herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewa Winkel Aksamitowska - Skarbnik Gminy (rozpoczęcie zatrudnienia)) - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-05-14 09:05:59
Ewa Winkel Aksamitowska - Skarbnik Gminy (rozpoczęcie zatrudnienia) Mariusz Piątkowski 2018-05-14 09:05:06
Ryszard Makuchowski - Skarbnik Gminy (zakończenie zatrudnienia) Mariusz Piątkowski 2018-05-14 09:02:40
Bartłomiej Daniel Wróbel - Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:56:24
Iwona Jabłońska - Specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:55:41
Ireneusz Roman Nabywaniec - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:54:56
Czesław Trautman - Dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:54:00
Wanda Angowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:52:55
Bogumiła Janina Gardziejewska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:52:21
Wiesława Sugier - Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:50:49
Beata Krystyna Jaszczyszyn Chmielewska - Ośrodka Pomocy Społecznej - referent Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:49:10
Józefa Stanisława Warężak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:46:55
Barbara Monika Dybczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gogolicach. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:46:09
Violetta Papież - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:45:32
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:44:49
Emilian Osetek - Zastępca Burmistrza Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:44:23
Regina Brzezińska - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:43:59
Tadeusz Albert Mazur - Dyrektor w Trzcińskim Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:43:18
Piotr Kazimierz Bugajski - Kierownik Referatu Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:42:45
Oświadczenia majątkowe 2018 Mariusz Piątkowski 2018-05-11 14:40:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 83/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-10 10:38:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 70/2, obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-10 10:35:57
ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położonej w obrębie Gogolice, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-09 11:15:19
ZARZĄDZENIE NR III/529/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położoną w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-09 10:42:40
ZARZĄDZENIE NR III/528/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 116 o powierzchni 1,1010 ha, położoną w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-09 10:40:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO z dnia 08.05.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-05-08 15:31:07
Zarządzenie Nr III/526/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-05-08 15:26:37
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowa budynku mieszkalnego gospodarczego, na działce oznaczonej nr ewid. 732, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2018-05-08 15:23:58
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 99/4, obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-08 08:59:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-05-08 08:49:42
Obwieszczenia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-05-08 08:47:39
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-07 11:57:48
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-07 11:55:32
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe Mariusz Piątkowski 2018-05-07 11:55:14
Informacja o wynikach przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-07 07:47:38
Zarządzenie Nr III/525/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-05-02 12:26:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 1020/1, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-02 11:41:33
ZARZĄDZENIE NR III/527/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 18, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 680m2. Mariusz Piątkowski 2018-05-02 11:37:03
Informacja o wynikach przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-02 11:28:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 2 maja 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-05-02 11:23:24