Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzje środowiskowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa centrum przechowalniczo – dystrybucyjne na terenie dz. nr ewid. 134/22, 134/23, obr. Czarnołęka 2024-03-12 11:10:57
Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejącego urządzenia wodnego w studni nr SW1a na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 111/7 w m. Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2024-01-25 14:52:44
Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejącego urządzenia wodnego w studni nr SW2 na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 13/3 w m. Chełm Dolny gm. Trzcińsko-Zdrój. 2024-01-25 14:50:16
Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejącego urządzenia wodnego w studni nr SW2 na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 4/10 w m. Babin gm. Trzcińsko-Zdrój. 2024-01-25 14:23:34
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 115MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 9, 17/1, 21/1, obręb Chełm Dolny, gmina Trzcińsko-Zdrój 2024-01-23 15:19:40
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 723/1 położonej w miejscowości Stołeczna, gmina Trzcińsko-Zdrój. 2023-05-24 15:35:08
Realizacja farmy wiatrowej o mocy do 132 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Trzcińsko – Zdrój. 2023-05-15 09:44:01
Budowa farmy fotowoltaicznej Chełm Górny o mocy do 800 Kw wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej użytkowania, obręb Chełm Górny dz. nr 27/8 gmina Trzcińsko-Zdrój, województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński 2023-02-10 15:04:25
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Trzcińsko 2 o mocy elektrycznej do 120 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 271/7, 285, obr. 0014 Piaseczno 2023-01-30 14:29:06
Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. STOŁECZNA, na terenie działki ew. 156/2 w m. Stołeczna, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania 2023-01-11 12:51:24
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Trzcińsko 1 o mocy elektrycznej do 80 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 126/1, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, obr. 0013 Gogolice oraz 257/4, obr. 0014 Piaseczno. 2022-12-13 15:42:32
Rozbudowa istniejącego zakładu o instalację do przetwarzania odpadów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część dz. nr 392/10 i część dz. nr 390/1 obręb Czarnołęka 2022-08-04 10:55:40
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr 305/2, obr. Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój 2022-07-13 13:59:44
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wydzieleniem drogi wewnętrznej na działce nr 166, obręb Trzcińsko-Zdrój 4, w gminie Trzcińsko-Zdrój 2022-05-19 15:39:58
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju 2022-04-11 09:44:30
Budowa 1-16 niezależnych inwestycji fotowoltaicznych na terenie działki nr ew. 156/2 w m. Stołeczna, o mocy do 16 MW. 2021-12-22 14:19:05
Budowa osiedla domków letniskowych na terenie działek nr 454/1, 455, 456, 458, obręb Trzcińsko-Zdrój. 2021-09-23 15:17:20
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wydzieleniem drogi wewnętrznej na działce nr 160, obręb Trzcińsko-Zdrój 4, w gminie Trzcińsko-Zdrój 2021-08-20 15:28:57
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz podziałem działki ewidencyjnej nr 158, obręb Trzcińsko-Zdrój 4, w gminie Trzcińsko-Zdrój 2021-08-20 15:13:19
Wykonanie zespołu studni na cele rolne w miejscowości Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój 2021-07-29 15:14:19
Budowa czterech hal magazynowych wraz z zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzcińsko-Zdrój. 2021-07-27 15:34:30
Wykonanie zespołu studni na cele rolne w miejscowości Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój 2021-07-27 07:48:02
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, obręb Chełm Górny 2021-05-13 14:06:10
Budowa farmy fotowoltaicznej , "Rosnowo" o mocy do 3 MW na działce nr ewid. 126/2 w obrębie Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2021-04-12 15:41:26
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Chełm Dolny" na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój 2020-09-04 14:55:57
Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kw wraz z budową linii kablowej SN15kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego w miejscowości Rosnowo, gmina Trzcińsko - Zdrój. 2020-03-24 15:38:49
Montaż urządzeń technicznych na gruncie, budowa kanału technicznego i ścian osłonowych, maskujących lokalizację urządzeń technicznych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju 2020-02-28 13:37:02
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działkach nr 110 i 111, obręb 0004 Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2020-01-17 15:16:05
Przedsięwzięcie pn.: "Wydobywaniu kruszwa naturalnego ze złoża , "Chełm Dolny " na obszarze o powierzchni 19,93 ha, obejmującym część działki nr 1/13 w miejscowości Chełm Dolny, gm. Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie." 2019-09-27 07:16:26
Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z ewentualnym wbudowanym garażem i poddaszem użytkowym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz podziałem działki. 2019-08-30 07:07:51
Zalesienie gruntów rolnych stanowiacych część działek ewidencyjnych nr: 157/1, 165 obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój 2019-07-11 13:42:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Piątkowski

Data wytworzenia:
07 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
07 cze 2019, godz. 08:41

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
07 cze 2019, godz. 08:41