herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na działce oznaczonej nr ewid. 736/3 obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-11-09 13:15:39
09 listopada 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-11-09 13:11:15
Dane teleadresowe Mariusz Piątkowski 2017-11-09 07:55:26
Dane teleadresowe Mariusz Piątkowski 2017-11-09 07:53:52
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17 Mariusz Piątkowski 2017-11-06 12:03:25
ZAPROSZENIE NA XXXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2017-11-03 14:34:59
Sesja XXXIV 30 października 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 14:33:56
Uchwała Nr XXXV/347/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 roku sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 14:33:36
Uchwała Nr XXXV/346/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2027. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 14:32:50
Uchwała Nr XXXV/345/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 14:31:03
Sesja XXXV 6 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 14:29:49
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 13:03:28
Uchwała Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:58:03
UCHWAŁA Nr XXXIV/343/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:57:08
UCHWAŁA NR XXXIV/342/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:56:06
UCHWAŁA NR XXXIV/341/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:55:14
UCHWAŁA NR XXXIV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko-Zdrój do realizacji projektu: Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:54:15
UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:52:58
UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:52:43
UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:51:59
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:50:55
UCHWAŁA NR XXXIV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:50:00
UCHWAŁA NR XXXIV/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:48:54
UCHWAŁA NR XXXIV/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gogolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gogolicach. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:47:48
UCHWAŁA NR XXXIV/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej w ośmioletnią Szkołę Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:47:09
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:46:30
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:43:43
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:43:24
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:42:43
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:41:38
Sesja XXXIV 30 października 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 12:39:47
ZARZĄDZENIE Nr III/424/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 07:50:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 206/2, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-03 07:43:03
02 listopada 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-11-03 07:39:05
31 października 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-11-03 07:38:15
ZARZĄDZENIE NR III/427/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami nt. zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. Mariusz Piątkowski 2017-10-31 13:33:21
ZARZĄDZENIE NR III/426/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Klasztorne. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-10-31 13:19:29
ZARZĄDZENIE NR III/426/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Klasztorne. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-10-31 13:15:26
Dnia 23 listopada 2017 roku o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. Mariusz Piątkowski 2017-10-31 12:34:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 736/3, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-10-31 08:57:00