herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr III/580/2018 Burmistrza Trzcińska - Zdroju z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-08-29 11:53:13
Zarządzenie Nr III/578/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-08-29 11:51:55
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0013 Gogolice, dz. nr ew. 68/1, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:32:40
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0013 Gogolice, dz. nr ew. 68/1, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:32:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid: 78, obręb 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:12:50
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, zjazd z drogi gminnej "Lokalizacja: Trzcińsko-Zdrój, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 163 i fragment działki drogowej nr ew. 159 w zakresie niezbędnym do realizacji infrastruktury technicznej". Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:11:44
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, zjazd z drogi gminnej "Lokalizacja: Trzcińsko-Zdrój, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 164 i fragment działki drogowej nr ew. 159 w zakresie niezbędnym do realizacji infrastruktury technicznej" Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:11:25
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, zjazd z drogi gminnej "Lokalizacja: Trzcińsko-Zdrój, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 163 i fragment działki drogowej nr ew. 159 w zakresie niezbędnym do realizacji infrastruktury technicznej". Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:08:17
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, zjazd z drogi gminnej "Lokalizacja: Trzcińsko-Zdrój, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 163 i fragment działki drogowej nr ew. 159 w zakresie niezbędnym do realizacji infrastruktury technicznej". Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:07:53
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, zjazd z drogi gminnej "Lokalizacja: Trzcińsko-Zdrój, Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0004 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 163 i fragment działki drogowej nr ew. 159 w zakresie niezbędnym do realizacji infrastruktury technicznej". Mariusz Piątkowski 2018-08-24 14:07:06
ZARZĄDZENIE Nr III/579/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-08-23 12:27:38
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-08-22 14:59:01
Rejestr działalności regulowanej Mariusz Piątkowski 2018-08-22 10:35:28
Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-08-22 08:15:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-08-21 15:31:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-08-21 15:31:12
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-08-21 14:41:09
Zarządzenie Nr III/581/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Piątkowski 2018-08-21 14:29:17
Zarządzenie Nr III/581/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Piątkowski 2018-08-21 13:31:37
Wybory samorządowe Mariusz Piątkowski 2018-08-21 12:15:33
Wybory w 2018 roku Mariusz Piątkowski 2018-08-21 12:14:40
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "budowy trzech zadaszeń (wiat) i suszarni do drewna na działkach nr ewid. 1/9, 1/10, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój" Eliza Chruścińska 2018-08-13 13:23:11
Zarządzenie nr III/577/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skróconego czasu pracy na okres upałów. Eliza Chruścińska 2018-08-08 08:48:24
ZAPROSZENIE NA XLV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-08-06 09:43:15
ZAPROSZENIE NA XLV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-08-03 13:14:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 190, obręb 1 m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-08-01 12:42:45
Zarządzenie nr III/576/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skróconego czasu pracy na okres upałów. Mariusz Piątkowski 2018-08-01 11:34:36
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 15:11:11
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 15:09:53
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 09:43:51
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 09:43:42
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 09:42:57
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 09:00:48
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 09:00:34
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 09:00:08
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 08:59:49
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 08:59:13
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-07-30 08:58:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 68/1, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-27 07:19:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 159/4, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-07-27 07:17:27