Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/922/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 14 pkt 15 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr I/881/2024 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

  „ § 2. 1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dochody

Kwota/zł

758

75814

2100

Fundusz pomocy na zadania oświatowe

105790,00

852

85295

2100

Świadczenia z pomocy społecznej

16000,00

853

85395

2100

Pomoc psychologiczna

900,00

853

85395

2100

Jednorazowe świadczenie pieniężne

3060,00

855

85595

2100

Świadczenia rodzinne

1500,00

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

Paragraf

Okres realizacji

Kwota

600

60004

4370

2024

6868,32

801

80101

4350

2024

2415,83

801

80101

4370

2024

1835,29

801

80101

4740

2024

7992,53

801

80101

4750

2024

63088,26

801

80101

4850

2024

10866,91

801

80104

4350

2024

293,11

801

80104

4370

2024

68,24

801

80104

4740

2024

1433,06

801

80104

4750

2024

6652,85

801

80104

4850

2024

1746,04

801

80146

4370

2024

10,30

801

80146

4860

2024

104,67

852

85295

3290

2024

16000,00

853

85395

3290

2024

3000,00

853

85395

4350

2024

60,00

853

85395

4840

2024

900,00

855

85595

3290

2024

1500,00”

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Czesława Trautman

Data wytworzenia:
09 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
09 maj 2024, godz. 11:34

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
09 maj 2024, godz. 11:34