herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/460/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 16, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 800m2. Mariusz Piątkowski 2018-01-15 13:42:22
Zarządzenie Nr III/455/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Piątkowski 2018-01-15 13:37:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 15 STYCZNIA 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-01-15 09:04:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 15 STYCZNIA 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-01-15 08:23:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 15 STYCZNIA 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-01-15 08:00:29
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 15 STYCZNIA 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-01-15 08:00:03
ZARZĄDZENIE NR III/459/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Mariusz Piątkowski 2018-01-10 10:39:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 10 STYCZNIA 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-01-10 09:07:52
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU i ROKOWAŃ Mariusz Piątkowski 2018-01-10 09:04:20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Mariusz Piątkowski 2018-01-10 09:04:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Mariusz Piątkowski 2018-01-10 09:03:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Mariusz Piątkowski 2018-01-10 09:03:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU Mariusz Piątkowski 2018-01-10 09:03:28
2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-01-10 09:02:39
Zarządzenie Nr III/458/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. spisania dokumentacji na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-01-10 08:41:37
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH (Nowy termin składania ofert !!!) Mariusz Piątkowski 2018-01-08 15:05:48
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH (Nowy termin składania ofert !!!) Mariusz Piątkowski 2018-01-08 15:03:51
Zarządzenie Nr III/454/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-01-05 13:23:08
Zarządzenie Nr III/453/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-01-05 13:20:20
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Mariusz Piątkowski 2018-01-04 14:53:01
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Mariusz Piątkowski 2018-01-04 14:52:14
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Mariusz Piątkowski 2018-01-04 14:51:17
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Mariusz Piątkowski 2018-01-04 14:50:38
WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Mariusz Piątkowski 2018-01-04 11:48:23
WZÓR OFERT REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395). Mariusz Piątkowski 2018-01-04 11:47:53
WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395). Mariusz Piątkowski 2018-01-04 11:44:53
WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Mariusz Piątkowski 2018-01-04 11:43:25
2018 Mariusz Piątkowski 2018-01-04 11:34:00
Zarządzenie Nr III/456/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Mariusz Piątkowski 2018-01-04 11:10:30
Zarządzenia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-01-04 11:08:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-01-03 12:11:21
U C H W A Ł A NR XXXVII/360/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:31:23
U C H W A Ł A NR XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:30:17
U C H W A Ł A NR XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:28:30
Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:27:41
Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:26:18
Uchwała Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klasztorne. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:25:11
UCHWAŁA Nr XXXVII/354/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:23:12
UCHWAŁA Nr XXXVII/354/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:23:04
UCHWAŁA Nr XXXVII/354/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. Mariusz Piątkowski 2017-12-28 09:22:04