Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE Nr I/556/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 04 stycznia 2022r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-11 15:05:12
ZARZĄDZENIE Nr I/557/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2022 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko - Zdrój 2022-01-11 15:12:13
ZARZĄDZENIE Nr I/558/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 08:09:38
ZARZĄDZENIE Nr I/559/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 08:10:43
ZARZĄDZENIE Nr I/560/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-01-26 12:07:04
ZARZĄDZENIE Nr I/561/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-01-13 14:14:31
ZARZĄDZENIE Nr I/562/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska -Zdroju z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-01-26 13:33:46
ZARZĄDZENIE NR I/563/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy/najmu na okres do 3 lat 2022-01-19 14:12:39
ZARZĄDZENIE Nr I/564/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2023-2030. 2022-01-27 15:34:10
ZARZĄDZENIE Nr I/565/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju 2022-01-24 15:06:33
ZARZĄDZENIE Nr I/566/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów 2022-01-24 15:27:39
ZARZĄDZENIE Nr I/567/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Trzcińsko - Zdrój do oddania w użyczenie 2022-01-24 15:12:21
ZARZĄDZENIE Nr I/568/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko - Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2022 2022-01-26 12:29:22
ZARZĄDZENIE Nr I/569/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-02-18 15:00:24
Zarządzenie Nr I/570/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. 2022-02-01 15:32:10
Zarządzenie nr I/571/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i szkoły podstawowej. 2022-02-04 12:47:36
Zarządzenie Nr I/572/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 2022-02-09 10:16:36
ZARZĄDZENIE Nr I/573/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2022-02-18 07:24:48
ZARZĄDZENIE Nr I/574/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-02-28 15:13:56
ZARZĄDZENIE Nr I/575/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy 2022-02-18 07:27:17
ZARZĄDZENIE Nr I/576/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie: I rokowań na sprzedaż nieruchomości po trzech przetargach ustnych nieograniczonych. 2022-02-18 07:29:21
Zarządzenie Nr I/577/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko- Zdrój z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora Programu pn. „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego oraz upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym. 2022-03-04 08:57:43
Zarządzenie Nr I/578/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-03-07 12:41:21
ZARZĄDZENIE Nr I/579/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 2022-03-04 08:51:06
Zarządzenie Nr I/ 580 /2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr I /570/ 2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku. 2022-03-03 14:13:45
ZARZĄDZENIE NR I/581/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. 2022-03-02 15:13:10
ZARZĄDZENIE Nr I/582/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju. 2022-03-09 15:15:31
ZARZĄDZENIE Nr I/583/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa na rok 2022. 2022-03-09 11:55:15
ZARZĄDZENIE Nr I/584/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2022-03-11 11:31:08
ZARZĄDZENIE Nr I/585/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy. 2022-03-11 11:46:39
ZARZĄDZENIE Nr I/586/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i inicjatyw gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. 2022-03-15 14:41:31
ZARZĄDZENIE Nr I/587/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-03-21 12:47:34
ZARZĄDZENIE Nr I/588/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2022-03-15 14:32:38
ZARZĄDZENIE Nr I/589/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2022-2024. 2022-03-22 11:34:34
ZARZĄDZENIE Nr I/ 590/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 15 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego. 2022-03-28 12:13:53
ZARZĄDZENIE Nr I/591/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju. 2022-08-26 08:04:57
ZARZĄDZENIE Nr I/592/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego. 2022-03-30 08:58:02
ZARZĄDZENIE Nr I/593/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego. 2022-03-30 09:00:23
ZARZĄDZENIE Nr I/594/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2022-04-26 12:22:07
ZARZĄDZENIE Nr I/595/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2022-04-04 10:45:25
ZARZĄDZENIE Nr I/596/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-04-05 08:41:01
ZARZĄDZENIE Nr I/597/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 2022-06-21 09:50:36
ZARZĄDZENIE Nr I/598/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-04-08 09:50:57
ZARZĄDZENIE Nr I/599/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-04-06 15:03:42
ZARZĄDZENIE Nr I/600/2022 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju. 2022-06-24 09:59:14
ZARZĄDZENIE Nr I/601/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy. 2022-04-27 12:31:46
ZARZĄDZENIE Nr I/602/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2022-04-26 12:17:11
ZARZĄDZENIE Nr I/603/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-04-20 14:33:10
ZARZĄDZENIE Nr I/604/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-04-25 10:18:17
ZARZĄDZENIE Nr I/605/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy. 2022-04-20 14:29:54
ZARZĄDZENIE Nr I/606/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2022-04-21 08:57:42
ZARZĄDZENIE Nr I/607/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Trzcińsko - Zdrój do oddania w użyczenie. 2022-04-22 07:41:33
ZARZĄDZENIE Nr I/608/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2022-04-22 09:21:17
ZARZĄDZENIE Nr I/609/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy/najmu na okres do 3 lat. 2022-04-22 14:46:14
ZARZĄDZENIE Nr I/610/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów. 2022-04-27 09:13:39
ZARZĄDZENIE Nr I/612/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 2022-05-06 14:56:51
ZARZĄDZENIE Nr I/613/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-05-06 14:58:15
ZARZĄDZENIE Nr I/614/2022 Burmistrza Gminy Trzcińska - Zdroju z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-05-11 10:10:04
ZARZĄDZENIE Nr I/615/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 04.05.2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr III/548/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Polityki Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju” 2022-05-06 12:06:22
ZARZĄDZENIE Nr I/616/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-05-11 15:17:44
ZARZĄDZENIE Nr I/617/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr I/614/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2022 r. dotyczącego zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-05-17 13:24:41
ZARZĄDZENIE Nr I/618/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-05-19 14:24:59
ZARZĄDZENIE Nr I/619/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie: przeznaczenia części nieruchomości (o pow. 200 m²) stanowiącej dz. nr 131/3 położonej przy Al. Róż w Trzcińsku - Zdroju do zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na ustawienie lunaparku w dniach od 17.05.2022 r. do 23.05.2022 r. 2022-05-17 13:28:19
ZARZĄDZENIE Nr I/620/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach. 2022-05-20 14:45:48
ZARZĄDZENIE Nr I/621/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenie przetargu. 2022-05-23 15:14:50
ZARZĄDZENIE Nr I/622/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy. 2022-05-27 08:00:51
ZARZĄDZENIE Nr I/623/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-06-01 11:21:14
ZARZĄDZENIE Nr I/624/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Trzcińsko - Zdrój pożyczek organizacjom pozarządowym: stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom działającym na terenie gminy na realizację zadań publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych. 2022-06-14 10:15:24
ZARZĄDZENIE Nr I/625/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy. 2022-05-31 08:14:39
ZARZĄDZENIE Nr I/626/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 03 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr I/588/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2022-06-03 10:24:12
ZARZĄDZENIE Nr I/627/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2022-06-06 12:21:04
ZARZĄDZENIE Nr I/628/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-06-14 10:26:15
ZARZĄDZENIE Nr I/629/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Trzcińsko - Zdrój za 2021 rok. 2022-08-05 15:02:32
ZARZĄDZENIE Nr I/630/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2022-06-15 15:43:59
ZARZĄDZENIE Nr I/631/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Trzcińsko - Zdrój oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2022-06-24 10:07:36
ZARZĄDZENIE Nr I/632/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia I – wszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek numer: 262/47, 262/48, 262/49, 262/50, 262/51 i 262/52 położonych w obrębie geodezyjnym Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2022-06-22 14:26:55
ZARZĄDZENIE Nr I/633/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie podziału środków finansowych, z przeznaczeniem na stypendia szkolne Burmistrza dla wyróżniających się uczniów szkół, prowadzonych przez Gminę Trzcińsko - Zdrój. 2022-06-24 10:10:15
ZARZĄDZENIE Nr I/634/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-07-04 11:34:16
ZARZĄDZENIE Nr I/635/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-07-05 09:21:32
ZARZĄDZENIE Nr I/636/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 01.07.2022 r. w sprawie: określenia sposobu rozliczania dopłat do taryfy dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2022-07-05 15:33:44
ZARZĄDZENIE Nr I/637/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-07-14 14:08:07
ZARZĄDZENIE Nr I/638/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach. 2022-07-14 14:21:34
ZARZĄDZENIE Nr I/639/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży t.j. udziału w wysokości 1/3 w dz. nr 125/3 o pow. 1.239 m2, w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Smuga, gm. Trzcińsko - Zdrój przeznaczonej do sprzedaży. 2022-07-14 14:26:43
ZARZĄDZENIE Nr I/640/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-07-19 09:08:06
ZARZĄDZENIE Nr I/641/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Trzcińsko – Zdrój w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach pożarniczych. 2022-07-20 15:28:54
ZARZĄDZENIE Nr I/642/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-08-01 10:57:02
ZARZĄDZENIE Nr I/645/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie: Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Trzcińsko - Zdrój. 2022-08-29 14:46:30
ZARZĄDZENIE Nr I/646/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-08-24 12:41:11
ZARZĄDZENIE Nr I/647/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-08-24 12:37:04
ZARZĄDZENIE Nr I/649/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-08-25 08:06:05
ZARZĄDZENIE Nr I/650/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dodatku węglowego. 2022-08-25 08:07:45
ZARZĄDZENIE Nr I/651/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dodatku węglowego. 2022-08-25 08:09:14
ZARZĄDZENIE Nr I/652/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dodatku węglowego. 2022-08-25 08:10:34
ZARZĄDZENIE Nr I/653/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-24 13:08:44
ZARZĄDZENIE Nr I/654/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju. 2022-08-24 12:30:20
ZARZĄDZENIE Nr I/655/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2023. 2022-09-07 15:14:36
ZARZĄDZENIE Nr I/656/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów. 2022-08-31 10:00:14
ZARZĄDZENIE Nr I/657/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy/najmu na okres do 3 lat. 2022-08-31 10:35:41
ZARZĄDZENIE Nr I/658/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju. 2022-09-07 15:16:26
ZARZĄDZENIE Nr I/659/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-09-07 15:18:04
ZARZĄDZENIE Nr I/660/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 05 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dodatku węglowego. 2022-09-07 15:20:26
ZARZĄDZENIE Nr I/661/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-09-14 08:28:24
ZARZĄDZENIE Nr I/662/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy. 2022-09-14 08:33:47
ZARZĄDZENIE Nr I/663/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 września 2022 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu. 2022-09-15 13:29:58
ZARZĄDZENIE Nr I/664/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 września 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy. 2022-09-15 13:31:49
ZARZĄDZENIE Nr I/665/2022 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. 2022-09-23 14:47:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Piątkowski

Data wytworzenia:
11 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
11 sty 2022, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
11 sty 2022, godz. 15:01