Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Organizacje pozarządowe, ogłoszenia, druki do pobrania


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
SPRAWOZDANIA 2014-03-25 13:15:53
Druki do pobrania 2013-08-14 09:17:59
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KROKUS w Góralicach 2013-09-25 08:07:19
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych 2013-09-25 08:11:02
Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. 2024-02-01 14:45:09
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. 2023-11-16 13:29:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn: wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. 2023-03-09 13:54:19
Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. 2023-01-26 21:16:52
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2023. 2022-11-21 15:15:30
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022". 2021-11-19 07:58:05
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 2021-04-27 14:29:18
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-11-17 11:41:17
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 2020-07-16 07:51:27
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Trzcińsko -Zdrój na przestrzeni wieków" - organizacji wystawy stałej. 2019-09-13 13:03:52
Oferta wspólna organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa "Przyroda, krajoznawstwo oraz historia Trzcińska-Zdroju i regionu" 2013-08-12 13:32:53
Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa w 3013 roku w okresie od 15.09.2013r. do 15.10.2013r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolantariacie Dz. U. Nr 96 poz 873 z późn. zm. 2013-09-18 13:32:50
Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.10.2013r. do 30.11.2013r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolantariacie. 2013-09-25 08:14:38
Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.10.2013r. do 31.12.2013r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolantariacie. 2013-10-01 10:39:31
Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnania i ochrony praw dziecka w okresie od 10.12.2013r. do 17.12.2013r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolantariacie. 2013-12-02 08:14:14
PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2014r. 2014-03-06 10:22:51
Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz promowanie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego "Rodzinny piknik integracyjny" w okresie od 02.06.2014r. do 20.06.2014r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie. 2014-05-27 15:17:23
Oferta wspólna organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-08-13 14:50:39
Oferta wspólna organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie na terenie Gminy krzewienia turystyki, krajoznawstwa oraz działalności na rzecz upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzierzy i dorosłych, szczególnie w postaci organizacji rajdów pieszych (w tym: NORDIC WALKING) 2015-04-28 09:46:24
ZARZĄDZENIE NR III/37/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań 2015-05-11 20:30:10
Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz promowanie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego "Rodzinny piknik integracyjny" w okresie od 10.06.2015r. do 24.06.2014r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie. 2015-06-02 10:17:28
Oferta organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego kultura, sytuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; utworzenie i utrzymanie strony internetowej na potrzeby promocji miasta Trzcińsko-Zdrój 2015-09-22 14:28:48
Oferta wspólna organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w okresie od 14.11.2015. do 31.12.2015r." 2015-09-24 09:13:19
Oferta wspólna organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz promowanie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego. Rodzinny piknik integracyjny w okresie od 23.05.2016r. do 17.06.2016r." 2016-05-11 14:12:06
Oferta wspólna organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja XVI Międzynarodowego Turnieju Badmintona" 2016-11-10 10:24:38
Oferta wspólna realizacji zadania publicznego o których mowa w art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Udział dzieci i młodzieży z Gminy Trzcińsko-Zdrój w turnieju badmintona pt. BenincaCup2017". 2017-05-25 09:41:22
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 2017-05-29 12:14:02
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego o wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu pod nazwą "Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie" 2017-10-20 12:00:19
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego o wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu pod nazwą "XVII Międzynarodowy Turniej Badmintona" 2017-10-20 12:04:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Administrator BIP

Data wytworzenia:
12 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
12 sie 2013, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
12 sie 2013, godz. 13:32