herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:34:58
UCHWAŁA Nr II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:31:48
UCHWAŁA Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój do Lidera Pojezierza. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:31:07
Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:29:38
UCHWAŁA Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:29:01
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu oraz wyboru przewodniczącego komisji. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:05:11
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych oraz wyboru przewodniczącego komisji. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:04:37
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji oraz wyboru przewodniczącego komisji. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:03:59
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:03:09
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:02:21
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:01:24
Sesja III 23 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 15:29:19
Sesja II 23 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 15:28:55
Sesja I 19 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 15:28:42
Sesja III 23 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 15:08:59
Sesja II 23 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 15:08:34
Zarządzenie Nr III/593/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-11-26 15:16:36
ZARZĄDZENIE NR III/587/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania składników majątkowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-26 15:15:29
Zarządzenie Nr I/5/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-26 15:12:50
ZARZĄDZENIE NR III/613/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 164 o powierzchni 0,2997 ha, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-26 15:11:51
ZARZĄDZENIE NR III/612/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 163 o powierzchni 0,3143ha, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-26 15:09:25
Zarządzenie Nr I/4/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-23 15:56:34
Zarządzenie Nr I/ 3/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie cofnięcie upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-23 15:55:26
ZARZĄDZENIE NR I/1/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniężnej z funduszu zdrowotnego powołanej Zarządzeniem NR III/44/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 lutego 2015 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-23 15:54:16
Koło Łowieckie "CYRANKA" w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-11-22 15:20:54
ZKŁ "Grzywacz" w Halinowie informuje, że w dniach 01-03.12.2018 r. w dzierżawionym przez Koło obwodzie 277 woj. zachodniopomorskie odbędzie się polowanie zbiorowe. Mariusz Piątkowski 2018-11-22 09:50:58
Sesja I 19 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-20 21:58:55
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. dz. 83, obręb 0002 Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-20 15:22:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. dz. 83, obręb 0002 Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-20 15:21:52
Zarządzenie Nr III/615/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku -Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 18:47:44
Zarządzenie Nr III/614/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 18:43:03
ZARZĄDZENIE NR III/616/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek imiennych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 18:38:59
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: budowy drewnianego pomostu na potrzeby rekreacyjno - wypoczynkowe, lokalizacja: Ośrodek Wypoczynkowy w Strzeszowie, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0001 Strzeszów dz. nr ew. 496. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 18:29:08
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: budowy drewnianego pomostu na potrzeby rekreacyjno - wypoczynkowe, lokalizacja: Ośrodek Wypoczynkowy w Strzeszowie, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0001 Strzeszów dz. nr ew. 496. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 18:28:48
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-11-19 15:50:21
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-11-19 15:49:28
Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VIII kadencji (2018-2023) Mariusz Piątkowski 2018-11-19 15:48:27
Burmistrz Gminy Mariusz Piątkowski 2018-11-19 14:44:39
Dane Mariusz Piątkowski 2018-11-19 14:38:02
Sesja I 19 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-19 14:30:03