herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jarosław Łoza - Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-07 10:19:37
MARIA WOŹNIAK Mariusz Piątkowski 2018-06-07 10:17:34
Zbigniew Kitlas - Burmistrz Mariusz Piątkowski 2018-06-07 10:16:54
Zarządzenie Nr III/549/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-06 11:44:21
Zarządzenie Nr III/496/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-06 11:42:58
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-06 11:23:23
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-06 11:22:32
ZARZĄDZENIE NR III/550/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 218/1 o powierzchni 554m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 12:29:30
ZARZĄDZENIE NR III/551/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 218/2 o powierzchni 842m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 12:28:54
ZARZĄDZENIE NR III/551/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 218/2 o powierzchni 842m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 12:28:13
ZARZĄDZENIE NR III/550/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 218/1 o powierzchni 554m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 12:21:05
Jolanta Staruk - Skarbnik Gminy Mariusz Piątkowski 2018-06-05 11:32:29
Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 10:59:47
Uchwała Nr XLIII/420/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 10:59:19
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 10:58:31
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 07:46:41
ZARZĄDZENIE NR III/552/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05.06.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-05 07:44:50
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o odmowie ustalenia warunkach zabudowy w sprawie: "Budowy budynku mieszkalnego na działce oznaczonej nr ewid. 83/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój". - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-06-04 10:39:50
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o odmowie ustalenia warunkach zabudowy w sprawie: "Budowy budynku mieszkalnego na działce oznaczonej nr ewid. 83/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój". - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-06-04 10:35:29
Uchwała Nr XLIII/420/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-01 14:58:42
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-06-01 12:14:11
Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-01 12:12:54
ZAPROSZENIE NA XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-05-31 12:09:42
Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 12:01:25
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 12:00:11
UCHWAŁA NR XLIII/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:59:54
UCHWAŁA Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:59:13
UCHWAŁA NR XLIII /416/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:58:55
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:58:37
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:58:05
Uchwała Nr XLIII/420/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:55:54
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:54:13
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:53:49
UCHWAŁA Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:52:53
UCHWAŁA NR XLIII /416/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:51:03
UCHWAŁA NR XLIII/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:49:30
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:48:20
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:46:17
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:44:24
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o odmowie ustalenia warunkach zabudowy w sprawie: "Budowy budynku mieszkalnego na działce oznaczonej nr ewid. 83/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2018-05-30 10:20:19