herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:41:57
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:41:18
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:40:57
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:39:33
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:39:05
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:38:03
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:07:23
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:06:55
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:06:40
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-02 10:06:19
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-04-30 09:59:07
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO I ETAPU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-04-30 09:57:45
ZARZĄDZENIE Nr III/524/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w firmie "VET-ZOO" ul. M. Konopnickiej, 64-980 Trzcianka, w zakresie realizacji umowy z dnia 11.12.2017 roku. Mariusz Piątkowski 2018-04-30 09:51:35
ZARZĄDZENIE Nr III/524/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w firmie "VET-ZOO" ul. M. Konopnickiej, 64-980 Trzcianka, w zakresie realizacji umowy z dnia 11.12.2017 roku. Mariusz Piątkowski 2018-04-30 09:50:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 941, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-27 12:34:06
ZARZĄDZENIE NR III/523/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-27 07:03:43
ZARZĄDZENIE NR III/522/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzie Komunalnym w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-27 07:01:30
ZAPROSZENIE NA XLII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:31:53
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:31:31
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:31:26
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:25:23
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:17:36
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:13:57
UCHWAŁA NR XLII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:58:23
UCHWAŁA Nr XLII/413/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:52:20
Uchwała Nr XLII/412/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:51:28
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:50:07
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:41:15
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:40:21
UCHWAŁA Nr XLII/409/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:39:15
UCHWAŁA Nr XLII/408/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:37:49
Uchwała Nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:36:48
Sesja XLII 27 kwietnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:35:29
Zarządzenie Nr III/475/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:31:34
Zarządzenie Nr III/475/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:31:14
Informacja o wynikach z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy Skarbnik Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-20 13:02:44
Informacja o wynikach z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy Skarbnik Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-20 13:02:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 20 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-20 10:41:48
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 20 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-20 10:40:20
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-04-19 15:05:33