herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:34:25
Wniosek zmiany Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:33:59
2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:31:57
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-01 11:46:45
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-01 11:42:03
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-01 11:41:53
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-01 11:41:33
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-01 11:41:15
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-01 11:40:25
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne oraz budowa zjazdu z drogi gminnej, lokalizacja: Trzcińsko-Zdrój, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 222 oraz fragment działki drogowej nr ew. 159 w zakresie budowy infrastruktury technicznej. Mariusz Piątkowski 2018-09-28 14:50:21
Informacja o losowaniu list kandydatów w celu nadania numerów zarejestrowanym listom. Mariusz Piątkowski 2018-09-28 14:44:25
21 września 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-09-28 14:41:18
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-09-28 13:29:28
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0001 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 78. Mariusz Piątkowski 2018-09-27 14:20:44
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0001 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 78. Mariusz Piątkowski 2018-09-27 14:18:59
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0001 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 78. Mariusz Piątkowski 2018-09-27 14:17:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid: 496 obręb 0001 Strzeszów.( W sąsiedztwie dz. nr ew. 266/57 obręb nr 0016 Grzybno, Gmina Chojna) Mariusz Piątkowski 2018-09-27 14:13:21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Piątkowski 2018-09-26 11:51:11
Zarządzenie Nr III/594/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-09-26 11:45:57
ZARZĄDZENIE NR III/588/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 198/3, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 475m2. Mariusz Piątkowski 2018-09-25 15:28:10
ZARZĄDZENIE NR III/588/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 198/3, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 475m2. Mariusz Piątkowski 2018-09-25 15:26:55
Zarządzenie Nr III/594/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-09-25 15:25:07
Informacja o losowaniach Mariusz Piątkowski 2018-09-25 14:12:24
ZARZĄDZENIE NR 596 /2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ z dnia 24 września 2018 roku. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-24 13:28:00
ZARZĄDZENIE NR 595/2018 BURMISTRZA GMINY Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-09-24 13:19:44
ZARZĄDZENIE NR 595/2018 BURMISTRZA GMINY Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-09-24 13:19:41
ZARZĄDZENIE NR 595/2018 BURMISTRZA GMINY Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-09-24 13:19:07
ZARZĄDZENIE NR 595/2018 BURMISTRZA GMINY Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-09-24 12:58:36
ZARZĄDZENIE NR 595/2018 BURMISTRZA GMINY Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-09-24 12:55:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Piątkowski 2018-09-21 11:06:38
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Piątkowski 2018-09-21 11:04:57
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Piątkowski 2018-09-21 11:04:23
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Piątkowski 2018-09-21 11:02:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 496, obręb 0001 Strzeszów gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-20 13:13:31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid: 496 obręb 0001 Strzeszów. Mariusz Piątkowski 2018-09-20 12:09:03
ZARZĄDZENIE NR III/589/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/1 o powierzchni 554m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-20 12:03:25
ZARZĄDZENIE NR III/590/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/2 o powierzchni 842m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-20 12:02:32
ZARZĄDZENIE NR III/589/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/1 o powierzchni 554m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-20 11:57:27
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:59:15
UCHWAŁA NR XLVI/ 444 /2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia kierunku działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:37:59