herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRYFINIE Mariusz Piątkowski 2018-09-13 09:27:47
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-09-12 15:25:06
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. Mariusz Piątkowski 2018-09-12 15:02:48
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-09-12 14:56:21
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-09-12 08:20:46
UCHWAŁA NR XLVI/443/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na Skarb Państwa, w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Mariusz Piątkowski 2018-09-12 08:11:33
UCHWAŁA NR XLVI/438/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 1, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, działka numer 93/20 o powierzchni 0,0284 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-10 15:29:58
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 171 o powierzchni 200,00m2, położonej w obrębie Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-07 09:58:52
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 155 o powierzchni 600,00m2, położonej w obrębie Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-07 09:55:32
Zarządzenie Nr III/584/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-09-07 09:51:06
Zarządzenie Nr III/583/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr III/580/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-09-07 09:49:36
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-09-06 12:18:57
ZAPROSZENIE NA XLVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:26:15
Uchwała Nr XLVI/441/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:22:49
UCHWAŁA NR XLVI/442/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:17:21
Uchwała Nr XLVI/441/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:16:32
UCHWAŁA NR XLVI/440/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Gogolice, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 133/66 o powierzchni 0,0123 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:15:28
UCHWAŁA NR XLVI/439/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Gogolice, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 133/68 o powierzchni 0,0044 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:14:20
UCHWAŁA NR XLVI/438/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 1, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, działka numer 93/20 o powierzchni 0,0284 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:13:10
UCHWAŁA NR XLVI/437/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 164 o powierzchni 0,2997 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:11:49
UCHWAŁA NR XLVI/436/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 163 o powierzchni 0,3143 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:10:39
Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:09:44
Uchwała Nr XLVI/434/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:08:11
UCHWAŁA NR XLVI/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:07:25
UCHWAŁA Nr XLVI/432/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:06:19
Sesja XLVI 14 września 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-09-05 15:05:27
Zarządzenie Nr III/586/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 września 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Mariusz Piątkowski 2018-09-04 15:27:20
Zarządzenie NR III/585/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 września 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 93/20, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 284m2. Mariusz Piątkowski 2018-09-04 12:44:07
Zarządzenie Nr III/572/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanej zarządzeniem Nr III/482/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku. Mariusz Piątkowski 2018-09-04 12:40:42
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 4 września 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-09-04 09:13:31
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 4 września 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-09-04 09:12:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 4 września 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-09-04 09:11:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 4 września 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-09-04 09:10:42
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny. Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0001 Trzcińsko-Zdrój, dz. nr ew. 190. Mariusz Piątkowski 2018-09-03 13:47:13
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne), Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0003 Góralice, dz. nr ew. 159/4. Mariusz Piątkowski 2018-09-03 13:41:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 104/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-08-31 12:43:09
Rejestr działalności regulowanej Mariusz Piątkowski 2018-08-31 12:41:22
Rejestr działalności regulowanej Mariusz Piątkowski 2018-08-31 12:39:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid: 222 oraz fragment działki drogowej nr ew. 159, obręb 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-08-30 16:58:40
Zarządzenie Nr III/582/2018 Burmistrza Trzcińska - Zdroju z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-08-29 11:54:28