herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 5 grudnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-06 07:53:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 5 grudnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-06 07:38:00
ZARZĄDZENIE Nr III/444/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. Mariusz Piątkowski 2017-12-05 15:32:56
ZARZĄDZENIE Nr III/443/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej. Mariusz Piątkowski 2017-12-05 15:31:38
Statut Szkoły Podstawowej Mariusz Piątkowski 2017-12-05 07:43:14
Statut Szkoły Podstawowej w Gogolicach Mariusz Piątkowski 2017-12-05 07:42:37
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY Mariusz Piątkowski 2017-12-05 07:42:01
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY Mariusz Piątkowski 2017-12-05 07:41:52
Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej ( 6 listopada 2017 r ) Mariusz Piątkowski 2017-12-04 15:29:53
Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej ( 30 października 2017 r ) Mariusz Piątkowski 2017-12-04 15:29:12
Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej ( 28 września 2017 r ) Mariusz Piątkowski 2017-12-04 15:28:20
Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej ( 30 sierpnia 2017 r ) Mariusz Piątkowski 2017-12-04 15:27:37
Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej ( 28 czerwca 2017 r ) Mariusz Piątkowski 2017-12-04 15:26:15
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH (Nowy termin składania ofert !!!) Mariusz Piątkowski 2017-12-04 15:06:58
Statut szkoły Mariusz Piątkowski 2017-12-04 12:19:52
Statut szkoły Mariusz Piątkowski 2017-12-04 12:15:42
Statut szkoły Mariusz Piątkowski 2017-12-04 12:10:42
Statut szkoły Mariusz Piątkowski 2017-12-04 12:09:11
Ujednolicony statut szkoły Mariusz Piątkowski 2017-12-04 12:04:14
Ujednolicony statut szkoły Mariusz Piątkowski 2017-12-04 12:03:48
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:41:21
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:40:54
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:40:38
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:40:27
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:40:00
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:39:48
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:39:38
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:39:29
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:38:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.:77/2, obręb Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-12-01 14:28:57
Zarządzenie nr III/432/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-11-30 14:39:02
ZARZĄDZENIE NR III/441/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-29 14:12:10
Zarządzenie nr III/432/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-29 14:11:25
Zarządzenie nr III/432/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-29 14:03:33
Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-29 13:55:13
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY SKARBNIK GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ. Mariusz Piątkowski 2017-11-29 13:45:56
28 listopada 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-11-29 13:16:12
Opinia RIO nr XCVIII.175.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Trzcińska-Zdroju sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Mariusz Piątkowski 2017-11-27 12:09:31
Opinia RIO nr XCVIII.175.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Trzcińska-Zdroju sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Mariusz Piątkowski 2017-11-27 12:04:01
Sprawozdania III kwartał 2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-11-27 11:50:23