herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/507/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-06 14:15:52
ZARZĄDZENIE Nr III/506/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 wkietnia 2018 roku w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-06 12:15:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 5 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-05 12:20:06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 5 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-05 12:19:06
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: "Budowa budynku Posterunku Policji, na działce oznaczonej nr ewid. 142, 167, obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-04-05 09:14:41
Zarządzenie Nr III/500/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-04 15:13:10
ZARZĄDZENIE NR III/505/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 marca 2018 r. Uchylające uchwałę Zarządu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w sprawie podporządkowania organizacyjnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Góralicach Przedszkolu Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-03 15:12:19
ZARZĄDZENIE NR III/503/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-30 07:07:55
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 106, 107, obręb Nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-29 14:19:18
Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-28 15:34:27
ZARZĄDZENIE NR III/502/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-28 15:32:53
ZARZĄDZENIE NR III/501/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-28 15:31:57
UCHWAŁA Nr XLI/ 406 /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-03-27 14:24:03
UCHWAŁA Nr XLI /405/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-03-27 14:23:19
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-03-23 12:53:17
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 203/3, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-23 10:59:45
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej ( 30 stycznia 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2018-03-22 15:53:27
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej ( 30 stycznia 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2018-03-22 15:53:07
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej ( 25 stycznia 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2018-03-22 15:51:33
Protokoły z Sesji - 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-03-22 15:49:46
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej ( 21 grudnia 2017 r ) Mariusz Piątkowski 2018-03-22 15:48:46
Informacja o działalności lobbingowej za 2017 rok Mariusz Piątkowski 2018-03-21 14:00:06
ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-03-21 13:56:38
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-03-21 13:56:02
ZARZĄDZENIE NR III/497/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasady przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 12:47:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 142, 167, obręb Trzcińsko-Zdrój m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 12:42:24
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 11:25:47
Uchwała Nr XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:47:41
Uchwała Nr XLI/403/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:46:27
UCHWAŁA NR XLI/ 402/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kierunku działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:45:22
UCHWAŁA NR XLI /401/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 roku" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:39:43
UCHWAŁA NR XLI/400/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCISKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:37:38
Sesja XL 26 lutego 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:36:24
Sesja XLI 27 marca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:36:18
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowa budynku do przechowywania płodów rolnych, na działce oznaczonej nr ewid. 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:27:32
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze wody, kanalizacji - szambo bezodpływowe, zjazd z drogi gminnej w ramach zabudowy zagrodowej prowadzonego gospodarstwa rolnego, na działkach oznaczonych nr ewid. 135, 137, obreb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:23:09
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze wody, kanalizacji - szambo bezodpływowe, zjazd z drogi gminnej w ramach zabudowy zagrodowej prowadzonego gospodarstwa rolnego, na działkach oznaczonych nr ewid. 135, 137, obreb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-03-21 10:21:59
Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 13:20:41
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 13:18:20
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-03-20 13:17:26