herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:18:55
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:17:31
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:15:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:13:52
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:12:13
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-12 07:53:34
Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej ( 26 lutego 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2018-04-11 15:01:11
ZARZĄDZENIE NR III/514/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:43:29
ZARZĄDZENIE NR III/514/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:39:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:26:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:24:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:22:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:20:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:13:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:12:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU OGRANICZONEGO z dnia 11.04.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 14:11:41
Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 11:22:21
ZARZĄDZENIE NR III/514/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 11:19:01
ZARZĄDZENIE NR III/513/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 11:13:50
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-04-11 10:17:18
05 kwietnia 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-04-11 10:02:43
2018 Mariusz Piątkowski 2018-04-11 09:56:51
ZARZĄDZENIE NR III/512/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 954/3. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 15:03:56
ZARZĄDZENIE NR III/511/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 15:02:41
ZARZĄDZENIE NR III/510/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 171. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 15:01:36
ZARZĄDZENIE NR III/509/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, , położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 155. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 14:59:32
ZARZĄDZENIE NR III/508/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1140. Mariusz Piątkowski 2018-04-10 14:57:56
Sesja XLI 27 marca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 14:03:52
UCHWAŁA Nr XLI/ 406 /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 14:00:47
UCHWAŁA Nr XLI /405/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 14:00:21
Uchwała Nr XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:58:41
Uchwała Nr XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:56:55
Uchwała Nr XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:55:36
Uchwała Nr XLI/403/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:54:57
UCHWAŁA NR XLI/ 402/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kierunku działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:53:00
UCHWAŁA NR XLI /401/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 roku" Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:52:20
UCHWAŁA NR XLI/400/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCISKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:50:41
Sesja XLI 27 marca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-09 13:49:35
ZARZĄDZENIE NR III/507/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-06 14:18:09
ZARZĄDZENIE NR III/507/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-06 14:17:24