomości 2011-04-13 08:57:38
UCHWAŁA Nr V/43/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 r. 2011-04-13 08:48:36
UCHWAŁA Nr V/42/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2011-2020. 2011-04-13 08:18:05
UCHWAŁA Nr V/41/2011 w sprawie określenia pomocy dla Gminy Chojna 2011-04-11 10:09:21
UCHWAŁA Nr V/40/2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2011-04-11 10:03:08
UCHWAŁA Nr V/39/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-04-11 09:23:33
UCHWAŁA Nr V/38/2011 w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2011-04-11 09:08:09