herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapraszamy na V Sesję Rady Miejskiej Mariusz Piątkowski 2019-01-18 19:17:43
Zapraszamy na V Sesję Rady Miejskiej Mariusz Piątkowski 2019-01-18 16:27:35
Sesja V 25.01.2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-18 16:25:47
Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2019-01-18 16:25:08
Komisja 25.01.2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-18 16:23:33
Komisja 25.01.2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-18 16:23:22
ZARZĄDZENIE NR I/23/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-01-18 15:25:20
Zarząd Koła Łowieckiego "Cyranka" Trzcińsko - Zdrój zawiadamia, że w dniu 19.01.2019 r. odbędzie się polowanie zbiorowe na terenie obwodów nr 260 oraz 272, które zlokalizowane są na obszarze gminy Banie, Chojna, Widuchowa, Myślibórz oraz Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-01-16 15:17:39
Zarząd Koła Łowieckiego "Cyranka" Trzcińsko - Zdrój zawiadamia, że w dniu 19.01.2019 r. odbędzie się polowanie zbiorowe na terenie obwodów nr 260 oraz 272, które zlokalizowane są na obszarze gminy Banie, Chojna, Widuchowa, Myślibórz oraz Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-01-16 15:17:20
ZARZĄDZENIE NR I/21/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów oraz harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi. Mariusz Piątkowski 2019-01-16 15:10:48
ZARZĄDZENIE NR I/20/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. Mariusz Piątkowski 2019-01-16 14:51:31
Zarządzenie Nr I/13/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2019-01-15 15:43:06
Zarządzenie Nr I/11/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 Mariusz Piątkowski 2019-01-15 15:42:12
Zarządzenie I/12/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie powołania dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. Mariusz Piątkowski 2019-01-15 15:40:56
Zarządzenie Nr I/18/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-01-14 14:28:55
Zarządzenie Nr I/17/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2019-01-14 14:26:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy nr 16/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 143/1 położonej w obrębie Rosnowo, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Rosnowo. Mariusz Piątkowski 2019-01-14 14:22:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. . 68/3, obręb 0013 Gogolice, Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-01-11 15:10:55
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. . 68/3, obręb 0013 Gogolice, Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-01-11 15:09:17
Prawo łowieckie - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-11 15:06:44
Koło Łowieckie "Cietrzew" w Myśliborzu wprowadza korektę do planu polowań zbiorowych organizując w dniach 19.01.2019 r. oraz 26.01.2019 r. polowania zbiorowe na dziki. Mariusz Piątkowski 2019-01-11 08:38:56
Koło Łowieckie "Cietrzew" w Myśliborzu wprowadza korektę do planu polowań zbiorowych organizując w dniach 19.01.2019 r. oraz 26.01.2019 r. polowania zbiorowe na dziki. Mariusz Piątkowski 2019-01-11 08:38:30
ZARZĄDZENIE NR I/15/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: regulaminu procedury realizacji i rozliczania projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Mariusz Piątkowski 2019-01-10 07:45:22
ZARZĄDZENIE NR I/14/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Mariusz Piątkowski 2019-01-10 07:43:30
ZARZĄDZENIE NR I/14/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Mariusz Piątkowski 2019-01-10 07:43:07
ZARZĄDZENIE NR I/14/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Mariusz Piątkowski 2019-01-10 07:39:09
ZARZĄDZENIE NR I/14/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Mariusz Piątkowski 2019-01-10 07:37:12
Deklarcja od środków transportu 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-09 10:20:29
Podatek akcyzowy 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-09 09:48:15
Podatek akcyzowy 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-09 09:48:04
Podatek akcyzowy 2019 - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-09 09:46:12
Podatek akcyzowy 2019 - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-09 09:46:03
Deklarcja od środków transportu 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-09 09:45:36
Zarządzenie Nr I/16/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku ? Zdroju. Mariusz Piątkowski 2019-01-09 08:05:30
Zarządzenia 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-09 08:04:42
Koło łowieckie KNIEJA w Witnicy zgłasza polowanie zbiorowe w dniu 19.01.2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-09 08:02:28
DEKLARACJA OBLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:48:26
Koło Łowieckie "Hubertus" Mieszkowice zgłasza wielkoobszarowe polowanie zbiorowe w dniu 19.01.2018 r. na obwodach 284 i 288. Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:42:24
ZKŁ "Grzywacz" w Halinowie informuje o zmianie terminu polowania zbiorowego. Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:39:37
Rejestr polowań Mariusz Piątkowski 2019-01-07 12:35:09