herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-01 12:12:54
ZAPROSZENIE NA XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-05-31 12:09:42
Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 12:01:25
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 12:00:11
UCHWAŁA NR XLIII/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:59:54
UCHWAŁA Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:59:13
UCHWAŁA NR XLIII /416/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:58:55
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:58:37
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:58:05
Uchwała Nr XLIII/420/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:55:54
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:54:13
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:53:49
UCHWAŁA Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:52:53
UCHWAŁA NR XLIII /416/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:51:03
UCHWAŁA NR XLIII/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:49:30
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:48:20
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:46:17
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-05-31 11:44:24
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o odmowie ustalenia warunkach zabudowy w sprawie: "Budowy budynku mieszkalnego na działce oznaczonej nr ewid. 83/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2018-05-30 10:20:19
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-05-30 07:44:33
Zarządzenie Nr III/545/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr II/329/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mariusz Piątkowski 2018-05-29 12:20:12
Zarządzenie Nr III/545/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr II/329/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mariusz Piątkowski 2018-05-29 12:19:44
Zarządzenie Nr III/545/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr II/329/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mariusz Piątkowski 2018-05-29 12:19:10
Zarządzenie Nr III/504/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-05-29 12:17:14
SOŁECTWA Mariusz Piątkowski 2018-05-29 09:32:51
SOŁECTWA Mariusz Piątkowski 2018-05-29 09:32:07
Ogłoszenie Administratora Mariusz Piątkowski 2018-05-25 14:54:02
Zarządzenie Nr III/546/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Komunalnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 14:48:13
ZARZĄDZENIE NR III/548/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju". Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:27:03
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:21:46
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:20:11
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:17:04
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:14:13
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 09:37:53
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 09:37:51
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 09:18:14
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:54:23
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:43:26
Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:42:51
Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju o przetwarzaniu danych osobowych Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:42:06