Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/876/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 12 uchwały Nr LXI/498/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2024 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2024 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcińsko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/876/2024

Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój

z dnia 30 stycznia 2024 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 26.721,00 zł spowodowane są:

- pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. przyznanie kwoty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 24.721,00 zł.

- decyzją nr 6/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 2.000,00 zł.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie pierwotnego planu wydatków na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobropole” w wysokości 9.327,95 zł.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ziółkowska

Data wytworzenia:
06 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
06 lut 2024, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
06 lut 2024, godz. 10:10