herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania IV kwartał 2016 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-27 11:48:30
Wykonanie budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój za III kwartał 2017 roku. Mariusz Piątkowski 2017-11-27 11:12:51
Wykonanie budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój za III kwartał 2017 roku. Mariusz Piątkowski 2017-11-27 11:10:53
Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 Mariusz Piątkowski 2017-11-27 10:21:58
Projekt Budżetu 2018 Mariusz Piątkowski 2017-11-27 10:19:53
Budżet na rok 2018 Mariusz Piątkowski 2017-11-27 10:14:10
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracownika socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 15:00:32
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracownika socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2017-11-24 14:59:40
Dnia 30 listopada 2017 roku o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, odbędą się II konsultacje z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 08:44:16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)". Mariusz Piątkowski 2017-11-24 08:33:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)". Mariusz Piątkowski 2017-11-24 08:31:16
Obwieszczenie Burmistrza miasta i gminy Gryfino o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 821,710/1, 709/2 w obrębie 3 m. Trzcińsko-Zdrój oraz nr 597 w obrębie Czarnołęka, polegającej na budowie chodnika. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 08:27:04
Sesja XXXV 6 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:56:39
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko ? Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:52:50
UCHWAŁA Nr XXXVI/349/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:52:23
UCHWAŁA NR XXXVI/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:52:07
UCHWAŁA NR XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie 3, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 837/2 o powierzchni 1,4406 ha. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:51:50
UCHWAŁA NR XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:51:35
Uchwała Nr XXXVI/352/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:51:10
UCHWAŁA NR XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2017-11-24 07:50:47
Uchwała Nr XXXVI/352/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 11:04:12
Uchwała Nr XXXV/347/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 roku sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 09:38:58
Uchwała Nr XXXV/346/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2027. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 09:38:32
Uchwała Nr XXXV/345/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 09:37:24
Sesja XXXV 6 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 09:08:25
Sesja XXXV 06 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 09:07:51
Sesja XXXV 06 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 09:07:36
UCHWAŁA Nr XXXIV/343/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:57:28
UCHWAŁA Nr XXXIV/343/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:52:40
Deklaracja na podatek od nieruchomości 2018 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:50:37
Deklaracja na podatek od nieruchomości 2018 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:40:35
Deklaracja na podatek leśny 2018 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:38:51
Deklaracja na podatek rolny 2018 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:38:01
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w 2018 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:36:02
2018 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:34:24
ZAPROSZENIE NA XXXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2017-11-23 08:00:33
Sesja XXXV 6 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:59:58
UCHWAŁA NR XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:58:07
Uchwała Nr XXXVI/352/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:57:10
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:56:20