Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/747/2023 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 16 uchwały Nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2023 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2023 rok poprzez zmiany planów   dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.                                                                                                       

§ 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcińsko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.                                                                                                                                                                

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/747/2023                                                                                 

Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój

z dnia 1 marca 2023 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 35.597,68 zł spowodowane są:

- na wniosek Burmistrza Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przyznanie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 2.836,68 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na:

  • pomoc psychologiczną  na podstawie art. 32 Ustawy na kwotę 300,00 zł,
  • wypłatę jednorazowych świadczeń na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy na kwotę 918,00 zł,
  • świadczenia pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 Ustawy na kwotę 1.600,00 zł,
  • nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 Ustawy na kwotę 18,68 zł.

- pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. przyznanie kwoty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami  Ukrainy w wysokości 32.761,00 zł.

2. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ziółkowska

Data wytworzenia:
08 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
08 mar 2023, godz. 14:37

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
08 mar 2023, godz. 14:37