herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXXV 6 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:59:58
UCHWAŁA NR XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:58:07
Uchwała Nr XXXVI/352/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:57:10
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:56:20
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:55:38
UCHWAŁA NR XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie 3, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 837/2 o powierzchni 1,4406 ha. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:53:52
UCHWAŁA NR XXXVI/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:48:45
UCHWAŁA Nr XXXVI/349/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:44:16
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko ? Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:43:05
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko ? Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko - Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:41:53
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko ? Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko - Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:41:39
Sesja XXXVI 28 listopada 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-23 07:40:22
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2017-11-22 11:19:57
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 76, położonej w obrębie geodezyjnym Stołeczna, gmina Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2017-11-21 09:35:28
ZARZĄDZENIE Nr III/439/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Piątkowski 2017-11-20 14:10:36
Wniosek o wydanie warunków zabudowy Mariusz Piątkowski 2017-11-17 09:55:00
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie bądź w studium Mariusz Piątkowski 2017-11-17 09:53:07
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-16 13:39:27
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-16 13:39:19
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-16 13:39:10
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-16 13:35:45
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-16 13:34:37
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-16 13:33:13
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-11-16 13:32:12
Informacja o wynikach przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. 9 Maja 5 o powierzchni 27,05m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 4,74m2 oraz przynależnymi dwoma pomieszczeniami o powierzchni 15,80m2 i 7,44m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku mieszkalnego w wysokości 189/1000 części, położonym w obrębie 4, m. Trzcińsko-Zdrój, działka nr 125 o powierzchni 424,00m2. Mariusz Piątkowski 2017-11-15 13:33:24
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "legalizacji samowoli budowlanej istniejącego pomostu na działce oznaczonej nr ewid. 469, obręb Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój, na wysokości działki 163/9 położonej w miejscowości Grzybno, gmina Chojna" Mariusz Piątkowski 2017-11-15 12:10:06
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "legalizacji samowoli budowlanej istniejącego pomostu na działce oznaczonej nr ewid. 469, obręb Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój, na wysokości działki 163/9 położonej w miejscowości Grzybno, gmina Chojna" Mariusz Piątkowski 2017-11-15 12:09:43
ZARZĄDZENIE NR III/438/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Klasztorne. Mariusz Piątkowski 2017-11-15 08:12:41
ZARZĄDZENIE NR III/436/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-15 08:11:16
ZARZĄDZENIE NR III/436/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-15 08:09:31
Zarządzenie Nr III/434/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-11-15 08:06:47
ZARZĄDZENIE NR III/435/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 64, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,19 ha, KW SZ1Y/00038773/0. Mariusz Piątkowski 2017-11-14 12:03:04
ZARZĄDZENIE NR III/435/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 64, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,19 ha, KW SZ1Y/00038773/0. Mariusz Piątkowski 2017-11-14 12:02:07
ZARZĄDZENIE NR III/435/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 64, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,19 ha, KW SZ1Y/00038773/0. Mariusz Piątkowski 2017-11-14 12:00:47
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "rozbudowy, przebudowy oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 206/2 obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2017-11-14 08:39:20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 14 listopad 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-11-14 08:34:28
Zarządzenie Nr III/431/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-13 15:22:03
Zarządzenie Nr III/429/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-11-13 15:20:03
Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-10 10:29:56
ZARZĄDZENIE NR III/433/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-11-10 10:26:38