herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:20:57
U C H W A Ł A Nr XXXVII/352/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:19:50
Sesja XXXVII 21 grudnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:18:16
Sesja XXXVI 28 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:16:35
Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej ( 28 listopada 2017 r ) Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:11:23
Uchwała Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:02:22
U C H W A Ł A NR XXXVI/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:01:07
UCHWAŁA NR XXXVI/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 08:59:34
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko-Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 08:58:14
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko-Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 08:57:40
Sesja XXXVI 28 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 08:33:25
Sesja XXXVI 28 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 08:32:29
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2017-12-28 07:54:54
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2017-12-28 07:54:45
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY SKARBNIK GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ. Mariusz Piątkowski 2017-12-21 14:35:43
Zarządzenie Nr III/452/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-12-20 15:27:33
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "przebudowy i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny wielorodzinny na działce oznaczonej nr ewid. 57, położonej w obrębie geodezyjnym Trzcińsko-Zdrój 4, gmina Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-12-18 13:33:08
Zarządzenie Nr III/406/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-18 09:25:23
Zarządzenie Nr III/405/2017 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-18 09:24:05
Zarządzenie Nr III/404/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-18 09:23:02
U C H W A Ł A NR XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-18 09:03:09
ZARZĄDZENIE NR III/451/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2017-12-15 14:34:52
Zarządzenie Nr III/448/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-15 14:29:33
ZARZĄDZENIE NR III/448/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcińsku-Zdroju w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-15 14:27:51
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-15 13:32:59
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych Mariusz Piątkowski 2017-12-15 13:31:08
Zarządzenie Nr III/449/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-12-15 12:24:07
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem z drogi gminnej na działce oznaczonej nr ewid. 691/1, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-12-15 12:21:01
Zarządzenie Nr III/440/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-15 08:58:46
Zarządzenie Nr III/437/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-15 08:54:08
Zarządzenie Nr III/437/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Piątkowski 2017-12-15 08:52:32
Zarządzenie Nr III/437/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-15 08:52:01
ZARZĄDZENIE NR III/450/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 195/1, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,1764 ha, KW SZ1Y/00038767/5 oraz działka nr 169, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,0736 ha, KW SZ1Y/00038764/4. Mariusz Piątkowski 2017-12-15 08:50:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 14 grudnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-14 11:18:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 14 grudnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-14 11:17:48
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 14 grudnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-12-14 11:17:18
Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2017-12-14 11:04:35
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY SKARBNIK GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ. Mariusz Piątkowski 2017-12-14 10:49:43
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego na funkcję mieszkalną wraz z jego nadbudową o lukarnę, rozbudowę o schody zewnętrzne i przebudowę części dachu na taras na działce oznaczonej nr ewid. 77/2, położonej w obrębie geodezyjnym Stołeczna, gmina Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-12-14 10:47:35
U C H W A Ł A NR XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-14 10:12:15