Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr II/14/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju.

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024  r. poz. 737), art. 30 ust. 1 ustawy z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§  1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju  w składzie:

 

1)    Aneta Dziedzic – przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,

2)    Wiesława Sugier – przedstawiciel organu prowadzącego – członek komisji,

3)    Sebastian Chruściński – przedstawiciel organu prowadzącego – członek komisji,

4)    Iwona Urbanik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji,

5)    Ewa Blicharska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji,

6)    Katarzyna Wyrobek-Korżak– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji,

7)    Urszula Lewandowska – przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju – członek komisji,

8)    Piotr Przytuła – przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju – członek komisji,

9)    Aleksandra Jarosińska – przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju – członek komisji,

10)  Agnieszka Szczepańska –  przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju – członek komisji,

11)  Beata Gorzelańczyk – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – członek komisji.

 § 2

Zadaniem Komisji jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju.


§  3

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztofa Piątkowska

Data wytworzenia:
07 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
07 cze 2024, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
07 cze 2024, godz. 14:57