herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/499/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 10:59:56
ZARZĄDZENIE NR III/498/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 10:57:16
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-16 09:45:02
Informacja o wynikach, lista kandydatów oraz protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-03-14 09:29:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 203/3, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-13 11:10:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 13 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-13 11:03:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 135 i 137, obręb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-09 08:33:54
ZARZĄDZENIE NR III/494/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 96, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 18m2. Mariusz Piątkowski 2018-03-08 07:46:33
ZARZĄDZENIE NR III/493/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 822/8, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 197m2. Mariusz Piątkowski 2018-03-08 07:44:50
ZARZĄDZENIE NR III/492/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 93/4, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 114m2. Mariusz Piątkowski 2018-03-08 07:42:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 117 i 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-07 15:33:28
ZARZĄDZENIE NR III/495/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-06 13:35:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:06:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:05:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:04:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 14:02:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 05 marca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-05 13:58:43
Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-01 15:37:40
ZARZĄDZENIE NR III/491/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-01 15:34:36
ZARZĄDZENIE NR III/490/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-01 15:33:11
UCHWAŁA NR XL/399/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 10:04:54
UCHWAŁA Nr XL/398/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 10:02:13
UCHWAŁA Nr XL/397/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. "Leśne Skrzaty" w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 10:01:26
UCHWAŁA NR XL/396/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój, nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 680/2 o powierzchni 100m2, obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 10:00:11
UCHWAŁA NR XL/396/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój, nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 680/2 o powierzchni 100m2, obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:57:54
UCHWAŁA NR XL/396/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój, nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 680/2 o powierzchni 100m2, obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:56:20
UCHWAŁA NR XL/395/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:53:32
UCHWAŁA NR XL/394/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 171. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:52:06
UCHWAŁA NR XL/393/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 155. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:51:31
UCHWAŁA NR XL/392/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1140. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:50:35
UCHWAŁA NR XL/391/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 954/3. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:49:24
UCHWAŁA NR XL/390/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:48:49
UCHWAŁA NR XL/389/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:48:15
UCHWAŁA NR XL/388/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 100. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:47:34
UCHWAŁA NR XL/387/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 98. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:46:42
UCHWAŁA NR XL/386/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 93. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:45:45
UCHWAŁA NR XL/385/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 36. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:44:32
Sesja XL 26 lutego 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-02-28 09:40:32
ZARZĄDZENIE Nr III/482/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanej Zarządzeniem Nr III/340/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 lutego 2017 roku. Mariusz Piątkowski 2018-02-21 13:16:42
ZARZĄDZENIE NR III/487/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 lutego 1018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/2 o powierzchni 842m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, Mariusz Piątkowski 2018-02-21 13:04:44