Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu decyzji Burmistrza Trzcińska – Zdroju o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Trzcińsko-Zdrój, dnia 28 lipca 2022 r.

GKOŚ.6733.3.2022.GKOŚ                      

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r.  poz. 503),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.07.2022 roku zostało  wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji Burmistrza Trzcińsko – Zdrój o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GKOŚ.6733.3.2022.GKOŚ z dnia 01.06.2022 roku,  polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku - Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Lokalizacja inwestycji:

        Trzcińsko-Zdrój, obręb 0002 Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 198 oraz obręb 0001 Czarnołęka, Gmina Trzcińsko - Zdrój, dz. nr ew. 1151.

Inwestor:  GMINA TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

W terminie 7 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Szczecinie  za pośrednictwem Burmistrza Trzcińska-Zdroju,  ul.  Rynek 15, 74-510 Trzcińsko - Zdrój.                                            

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sebastian Chruściński

Data wytworzenia:
29 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
29 lip 2022, godz. 07:55

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
29 lip 2022, godz. 07:56