herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/422/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-10-17 09:47:32
ZARZĄDZENIE NR III/422/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-10-17 09:47:27
ZARZĄDZENIE NR III/421/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 12 października 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-10-17 09:39:38
ZARZĄDZENIE Nr III/420/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Trzcińsko-Zdrój oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Mariusz Piątkowski 2017-10-17 09:37:59
Zarządzenie Nr III/367/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji operacji pn. ?Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Baszty Bocianiej wraz organizacją warsztatów? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętego PROW na lata 2014 -2020. Mariusz Piątkowski 2017-10-13 12:03:25
Zarządzenie Nr III/366/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022" ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Mariusz Piątkowski 2017-10-13 12:00:06
ZARZĄDZENIE NR III/418/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, część działki nr 95, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 15m2, KW SZ1Y/00021999/8 oraz zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym - garażem, wybudowanym z środków własnych dzierżawcy. Mariusz Piątkowski 2017-10-13 11:52:58
ZARZĄDZENIE NR III/418/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, część działki nr 95, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 15m2, KW SZ1Y/00021999/8 oraz zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym - garażem, wybudowanym z środków własnych dzierżawcy. Mariusz Piątkowski 2017-10-13 11:51:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 12 październik 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-10-13 07:32:40
ZARZĄDZENIE Nr III/415/2017 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 05 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Mariusz Piątkowski 2017-10-11 13:44:32
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem z drogi gminnej, działka oznaczona nr ewid. 691/1 obręb Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-10-10 10:53:59
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "zmianie sposobu użytkowania drugiej kondygnacji i strychu w istniejącym budynku na cele mieszkalne wraz z wykonaniem nowego wejścia do budynku, działka oznaczona nr ewid. 161 obręb Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-10-10 10:49:04
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : ''rozbudowy, przebudowy oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid.: 206/2, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-10-09 11:32:29
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : ''rozbudowy, przebudowy oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid.: 206/2, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-10-09 11:31:51
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-06 08:58:07
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-06 08:56:23
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-06 08:56:07
ZARZĄDZENIE NR III/413/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28 września 2017 r. na godz. 9:00. Mariusz Piątkowski 2017-10-04 11:04:09
Informacja o wynikach przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 122 o powierzchni 600,00m2, położona w obrębie Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój, KW SZ1Y/00060656/7. Mariusz Piątkowski 2017-10-03 09:08:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 691/1, obręb Czarnołęka, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-02 15:45:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 161, obręb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-02 15:42:03
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. 9 Maja 5 o powierzchni 27,05m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 4,74m2 oraz przynależnymi dwoma pomieszczeniami o powierzchni 15,80m2 i 7,44m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku mieszkalnego w wysokości 189/1000 części, położonym w obrębie 4, m. Trzcińsko-Zdrój, działka nr 125 o powierzchni 424,00m2. Mariusz Piątkowski 2017-10-02 12:04:44
UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-29 15:03:35
UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-29 15:00:11
UCHWAŁA Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Piątkowski 2017-09-29 14:59:48
UCHWAŁA NR XXXIII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Piątkowski 2017-09-29 14:59:26
UCHWAŁA NR XXXIII/329/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-29 14:58:49
Sesja XXXIII 28 września 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-09-29 14:56:42
Informacja o wynikach przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 59 o powierzchni 104,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-29 08:42:40
28 września 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-09-29 08:02:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 206/2, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-28 14:26:22
Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023" Mariusz Piątkowski 2017-09-28 13:39:33
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraża opinię, że dla projektu dokumentu pn.: ?Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2017-2023", nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mariusz Piątkowski 2017-09-28 13:33:53
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2019 Mariusz Piątkowski 2017-09-28 12:39:37
ZARZĄDZENIE NR III/412/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położoną w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-28 12:12:15
ZARZĄDZENIE NR III/412/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położoną w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-28 12:11:11
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 28.09.2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-09-28 12:05:26
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ. Mariusz Piątkowski 2017-09-27 13:58:02
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2017-09-27 07:55:16
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-09-25 10:51:34