Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZKŁ "Grzywacz" w Halinowie informuje że, w dniach 12-13.01.2019r. w dzierżawionym przez Koło obwodzie 277 woj. Zachodnio-Pomorskie odbędzie się polowanie zbiorowe. Mariusz Piątkowski 2018-12-28 11:03:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. dz.4-104 obręb 0002 Trzcińsko-Zdrój gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-28 10:20:20
Koło łowieckie "Sokół" w Szczecinie informuje o przesunieciu terminu zbiorowego polowania komercyjnego w obwodzie łowieckim nr 273. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:08:05
18 grudnia 2018 - Górczyn, Chełm Dolny. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:03:33
18 grudnia 2018 - Górczyn, Chełm Dolny. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:03:23
18 grudnia 2018 - Górczyn, Chełm Dolny. Mariusz Piątkowski 2018-12-21 15:02:43
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-20 13:52:36
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-20 13:51:02
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:07:27
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:06:58
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:05:59
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:05:36
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-12-20 09:04:34
18 grudnia 2018 - Góralice. Mariusz Piątkowski 2018-12-19 14:10:11
18 grudnia 2018 - Chełm Dolny, Górczyn, Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-19 14:09:07
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-19 11:54:53
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-19 11:53:03
Sesja IV 14 grudnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 15:27:29
Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:59:11
Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:58:22
Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:57:20
Uchwała NR IV/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:56:13
Uchwała NR IV/21/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:55:18
Uchwała NR IV/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:54:07
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:53:28
Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:49:14
Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:46:14
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:45:26
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:44:29
Uchwała Nr IV/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:06:51
Uchwała Nr IV/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru kandydata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 12:59:32
Sesja IV 14 grudnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 12:42:14
17 grudnia 2018 - Rosnowo Mariusz Piątkowski 2018-12-18 12:16:14
ZARZĄDZENIE Nr I/10/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Nr III/339/2017 z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 07:53:25
15 grudnia 2018 - Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:58:28
Zarządzenie Nr I/8/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:53:29
Zarządzenie Nr I/4/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:49:21
Zarządzenie Nr I/9/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:48:24
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: Remontu, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania z lokalu handlowego na gabinet stomatologiczny. Lokalizacja Trzcińsko-Zdrój ul. Kościuszki 18 Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0002 Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:35:57
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:11:40