Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/771/2023 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr I/752/2023 z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, a także art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 września 2013 r. Nr XXV/283/2013 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3359) zarządzam, co następuje:

§1 W Zarządzeniu Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Nr I/752/2023 z dnia 01.03.2023r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zmienia się Załącznik do Zarządzenia ,,Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży” w ten sposób, że

W tabeli w zakładce ,,Uwagi” ww. Załącznika dodaje się informację: ,, na podstawie §4 ust. 1 lit.g Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXV/283/2013 z dnia 05.09.2013 r. do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gogolice 40/1 i Gogolice 40/2 należy doliczyć wartość nakładów podlegającą rozliczeniu, która wynosi po 14 098,00 zł odpowiednio do każdego z mieszkań położonych w miejscowości Gogolice 40/1 i 40/2”

§2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Malwina Dęby-Osadców

Data wytworzenia:
23 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
23 maj 2023, godz. 10:28

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
23 maj 2023, godz. 10:28