herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:17:35
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:17:05
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:16:50
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:16:28
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:16:12
ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-25 14:32:17
ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-25 14:30:07
ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-25 13:59:53
ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-25 13:58:26
ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-25 13:57:04
ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-25 13:51:05
ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-25 09:01:06
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-06-22 09:49:32
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-06-22 09:25:22
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-06-22 08:10:45
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-06-22 08:05:53
UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:26:22
UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:24:30
UCHWAŁA Nr XLIV/430/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:24:04
UCHWAŁA Nr XLIV/430/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:23:45
UCHWAŁA NR XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:17:27
UCHWAŁ NR XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:16:16
UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:15:13
Uchwała Nr XLIV/426/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:12:29
UCHWAŁA NR XLIV/425/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:11:26
UCHWAŁA NR XLIV/424/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:10:26
Uchwała NR XLIV/423/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:09:11
Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:08:09
Sesja XLIV 28 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:06:16
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:05:45
ZARZĄDZIENIE Nr III/560/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:02:26
ZARZĄDZENIE Nr III/558/2018r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-20 14:41:24
Zarządzenie Nr III/543/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-20 14:38:36
Zarządzenie Nr III/553/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-20 12:01:07
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 12:02:53
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 11:56:44
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 11:54:22
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 10:31:30
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 10:31:13
ZARZĄDZENIE NR III/557/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. Mariusz Piątkowski 2018-06-19 10:28:57