Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/755/2023 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn: wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z póź zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. poz. 247) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2023 poprzez wskazanie, iż dotacje w łącznej kwocie 85 000,00 zł, wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2023 przeznacza się  w następujący sposób:

 1. Klub Sportowy „Piast” Piaseczno na zadanie w zakresie wspierania   i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznana kwota – 19 000,00 zł.
 2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”  na zadanie w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznana kwota
  – 17 500,00 zł.
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” na zadanie w zakresie wspierania i  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu przyznana kwota – 2 600,00 zł.
 4. Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Trzcińsko-Zdrój na zadanie w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznana kwota - 30 000,00 zł.
 5. Stowarzyszenie „Aktywni” na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznana kwota –  900,00 zł.
 6. Stowarzyszenie „Dom z sercem” na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznana kwota  - 1 000,00 zł.
 7. Fundacja Droga Lotha - na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznana kwota  - 2 000,00 zł.
 8. Stowarzyszenie „Miłośników Ziemi Trzcińskiej” na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznana kwota - 3 000,00 zł.
 9. Stowarzyszenie „Razem dla Piaseczna” na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznana kwota 1 000,00 zł.
 10. Stowarzyszenie „Miłośników Ziemi Trzcińskiej” na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa przyznana kwota – 3 200,00 zł.
 11. Stowarzyszenie „Aktywni” na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa przyznana kwota – 800,00 zł.
 12. Fundacja Droga Lotha  na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa przyznana kwota - 3 200,00 zł.  
 13. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa przyznana kwota -  800,00 zł.  

§ 2. Dotacja udzielona zostanie po podpisaniu umowy, określającej w szczególności wysokość, przedmiot, termin wykorzystania dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. organizacyjnych, kultury, spraw społecznych oraz promocji, rozwoju lokalnego gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Mazurkiewicz

Data wytworzenia:
09 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
09 mar 2023, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
09 mar 2023, godz. 10:17