herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb Góralice dz. nr ew. 159/4. Mariusz Piątkowski 2018-10-18 11:15:11
Koło Łowieckie "HUBERTUS" informuje o zmianie terminu polowania z dnia 23.10.2018 r. zostaje przeniesiony na dzień 20.10.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-10-16 12:06:05
MIEJSCA PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK EWIDENCJI POBYTÓW Mariusz Piątkowski 2018-10-16 12:01:25
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "CIETRZEW" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-16 12:00:17
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "SOKÓŁ" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-16 11:59:59
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "KNIEJA" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-16 11:59:17
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "HUBERTUS" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-16 11:58:52
REJESTR POLOWAŃ Mariusz Piątkowski 2018-10-16 11:44:48
Prawo łowieckie Mariusz Piątkowski 2018-10-16 11:43:49
Zarządzenie Nr III/599/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. Mariusz Piątkowski 2018-10-16 11:30:51
ZARZĄDZENIENR Nr III/600/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-10-16 11:15:23
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-12 14:53:26
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-10-12 14:51:19
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-10-12 10:57:18
UCHWAŁA NR XLVII /449/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Mariusz Piątkowski 2018-10-11 14:34:04
UCHWAŁA NR XLVII /449/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Mariusz Piątkowski 2018-10-11 14:31:25
WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:32:47
VREESWIJK CORNELIS Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:32:21
ŚLIWIŃSKI ANTONI WAWRZYNIEC Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:29:07
SZUMIŁO DARIUSZ KRZYSZTOF Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:28:38
PRZYTUŁA PIOTR Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:28:14
PIERÓG JANUSZ Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:27:53
NOGA TERESA Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:27:26
KOWALSKI ROBERT BENEDYKT Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:26:53
KORDAS WITOLD Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:26:24
KOPCZYŃSKA-PACYK MAGDALENA JUSTYNA Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:25:55
JABŁOŃSKI MIROSŁAW ADAM Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:25:22
IWAŃSKI EDWARD RYSZARD Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:24:37
IWANICKI ZDZISŁAW Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:23:56
HYBIAK MAGDALENA Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:23:30
Oświadczenia na zakończenie VII kadencji Mariusz Piątkowski 2018-10-11 13:16:37
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-10-11 12:58:42
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym oraz zbiornikiem na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnią ścieków w Piesecznie, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0014 Piaseczno dz. nr ew. 280/24. Mariusz Piątkowski 2018-10-10 15:17:16
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym oraz zbiornikiem na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnią ścieków w Piesecznie, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0014 Piaseczno dz. nr ew. 280/24. Mariusz Piątkowski 2018-10-10 15:15:50
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "HUBERTUS" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-09 15:14:36
Plan Polowań Zbiorwych Koło Łowieckie "HUBERTUS" sezon 2018/2019 Mariusz Piątkowski 2018-10-09 15:14:29
ZAPROSZENIE NA XLVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:26:35
Uchwała Nr XLVII/451/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 października 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:25:28
Uchwała Nr XLVII/451/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 października 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:25:02
Uchwała Nr XLVII /450/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 16 października 2018 roku w sprawie: Statutu Gminy Trzcińsko - Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-10-09 14:24:00