Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/925/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt  1 i 3  w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 12 uchwały Nr LXI/498/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2024 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 232 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2024 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcińsko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/925/2024

Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój

z dnia 6 maja 2024 r.

1.Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł spowodowane są:

- na wniosek Burmistrza Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przyznanie środków z Funduszu z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na świadczenia pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 Ustawy na kwotę 4.000,00 zł.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych w kwocie 2.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych na organizację imprezy integracyjnej dla Sołectwa Piaseczno w wysokości 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych na organizację imprezy integracyjnej dla Sołectwa Chełm Górny w wysokości 1.900,00 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków do planowanych inwestycji gminnych w zakresie budowy nowych przyłączy energetycznych w wysokości 2.000,00 zł.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ziółkowska

Data wytworzenia:
14 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
14 maj 2024, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
14 maj 2024, godz. 08:30