herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVII /449/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:22:12
UCHWAŁA NR XLVII/448/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe bezodpływowe odprowadzanie ścieków. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:20:02
Uchwała nr XLVII/447/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:19:31
UCHWAŁA NR XLVII/ 446 /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:18:40
Uchwała nr XLVII/445/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:17:10
Sesja XLVI 14 września 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:15:48
Sesja XLVII 16 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:15:45
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mariusz Piątkowski 2018-10-08 15:35:34
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-08 15:05:40
SOŁECTWA Mariusz Piątkowski 2018-10-04 15:13:14
Zarządzenie Nr III/598/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-04 14:14:57
Zarządzenie Nr III/592/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. Mariusz Piątkowski 2018-10-04 14:09:48
03 października 2018 Mariusz Piątkowski 2018-10-04 14:05:10
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "KNIEJA" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-04 13:59:52
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "CIETRZEW" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-04 13:58:36
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "SOKÓŁ" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-04 13:58:06
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "CIETRZEW" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-04 13:56:01
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "CIETRZEW" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-04 13:55:04
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "CIETRZEW" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-04 13:54:53
Prawo łowieckie Mariusz Piątkowski 2018-10-04 13:17:04
Fundusz Sołecki 2019 rok Mariusz Piątkowski 2018-10-04 09:43:07
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ew. z garażem do 2 stanowisk, przyłączy wody, elektroenergetycznego i kanalizacyjnego wzgl. zbiornika bezodpływowego nieczystości na nieczystości ciekłe oraz zjazdu z drogi gminnej, lokalizacja: Gogolice, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb Gogolice dz. nr ew. 104/2. Mariusz Piątkowski 2018-10-03 16:41:34
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ew. z garażem do 2 stanowisk, przyłączy wody, elektroenergetycznego i kanalizacyjnego wzgl. zbiornika bezodpływowego nieczystości na nieczystości ciekłe oraz zjazdu z drogi gminnej, lokalizacja: Gogolice, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb Gogolice dz. nr ew. 104/2. Mariusz Piątkowski 2018-10-03 16:39:47
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ew. z garażem do 2 stanowisk, przyłączy wody, elektroenergetycznego i kanalizacyjnego wzgl. zbiornika bezodpływowego nieczystości na nieczystości ciekłe oraz zjazdu z drogi gminnej, lokalizacja: Gogolice, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb Gogolice dz. nr ew. 104/2. Mariusz Piątkowski 2018-10-03 16:39:17
Informacja o posiedzeniu obwodowej komisji ds. ustalenia wyników głosowania. Mariusz Piątkowski 2018-10-03 12:47:52
Informacja o posiedzeniu obwodowej komisji ds. przeprowadzenia głosowania. Mariusz Piątkowski 2018-10-03 12:46:17
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-01 14:47:07
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-01 14:45:56
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-01 14:42:33
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-10-01 14:39:37
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-01 14:20:01
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-01 14:18:40
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-10-01 14:18:08
Lista obecności Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:36:48
Lista obecności Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:36:35
Uchwała z zebrania wiejskiego sołectwa Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:36:13
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:35:52
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:35:19
Wniosek Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:34:25
Wniosek zmiany Mariusz Piątkowski 2018-10-01 12:33:59