herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr I/6/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2018 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-30 11:36:39
ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-11-30 11:20:21
ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-11-30 11:06:09
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza Mariusz Piątkowski 2018-11-30 11:02:15
Sesja III 23.11.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:54:30
Sesja II 23.11.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:54:10
Sesja I 19.11.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:53:41
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:39:24
Kadencja 2018-2023 Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:35:45
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:35:13
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:34:36
Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Budżetu Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:30:37
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:30:24
Kadencja 2018-2023 Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:29:55
Kadencja 2018-2023 Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:29:24
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:28:50
Kadencja 2018-2023 Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:28:28
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:26:13
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:24:49
Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Budżetu Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:24:39
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:24:28
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:09:18
Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Budżetu Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:08:57
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:08:04
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:07:05
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:06:15
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:03:28
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 10:02:11
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Mariusz Piątkowski 2018-11-30 09:56:52
Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Budżetu Mariusz Piątkowski 2018-11-30 09:52:32
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-11-30 09:36:57
Zarządzenie Nr I/4/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-29 15:28:23
Projekt Budżetu 2019 Mariusz Piątkowski 2018-11-29 15:03:38
Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 Mariusz Piątkowski 2018-11-29 15:03:26
Projekt Budżetu 2019 Mariusz Piątkowski 2018-11-29 15:02:26
Budżet na rok 2019 Mariusz Piątkowski 2018-11-29 15:00:44
Zastępca Burmistrza Mariusz Piątkowski 2018-11-27 18:08:53
Dane Mariusz Piątkowski 2018-11-27 18:06:14
Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:39:41
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-11-27 17:35:57