herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 07:39:03
Zarządzenie Nr III/563/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 15:14:03
Zarządzenie Nr III/565/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 15:08:54
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-07-11 15:03:43
ZARZĄDZENIE Nr III/568/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚW Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 14:12:51
ZARZĄDZENIE Nr III/567/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚR, FA Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 14:11:56
ZARZĄDZENIE Nr III/569/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: upoważnienia pracowników hali widowiskowo-sportowej. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 14:08:15
ZARZĄDZENIE Nr III/474/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 01 lutego 2018r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-10 14:57:24
Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-07-10 14:37:35
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-10 14:29:17
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-10 13:26:11
Sesja XLIV 28 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:54:23
UCHWAŁA NR XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:54:11
UCHWAŁA Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:52:43
UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:52:16
UCHWAŁA NR XLIV/426/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:51:36
Uchwała Nr XLIV/425/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:50:43
Uchwała nr XLIV/424/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:49:35
UCHWAŁA NR XLIV/423/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:48:48
Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:46:52
Sesja XLIV 28 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:43:16
ZARZĄDZENIE NR III/566/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli ws. Uciążliwego zapylenia występującego przy rozbiórce budynków po byłym zakładzie PIRO przez Przedsiębiorstwo Skorobogaty z Dębna. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 11:54:27
Mariusz Piątkowski 2018-07-09 10:02:39
Rejestr działalności regulowanej Mariusz Piątkowski 2018-07-09 10:02:27
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:37:52
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:37:11
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:27:23
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:25:57
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:20:50
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:18:55
Audyt finansowy oświaty 2018 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:05:25
Audyt finansowy oświaty 2018 Mariusz Piątkowski 2018-07-03 15:35:58
Audyt finansowy oświaty 2018 Mariusz Piątkowski 2018-07-03 15:27:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko - Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-02 15:28:39
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-07-02 12:25:00
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-07-02 12:23:35
ZARZĄDZENIE Nr III/559/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie określenia planu służby przygotowawczej. Mariusz Piątkowski 2018-07-02 08:29:47
ZARZĄDZENIE Nr III/558/2018r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-29 13:10:52
UCHWAŁA NR XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2018-06-27 14:55:28
26 czerwca 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-06-27 14:32:10