Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr /VI/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Trzcińsko-Zdrój, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Mariusz Piątkowski 2019-02-19 08:55:19
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2019-02-19 08:49:00
Sesja VI 22 luty 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-02-19 08:45:18
Sesja V 25 stycznia 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-02-19 08:44:49
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2019-02-18 10:46:06
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego Mariusz Piątkowski 2019-02-15 10:39:52
Deklarcja od środków transportu 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-02-13 15:35:19
Zarząd Koła Łowieckiego "Cyranka" Trzcińsko-Zdrój zawiadamia, że na terenie obwodów nr 260 oraz 272 w dniu 16.02.2019 r., odbędą się polowania zbiorowe na lisa. Polowanie odbędzie się na terenie obwodów nr 260 oraz 272, które zlokalizowane są na obszarze gminy Banie, Chojna, Widuchowa, Myślibórz oraz Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-02-12 15:04:14
Zarząd Koła Łowieckiego "Cyranka" Trzcińsko-Zdrój zawiadamia, że na terenie obwodów nr 260 oraz 272 w dniu 16.02.2019 r., odbędą się polowania zbiorowe na lisa. Polowanie odbędzie się na terenie obwodów nr 260 oraz 272, które zlokalizowane są na obszarze gminy Banie, Chojna, Widuchowa, Myślibórz oraz Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-02-12 15:03:56
Zarządzenie Nr I/ 34 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr I/29/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2019-02-06 07:50:52
Zarządzenie Nr I/33/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2019-02-05 07:59:04
ZARZĄDZENIE Nr III/30/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 25 stycznia 2019r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2019-02-05 07:53:15
Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej ( 14 grudnia 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2019-02-04 14:06:47
Protokół z III Sesji Rady Miejskiej ( 23 listopada 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2019-02-04 14:05:50
Protokół z II Sesji Rady Miejskiej ( 23 listopada 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2019-02-04 14:05:07
Protokół z I Sesji Rady Miejskiej ( 19 listopada 2018 r ) Mariusz Piątkowski 2019-02-04 14:04:31
Protokoły z Sesji - 2018 r. - VIII kadencja Mariusz Piątkowski 2019-02-04 14:02:37
Struktura organizacyjna Mariusz Piątkowski 2019-02-04 09:05:12
Struktura organizacyjna Mariusz Piątkowski 2019-02-04 08:58:41
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2019-02-04 08:33:50
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2019-02-04 08:32:36
ZARZĄDZENIE Nr I /19/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 15 stycznia 2019 r. w spawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju. Mariusz Piątkowski 2019-02-04 08:29:56
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego Mariusz Piątkowski 2019-02-01 12:57:55
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033. Mariusz Piątkowski 2019-02-01 12:50:03
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2019-02-01 12:35:36
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2019-02-01 12:35:22
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2019-02-01 12:34:38
WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:52:40
WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:52:29
WZÓR - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395). Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:52:21
WZÓR - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395). Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:50:54
WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:50:07
WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:49:21
2019 Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:48:14
Zarządzenie Nr I/31/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. Mariusz Piątkowski 2019-01-31 14:38:55
Sesja V 25 stycznia 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-30 15:23:08
UCHWAŁA NR V/36/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok. Mariusz Piątkowski 2019-01-29 08:02:18
UCHWAŁA NR V/35/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2019 rok. Mariusz Piątkowski 2019-01-29 08:01:32
UCHWAŁA NR V/34/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2019 rok. Mariusz Piątkowski 2019-01-29 08:00:29
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mariusz Piątkowski 2019-01-29 07:59:39