herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni ścieków bądź do zbiornika na nieczystości płynne w zabudowie zagrodowej? Lokalizacja: Rosnowo, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Rosnowo, dz. nr ew. 143/1" Krzysztofa Piątkowska 2018-07-26 09:54:07
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni ścieków bądź do zbiornika na nieczystości płynne w zabudowie zagrodowej? Lokalizacja: Rosnowo, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Rosnowo, dz. nr ew. 143/1" Krzysztofa Piątkowska 2018-07-26 09:53:02
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni ścieków bądź do zbiornika na nieczystości płynne w zabudowie zagrodowej? Lokalizacja: Rosnowo, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Rosnowo, dz. nr ew. 143/1" Krzysztofa Piątkowska 2018-07-26 09:52:24
ZARZĄDZENIE NR III/575/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli ws. uciążliwego zapylenia występującego przy rozbiórce budynków po byłym zakładzie PIRO przez Przedsiębiorstwo Skorobogaty z Dębna. Mariusz Piątkowski 2018-07-25 14:40:14
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Mariusz Piątkowski 2018-07-25 10:55:57
ZARZĄDZENIE Nr III/573/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. udzielenia dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych. Mariusz Piątkowski 2018-07-24 09:24:22
ZARZĄDZIENIE Nr III/574/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: uchylenia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-07-24 09:22:08
20 lipca 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-07-20 14:11:19
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-07-20 13:21:42
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-07-20 13:20:00
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-07-20 13:06:33
Zarządzenie Nr III/564/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-07-20 10:59:25
Zarządzenie Nr III/570/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-07-19 12:37:58
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: Zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku niemieszkalnego nr 7, ul. Dworcowa na budynek usługowo-handlowy związany z mechaniką, blacharstwem, lakierowaniem samochodów oraz kupnem i sprzedażą. Mariusz Piątkowski 2018-07-19 12:31:14
ZARZĄDZENIE Nr III/ 571/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Piątkowski 2018-07-16 10:38:28
Informacja dla interesantów o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 08:40:01
Informacja dla interesantów o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 08:38:48
Informacja dla interesantów o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 08:32:31
Informacja dla interesantów o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 08:31:47
Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 08:29:45
Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 07:47:13
Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Piątkowski 2018-07-12 07:39:03
Zarządzenie Nr III/563/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 15:14:03
Zarządzenie Nr III/565/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 15:08:54
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-07-11 15:03:43
ZARZĄDZENIE Nr III/568/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚW Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 14:12:51
ZARZĄDZENIE Nr III/567/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚR, FA Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 14:11:56
ZARZĄDZENIE Nr III/569/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: upoważnienia pracowników hali widowiskowo-sportowej. Mariusz Piątkowski 2018-07-11 14:08:15
ZARZĄDZENIE Nr III/474/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 01 lutego 2018r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-07-10 14:57:24
Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-07-10 14:37:35
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-10 14:29:17
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-10 13:26:11
Sesja XLIV 28 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:54:23
UCHWAŁA NR XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:54:11
UCHWAŁA Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:52:43
UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:52:16
UCHWAŁA NR XLIV/426/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:51:36
Uchwała Nr XLIV/425/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:50:43
Uchwała nr XLIV/424/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:49:35
UCHWAŁA NR XLIV/423/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-09 14:48:48