Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/754/2023 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i 2, a także art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 września 2013 r. Nr XXV/283/2013 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3359) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłosić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia – z wykorzystaniem pod:

- lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej oraz w działce nr 193 – położony w Strzeszowie 10/1, gm. Trzcińsko-Zdrój.

- lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie dz. nr 70 o pow. 556 m2 – położony przy ul. Rynek 10/4, obręb 4, m. Trzcińsko-Zdrój.

§2

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu oraz udziału w częściach wspólnych opisanych w §1, przysługuje najemcy. O prawie pierwszeństwa najemca został zawiadomiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344).

§3

Do ceny nieruchomości ustalonej na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, zastosowana zostanie bonifikata zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXV/283/2013 z dnia 05 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr I-754-2023-Wykaz (DOCX, 24.82Kb) 2023-03-08 14:24:54 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztofa Piątkowska

Data wytworzenia:
08 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
08 mar 2023, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
08 mar 2023, godz. 14:24