Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                  Trzcińsko-Zdrój, dnia 23.05.2023 roku

Znak: GKOŚ.6220.3.2023.OŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. – dalej ,,kpa”) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2, art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. - dalej ,,ooś”),

 

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 31.03.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 723/1 położonej w miejscowości Stołeczna, gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński”.

Inwestycja objęta wnioskiem należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

 

Zgodnie z art. 9 oraz 10  §  1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić  im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godz. 7.00 do 15.00.

                                                                      


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
24 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
24 maj 2023, godz. 15:38

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
24 maj 2023, godz. 15:38