herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr III/524/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w firmie "VET-ZOO" ul. M. Konopnickiej, 64-980 Trzcianka, w zakresie realizacji umowy z dnia 11.12.2017 roku. Mariusz Piątkowski 2018-04-30 09:50:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 941, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-27 12:34:06
ZARZĄDZENIE NR III/523/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-27 07:03:43
ZARZĄDZENIE NR III/522/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzie Komunalnym w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-04-27 07:01:30
ZAPROSZENIE NA XLII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:31:53
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:31:31
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:31:26
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:25:23
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:17:36
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 15:13:57
UCHWAŁA NR XLII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:58:23
UCHWAŁA Nr XLII/413/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:52:20
Uchwała Nr XLII/412/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:51:28
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:50:07
UCHWAŁA NR XLII/411/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:41:15
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:40:21
UCHWAŁA Nr XLII/409/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:39:15
UCHWAŁA Nr XLII/408/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:37:49
Uchwała Nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:36:48
Sesja XLII 27 kwietnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:35:29
Zarządzenie Nr III/475/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:31:34
Zarządzenie Nr III/475/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-04-26 14:31:14
Informacja o wynikach z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy Skarbnik Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-20 13:02:44
Informacja o wynikach z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy Skarbnik Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-20 13:02:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 20 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-20 10:41:48
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 20 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-20 10:40:20
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-04-19 15:05:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 253/12, obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:18:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 99/4, obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:16:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 732, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:14:36
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-19 08:08:26
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-04-17 20:49:47
ZARZĄDZENIE NR III/521/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia w 2018 r. terminu przerwy wakacyjnej w pracy Przedszkola Miejskiego ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju dla którego Gmina Trzcińsko-Zdrój jest organem prowadzącym. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 12:01:18
ZARZĄDZENIE NR III/520/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:24:10
ZARZĄDZENIE NR III/519/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:22:58
ZARZĄDZENIE NR III/518/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 100. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:21:16
ZARZĄDZENIE NR III/517/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 98. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:19:19
ZARZĄDZENIE NR III/516/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 93. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:17:17
ZARZĄDZENIE NR III/515/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 36. Mariusz Piątkowski 2018-04-13 09:15:58
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 12 kwietnia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-04-12 15:20:19