herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 253/12, obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:18:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 99/4, obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:16:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 732, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:14:36
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:08:26
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-17 20:49:47
ZARZĄDZENIE NR III/521/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia w 2018 r. terminu przerwy wakacyjnej w pracy Przedszkola Miejskiego ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju dla którego Gmina Trzcińsko-Zdrój jest organem prowadzącym. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 12:01:18
ZARZĄDZENIE NR III/520/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:24:10
ZARZĄDZENIE NR III/519/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:22:58
ZARZĄDZENIE NR III/518/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 100. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:21:16
ZARZĄDZENIE NR III/517/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 98. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:19:19
ZARZĄDZENIE NR III/516/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 93. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:17:17
ZARZĄDZENIE NR III/515/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 36. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:15:58
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:20:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:18:55
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:17:31
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:15:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:13:52
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:12:13
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-12 07:53:34
Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej ( 26 lutego 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2018-04-11 15:01:11
ZARZĄDZENIE NR III/514/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:43:29
ZARZĄDZENIE NR III/514/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:39:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:26:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:24:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:22:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:20:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:13:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:12:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:11:41
Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 11:22:21
ZARZĄDZENIE NR III/514/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 11:19:01
ZARZĄDZENIE NR III/513/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 11:13:50
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 10:17:18
05 kwietnia 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-04-11 10:02:43
2018 Mariusz Piątkowski 2018-04-11 09:56:51
ZARZĄDZENIE NR III/512/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 954/3. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 15:03:56
ZARZĄDZENIE NR III/511/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 15:02:41
ZARZĄDZENIE NR III/510/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 171. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 15:01:36
ZARZĄDZENIE NR III/509/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, , położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 155. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 14:59:32
ZARZĄDZENIE NR III/508/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1140. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 14:57:56