herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:46:52
Sesja XLIV 28 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:43:16
ZARZĄDZENIE NR III/566/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli ws. Uciążliwego zapylenia występującego przy rozbiórce budynków po byłym zakładzie PIRO przez Przedsiębiorstwo Skorobogaty z Dębna. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 11:54:27
Mariusz Piątkowski 2018-07-09 10:02:39
Rejestr działalności regulowanej Mariusz Piątkowski 2018-07-09 10:02:27
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:37:52
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:37:11
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:27:23
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:25:57
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:20:50
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:18:55
Audyt finansowy oświaty 2018 Mariusz Piątkowski 2018-07-04 08:05:25
Audyt finansowy oświaty 2018 Mariusz Piątkowski 2018-07-03 15:35:58
Audyt finansowy oświaty 2018 Mariusz Piątkowski 2018-07-03 15:27:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko - Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-02 15:28:39
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-07-02 12:25:00
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-07-02 12:23:35
ZARZĄDZENIE Nr III/559/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie określenia planu służby przygotowawczej. Mariusz Piątkowski 2018-07-02 08:29:47
ZARZĄDZENIE Nr III/558/2018r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-29 13:10:52
UCHWAŁA NR XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2018-06-27 14:55:28
26 czerwca 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-06-27 14:32:10
26 czerwca 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-06-27 14:32:02
22 czerwca 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-06-27 14:31:11
Zarządzenie Nr III/561/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-26 14:27:43
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Mariusz Piątkowski 2018-06-26 07:38:08
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:36:27
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:34:46
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:33:55
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:32:10
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:31:59
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:24:57
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:24:41
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:24:22
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:24:11
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:23:47
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:23:11
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:22:33
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:18:20
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:18:05
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-06-25 15:17:48