herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XL/388/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 100. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 18:56:31
UCHWAŁA NR XL/387/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 98. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 18:55:31
UCHWAŁA NR XL/386/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 93. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 18:52:55
UCHWAŁA NR XL/385/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 36 Mariusz Piątkowski 2018-02-20 18:49:57
Sesja XL 26 lutego 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 18:44:20
Sesja XXXVIII 25 stycznia 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 18:36:15
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 16:44:43
ZARZĄDZENIE NR III/489/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 16:41:09
ZARZĄDZENIE NR III/488/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 16:37:49
Protokół z przeprowadzonego II etapu naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 16:34:03
Informacja o wynikach i zatrudnieniu na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 16:31:55
Informacja o wynikach na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 16:29:06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 20.02.2018 Mariusz Piątkowski 2018-02-20 10:55:10
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 20.02.2018 Mariusz Piątkowski 2018-02-20 10:53:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 20.02.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-02-20 10:50:36
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położonej w obrębie Gogolice, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 15:15:47
ZARZĄDZENIE NR III/481/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 237/2, obręb Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,40 ha. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 15:12:00
ZARZĄDZENIE NR III/480/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 8, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 14:58:15
ZARZĄDZENIE NR III/479/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 199/1, obręb 2 oraz część działki nr 8, obręb 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 14:50:30
ZARZĄDZENIE NR III/478/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 199/1, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 14:45:15
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 13:49:36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 13:48:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 13:47:49
Zarządzenie Nr III/442/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 09:29:01
Zarządzenie Nr III/425/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 09:27:08
Zarządzenie Nr III/419/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 09:21:08
Zarządzenie Nr III/417/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 09:17:15
Zarządzenie Nr III/414/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 09:14:55
Zarządzenie Nr III/411/2017 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 09:12:23
Zarządzenie Nr III/383/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2018-02-19 09:09:48
ZARZĄDZENIE NR III/484/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. Mariusz Piątkowski 2018-02-16 14:26:45
ZARZĄDZENIE NR III/484/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. Mariusz Piątkowski 2018-02-16 14:20:15
Zarządzenie Nr III/477/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 luty 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-02-16 13:25:46
Zarządzenie Nr III/477/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 luty 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-02-16 13:22:56
Zarządzenie Nr III/477/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 luty 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-02-16 13:21:03
Zarządzenie Nr III/477/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 luty 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-02-16 13:15:55
Zarządzenie Nr III/468/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-02-16 11:48:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 16 luty 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-02-16 09:23:13
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 16 luty 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-02-16 09:22:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 16 luty 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-02-16 09:21:57