Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                              Trzcińsko-Zdrój, dnia 29 lipca 2022 roku

 Znak: GKOŚ.6220.2.2022.OŚ
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój w dniu 26 lipca 2022 roku wydał decyzję znak: GKOŚ.6220.2.2022.OŚ stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 10 budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wydzieleniem drogi wewnętrznej na działce nr 166, obręb Trzcińsko-Zdrój 4 w gminie Trzcińsko-Zdrój”.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Osoby, którym przysługuje status strony, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godz. 7.00 do 15.00.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
01 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
01 sie 2022, godz. 10:20

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
01 sie 2022, godz. 10:20