herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Orgaznizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Mariusz Piątkowski 2017-09-21 07:57:22
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY Mariusz Piątkowski 2017-09-21 07:54:56
ZAPROSZENIE NA XXXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:37:36
UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:24:20
UCHWAŁA Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:21:34
UCHWAŁA NR XXXIII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:19:59
UCHWAŁA NR XXXIII/329/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:18:00
Sesja XXXIII 28 września 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:14:44
Sesja XXXII 30 sierpnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:14:15
UCHWAŁA NR XXXII /328/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. Zo.o., zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu gminy Trzcińsko-Zdrój poprzez utworzenie punktu w miejscowości Chojna. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:11:00
UCHWAŁA NR XXXII /328/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska o powierzeniu "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. Zo.o., zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu gminy Trzcińsko-Zdrój poprzez utworzenie punktu w miejscowości Chojna. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:10:34
UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpień 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem MB Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:08:25
Uchwała Nr XXXII/326/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:07:23
Uchwała Nr XXXII/325/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:06:17
UCHWAŁA NR XXXII/324/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1140, o powierzchni 0,17 ha. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:05:06
UCHWAŁA NR XXXII/323/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248, o powierzchni 0,05 ha. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:04:10
UCHWAŁA NR XXXII/322/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 954/3, o powierzchni 0,12 ha. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:03:13
Uchwała Nr XXXII/321/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:02:06
UCHWAŁA NR XXXII/320/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na Skarb Państwa, w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 13:00:16
Sesja XXXII 30 sierpnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-09-20 12:58:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 18 wrzesień 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-09-18 10:40:59
15 września 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-09-18 10:36:01
Fundusz Sołecki 2018 rok Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:44:27
Wniosek Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:43:54
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:43:18
Lista obecności Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:42:41
Uchwała z zebrania wiejskiego sołectwa Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:42:18
Uchwała z zebrania wiejskiego sołectwa - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:41:11
Uchwała z zebrania wiejskiego sołectwa - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:40:55
2018 Mariusz Piątkowski 2017-09-18 09:38:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 14 wrzesień 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-09-14 13:07:25
13 września 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-09-14 13:00:00
Statut Mariusz Piątkowski 2017-09-14 08:37:59
Dane o placówce Mariusz Piątkowski 2017-09-14 08:17:35
Informacja z dnia 11 września 2017 roku o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Mariusz Piątkowski 2017-09-13 12:42:44
Zarządzenie Nr III/409/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 września 2017 w sprawie: wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-09-13 12:32:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 12 wrzesień 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-09-12 10:12:15
ZARZĄDZENIE Nr III/410/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 września 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej. Mariusz Piątkowski 2017-09-12 09:59:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU z dnia 11.09.2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-09-11 13:45:25
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU z dnia 11.09.2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-09-11 13:43:41