herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2019 Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:34:26
REJESTR POLOWAŃ Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:33:25
2018 Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:30:43
MIEJSCA PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK EWIDENCJI POBYTÓW Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:28:55
MIEJSCA PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK EWIDENCJI POBYTÓW Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:24:41
MIEJSCA PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK EWIDENCJI POBYTÓW Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:21:48
MIEJSCA PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK EWIDENCJI POBYTÓW Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:20:20
Prawo łowieckie - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-07 11:12:44
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Mariusz Piątkowski 2019-01-02 15:57:18
Ogłoszenia 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-02 15:56:33
Koło łowieckie KNIEJA w Witnicy zgłasza dodatkowy termin polowania zbiorowego na dzień 04.01.2019r. zbiórka godz. 7:00 Witniczka, zakończenie polowania godz.17:00. Rejon polowań Mirowo, Godków, Witniczka, Gądno, Witnica. Mariusz Piątkowski 2019-01-02 07:28:52
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-28 14:59:57
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-28 14:59:52
28 grudnia 2018 - Rosnówek Mariusz Piątkowski 2018-12-28 11:55:43
ZKŁ "Grzywacz" w Halinowie informuje że, w dniach 12-13.01.2019r. w dzierżawionym przez Koło obwodzie 277 woj. Zachodnio-Pomorskie odbędzie się polowanie zbiorowe. Mariusz Piątkowski 2018-12-28 11:03:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. dz.4-104 obręb 0002 Trzcińsko-Zdrój gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-28 10:20:20
Koło łowieckie "Sokół" w Szczecinie informuje o przesunieciu terminu zbiorowego polowania komercyjnego w obwodzie łowieckim nr 273. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:08:05
18 grudnia 2018 - Górczyn, Chełm Dolny. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:03:33
18 grudnia 2018 - Górczyn, Chełm Dolny. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:03:23
18 grudnia 2018 - Górczyn, Chełm Dolny. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:02:43
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-20 13:52:36
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-20 13:51:02
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:07:27
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:06:58
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:05:59
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:05:36
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:04:34
18 grudnia 2018 - Góralice. Mariusz Piątkowski 2018-12-19 14:10:11
18 grudnia 2018 - Chełm Dolny, Górczyn, Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-19 14:09:07
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-19 11:54:53
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-19 11:53:03
Sesja IV 14 grudnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 15:27:29
Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:59:11
Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:58:22
Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:57:20
Uchwała NR IV/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:56:13
Uchwała NR IV/21/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:55:18
Uchwała NR IV/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:54:07
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:53:28
Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:49:14