herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-03-21 13:56:38
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-03-21 13:56:02
ZARZĄDZENIE NR III/497/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasady przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 12:47:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 142, 167, obręb Trzcińsko-Zdrój m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 12:42:24
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 11:25:47
Uchwała Nr XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:47:41
Uchwała Nr XLI/403/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:46:27
UCHWAŁA NR XLI/ 402/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kierunku działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:45:22
UCHWAŁA NR XLI /401/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 roku" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:39:43
UCHWAŁA NR XLI/400/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCISKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:37:38
Sesja XL 26 lutego 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:36:24
Sesja XLI 27 marca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:36:18
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowa budynku do przechowywania płodów rolnych, na działce oznaczonej nr ewid. 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:27:32
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze wody, kanalizacji - szambo bezodpływowe, zjazd z drogi gminnej w ramach zabudowy zagrodowej prowadzonego gospodarstwa rolnego, na działkach oznaczonych nr ewid. 135, 137, obreb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:23:09
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze wody, kanalizacji - szambo bezodpływowe, zjazd z drogi gminnej w ramach zabudowy zagrodowej prowadzonego gospodarstwa rolnego, na działkach oznaczonych nr ewid. 135, 137, obreb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:21:59
Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 13:20:41
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 13:18:20
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 13:17:26
ZARZĄDZENIE NR III/499/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 10:59:56
ZARZĄDZENIE NR III/498/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 10:57:16
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-16 09:45:02
Informacja o wynikach, lista kandydatów oraz protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-03-14 09:29:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 203/3, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-13 11:10:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 13 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-13 11:03:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 135 i 137, obręb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-09 08:33:54
ZARZĄDZENIE NR III/494/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 96, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 18m2. Mariusz Piątkowski 2018-03-08 07:46:33
ZARZĄDZENIE NR III/493/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 822/8, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 197m2. Mariusz Piątkowski 2018-03-08 07:44:50
ZARZĄDZENIE NR III/492/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 93/4, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 114m2. Mariusz Piątkowski 2018-03-08 07:42:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 117 i 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-07 15:33:28
ZARZĄDZENIE NR III/495/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-06 13:35:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:06:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:05:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:04:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:02:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 13:58:43
Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-01 15:37:40
ZARZĄDZENIE NR III/491/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-01 15:34:36
ZARZĄDZENIE NR III/490/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-01 15:33:11
UCHWAŁA NR XL/399/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 10:04:54
UCHWAŁA Nr XL/398/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 10:02:13