Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/745/2023 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na podstawie art. 65 pkt 12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

     § 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego, dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem finansowania inwestycji w 2023 r.

     § 2. 1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dochody

Kwota

010

01043

6370

"Budowa sieci wodociągowej w m. Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą"

 

944 659,10

 

  400

40002

6370

"Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków…"

2 374 330,17

600

60016

6370

"Przebudowa drogi gminnej w m. Stołeczna"

701 100,00

600

60016

6370

"Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój"

2 332 652,56

853

85395

2180

Dodatek węglowy

9 180,00

853

85395

2180

Dodatek elektryczny

42 840,00

           

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

Paragraf

Okres realizacji

Kwota

010

01043

6370

2023

944 659,10

400

40002

6370

2023

2 374 330,17

600

60016

6370

2023

701 100,00

600

60016

6370

2023

2 332 652,56

853

85395

           3110

2023

51 000,00

853

85395

4210

2023

1 020,00

       § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Czesława Trautman

Data wytworzenia:
10 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
10 mar 2023, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
10 mar 2023, godz. 10:26