herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXXVI 28 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-14 10:11:37
Statut Szkoły Podstawowej w Góralicach Mariusz Piątkowski 2017-12-14 08:54:37
Statut szkoły Mariusz Piątkowski 2017-12-14 08:54:11
Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2017-12-14 08:53:29
Statut Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2017-12-14 08:21:25
U C H W A Ł A NR XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 16:12:59
U C H W A Ł A NR XXXVII/360 /2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 16:10:52
U C H W A Ł A NR XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 16:09:39
Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2027. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 16:08:47
Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 16:04:02
Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:59:30
Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:57:17
Uchwała Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klasztorne. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:52:17
UCHWAŁA Nr XXXVII /354/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:50:51
UCHWAŁA Nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:49:59
U C H W A Ł A Nr XXXVII/ 352 /2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:48:59
Sesja XXXVII 21 grudnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:44:53
ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:27:46
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2017-12-13 15:27:26
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2017-12-13 09:58:00
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2017-12-13 09:56:16
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2017-12-11 14:46:19
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2017-12-11 14:45:47
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-11 10:06:51
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-11 10:05:34
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-08 14:55:29
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-08 14:54:52
06 grudnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-12-08 14:44:54
06 grudnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-12-08 14:44:39
ZARZĄDZENIE NR III/448/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-07 15:33:47
ZARZĄDZENIE NR III/448/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-07 15:32:08
ZARZĄDZENIE NR III/448/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-07 15:30:14
Zarządzenie Nr III/447/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Klasztorne. Mariusz Piątkowski 2017-12-07 14:15:40
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-07 13:36:18
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-07 13:31:34
ZARZĄDZENIE NR III/446/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 833, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,4326 ha. Mariusz Piątkowski 2017-12-06 10:40:33
ZARZĄDZENIE NR III/446/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 833, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,4326 ha. Mariusz Piątkowski 2017-12-06 10:39:31
ZARZĄDZENIE NR III/445/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 236/1, obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 1,8924 ha. Mariusz Piątkowski 2017-12-06 10:36:54
ZARZĄDZENIE NR III/445/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 236/1, obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 1,8924 ha. Mariusz Piątkowski 2017-12-06 10:35:37
Uchwała RIO nr CCCLI.550.2017 dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-12-06 08:14:51