herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem z drogi w ramach zabudowy zagrodowej, na działce oznaczonej nr 61/1 i 156, Obręb Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-10-31 08:53:02
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem z drogi w ramach zabudowy zagrodowej, na działce oznaczonej nr 61/1 i 156, Obręb Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-10-31 08:52:19
30 października 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-10-30 16:02:49
Wniosek zmiany Mariusz Piątkowski 2017-10-30 09:43:24
Wniosek zmiany - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-10-30 09:42:35
Wniosek zmiany - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-10-30 09:42:20
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-30 08:52:23
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracownika socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2017-10-30 08:51:11
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-30 08:23:30
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracownika socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-30 08:19:28
ZARZĄDZENIE NR III/426/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zarządzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Klasztorne. Krzysztofa Piątkowska 2017-10-27 09:34:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 496, obręb Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-25 11:41:10
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położonej w obrębie Gogolice, gmina Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00025489/8, która nie jest obciążona hipoteką. Mariusz Piątkowski 2017-10-25 11:35:20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 25 październik 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-10-25 11:31:52
Sesja XXXIII 28 września 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 11:41:49
Uchwała Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 11:39:15
UCHWAŁA Nr XXXIV/343/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 11:36:42
UCHWAŁA NR XXXIV/342 /2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 11:35:37
UCHWAŁA NR XXXIV/341/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:54:30
UCHWAŁA NR XXXIV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko-Zdrój do realizacji projektu: Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:51:01
UCHWAŁA NR XXXIV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko-Zdrój do realizacji projektu: Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:50:44
UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:47:50
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:30:51
UCHWAŁA NR XXXIV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:25:53
UCHWAŁA NR XXIV /336/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:23:30
UCHWAŁA NR XXXIV/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gogolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gogolicach. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:22:20
UCHWAŁA NR XXXIV/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej w ośmioletnią Szkołę Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:21:26
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:20:19
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:19:04
Sesja XXXIV 30 października 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-10-23 09:16:11
ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2017-10-20 14:42:57
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2017-10-20 14:40:15
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego o wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu pod nazwą "XVII Międzynarodowy Turniej Badmintona" Mariusz Piątkowski 2017-10-20 12:04:25
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego o wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu pod nazwą "Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie" Mariusz Piątkowski 2017-10-20 12:00:19
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023". Mariusz Piątkowski 2017-10-19 15:19:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 61/1, 156, obręb Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-19 11:18:16
ZARZĄDZENIE NR III/421/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 12 października 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-10-18 13:05:52
ZARZĄDZENIE NR III/421/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 12 października 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-10-18 13:04:42
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH Mariusz Piątkowski 2017-10-17 14:20:54
ZARZĄDZENIE NR III/422/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-17 09:48:29