herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr III/556/2018 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-18 13:12:43
Zarządzenie Nr III/553/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-14 14:48:08
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Mariusz Piątkowski 2018-06-13 15:26:29
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności Mariusz Piątkowski 2018-06-13 15:25:37
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste Mariusz Piątkowski 2018-06-13 15:24:27
Zarządzenie Nr III/555/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spisania dokumentacji na stanowisku kierownika referatu budownictwa, gospodarki komunalnej, nieruchomościami i ochrony środowiska. Mariusz Piątkowski 2018-06-13 10:16:13
Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:54:25
Uchwała Nr XLIII/420/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:53:53
Uchwała nr XLIII/419/2018 Rady Miejskiej Trzcińsko-Zdrój z dnia 07.06.2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:53:15
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:52:26
UCHWAŁA Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:51:35
UCHWAŁA NR XLIII /416/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:51:06
UCHWAŁA NR XLIII/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:49:21
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:48:49
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:31:06
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 12:02:26
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 11:50:24
ZARZĄDZENIE Nr III/554/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 11:43:07
ZARZĄDZENIE Nr III/554/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 11:41:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 11 czerwca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 11:35:56
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłosza nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 10:12:53
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłosza nabór na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 10:12:39
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłosza nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 10:12:12
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłosza nabór na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 09:55:17
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłosza nabór na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 09:54:03
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/23 o powierzchni 18,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:20:48
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/22 o powierzchni 17,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:19:37
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/21 o powierzchni 17,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:18:38
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/20 o powierzchni 17,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:17:26
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/19 o powierzchni 18,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:16:10
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/17 o powierzchni 18,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:14:34
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/16 o powierzchni 20,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:12:33
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/15 o powierzchni 24,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:10:29
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/14 o powierzchni 16,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:08:56
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/13 o powierzchni 16,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:06:06
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/12 o powierzchni 16,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:04:18
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/11 o powierzchni 17,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-08 19:03:05
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 116 o powierzchni 1,1010 ha, położonej w obrębie Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-07 13:40:14
Uchwała nr XLIII/419/2018 Rady Miejskiej Trzcińsko-Zdrój z dnia 7.06.2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. Mariusz Piątkowski 2018-06-07 12:08:20
Uchwała nr XLIII/419/2018 Rady Miejskiej Trzcińsko-Zdrój z dnia 7.06.2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. Mariusz Piątkowski 2018-06-07 12:07:48