herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budzetu oraz wyboru przewodniczącego komisji. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 08:35:12
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych oraz wyboru przewodniczącego komisji. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 08:34:40
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji oraz wyboru przewodniczącego komisji. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 08:33:40
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 08:32:35
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 08:31:57
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 08:31:21
Sesja I 19 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 08:30:10
WYBORY BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ- WYNIKI Mariusz Piątkowski 2018-11-15 13:28:12
WYBORY BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ- WYNIKI Mariusz Piątkowski 2018-11-15 13:27:57
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: budowy pomostu drewnianego. Lokalizacja :Gmina Trzcińsko-Zdrój obręb 0001 Strzeszów , dz. nr ew.496 - w sąsiedztwie dz. nr ew. 267/4 obręb 0016 Grzybno, Gmina Chojna. Mariusz Piątkowski 2018-11-14 15:59:23
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: budowy pomostu drewnianego. Lokalizacja :Gmina Trzcińsko-Zdrój obręb 0001 Strzeszów , dz. nr ew.496 - w sąsiedztwie dz. nr ew. 266/44 obręb 0016 Grzybno, Gmina Chojna Mariusz Piątkowski 2018-11-14 15:58:48
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: budowy pomostu drewnianego. Lokalizacja :Gmina Trzcińsko-Zdrój obręb 0001 Strzeszów , dz. nr ew.496 - w sąsiedztwie dz. nr ew. 267/4 obręb 0016 Grzybno, Gmina Chojna. Mariusz Piątkowski 2018-11-14 15:55:55
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów Mariusz Piątkowski 2018-11-13 14:31:48
Sesja XXXVI 28 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2018-11-13 12:13:35
Sesja XXXVI 28 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2018-11-13 12:11:16
Sesja XLVIII 8 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-13 09:36:33
Uchwała Nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 8 listopada 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-11-13 09:36:25
Uchwała Nr XLVIII /453/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-13 09:32:59
Uchwała nr XLVIII/452/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Mariusz Piątkowski 2018-11-13 09:31:26
Sesja XLVIII 08 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-13 09:29:09
Sesja XLVIII 08 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-13 09:28:58
Struktura organizacyjna Mariusz Piątkowski 2018-11-12 11:39:53
Struktura organizacyjna Mariusz Piątkowski 2018-11-12 11:39:05
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-12 11:32:40
07 listopada 2018 - Klasztorne. Mariusz Piątkowski 2018-11-09 13:37:34
07 listopada 2018 - Chełm Górny, Dobropole, Rosnowo, Strzeszów. Mariusz Piątkowski 2018-11-09 13:36:27
07 listopada 2018 - Klasztorne. Mariusz Piątkowski 2018-11-09 08:00:28
Koło Łowieckie "CIETRZEW" w Myśliborzu Mariusz Piątkowski 2018-11-08 13:08:54
Koło Łowieckie "GRZYWACZ" w Halinowie informuje, że w dniach 20-21.11.2018 r. odbędzie się polowanie zbiorowe. Mariusz Piątkowski 2018-11-08 07:47:31
Koło Łowieckie "SOKÓŁ" w Szczecinie informuje o zmianie terminu polowania. Mariusz Piątkowski 2018-11-07 11:16:25
06 listopada 2018 Mariusz Piątkowski 2018-11-07 10:38:47
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO, nieruchomość rolna niezabudowana, położona w rejonie ul. Ceglanej w Trzcińsku-Zdroju, działka nr 163. Mariusz Piątkowski 2018-11-06 13:44:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, nieruchomość rolna niezabudowana, położona w rejonie ul. Ceglanej w Trzcińsku-Zdroju, działka nr 164. Mariusz Piątkowski 2018-11-06 13:43:52
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO, nieruchomość rolna niezabudowana, położona w rejonie ul. Ceglanej w Trzcińsku-Zdroju, działka nr 163. Mariusz Piątkowski 2018-11-06 13:39:28
Zarządzenie Nr III/611//2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-11-06 08:26:35
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-11-06 08:24:03
ZARZĄDZENIENR Nr III/603/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia - Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-11-05 17:03:58
ZAPROSZENIE NA XLVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-11-02 07:40:49
Uchwała Nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 8 listopada 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-11-02 07:39:24
UCHWAŁA Nr XLVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień z tego podatku. Mariusz Piątkowski 2018-11-02 07:38:16