herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr 193 Piotr Tomaszewski 2005-05-04 11:41:49
Uchwała nr 192 Piotr Tomaszewski 2005-05-04 11:37:25
Zarządzenie nr 42 Piotr Tomaszewski 2005-04-29 10:04:29
Uchwała nr 191 Piotr Tomaszewski 2005-04-29 10:03:53
Sesja XVII Piotr Tomaszewski 2005-04-29 10:03:30
I Przetarg - sprzedaż nieruchomości (Trzcińsko-Zdrój, działka 113/9) Piotr Tomaszewski 2005-04-28 11:29:35
Przetarg nieorganiczony - wymiana stolarki okiennej Piotr Tomaszewski 2005-04-27 15:23:33
Burmistrz Gminy Piotr Tomaszewski 2005-04-21 11:47:05
Zastępca Burmistrza Piotr Tomaszewski 2005-04-21 09:50:11
Skarbnik Gminy Piotr Tomaszewski 2005-04-20 16:43:21
Zadania wspólne samodzielnych stanowisk pracy Piotr Tomaszewski 2005-04-20 15:11:22
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu oraz archiwum, pełnomocnik ds. informacji niejawnych Piotr Tomaszewski 2005-04-20 13:19:15
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Piotr Tomaszewski 2005-04-20 13:06:10
Stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Tomaszewski 2005-04-20 12:21:56
Stanowisko ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej, promocji oraz współpracy z zagranicą - dokument usunięty Piotr Tomaszewski 2005-04-20 10:53:04
Zastępca Skarbnika Piotr Tomaszewski 2005-04-20 09:24:58
Zarządzenie nr 41 Piotr Tomaszewski 2005-04-20 09:24:09
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Piotr Tomaszewski 2005-04-20 09:23:22
Zarządzenie nr 40 Piotr Tomaszewski 2005-04-19 14:48:10
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Piotr Tomaszewski 2005-04-19 14:47:50
Zarządzenie nr 39 Piotr Tomaszewski 2005-04-19 14:12:38
Stanowisko ds. kasy i innej księgowości finansowej - dokument usunięty Piotr Tomaszewski 2005-04-19 14:11:48
Zarządzenie nr 38 Piotr Tomaszewski 2005-04-19 12:41:00
Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji Piotr Tomaszewski 2005-04-19 12:40:45
Zarządzenie nr 37 Piotr Tomaszewski 2005-04-19 11:09:39
Stanowisko ds. księgowości wymiaru podatku i opłat lokalnych Piotr Tomaszewski 2005-04-19 11:07:15
II Przetarg - sprzedaż nieruchomości (Trzcińsko-Zdrój, działka nr 109) Piotr Tomaszewski 2005-04-19 11:05:18
Kierownik Referatu budownictwa gospodarki komunalnej, nieruchomościami i ochrony środowiska Piotr Tomaszewski 2005-04-19 11:04:36
Kierownik referatu inwestycyjno-organizacyjnego i rozwoju gminy Piotr Tomaszewski 2005-04-19 10:25:33
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Piotr Tomaszewski 2005-04-18 15:45:24
Zarządzenie nr 36 Piotr Tomaszewski 2005-04-18 15:43:31
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa Piotr Tomaszewski 2005-04-18 15:22:28
Stanowisko ds. ewidencji ludności i gospodarki mieszkaniowej Piotr Tomaszewski 2005-04-18 14:42:26
Stanowisko ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych Piotr Tomaszewski 2005-04-18 11:43:18
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych Piotr Tomaszewski 2005-04-15 15:36:34
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Piotr Tomaszewski 2005-04-15 15:35:14
Stanowisko ds.kadr, ochrony p-poż, wyborów i obsługi GKRPA - dokument usunięty Piotr Tomaszewski 2005-04-15 15:34:40
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Piotr Tomaszewski 2005-04-15 13:27:32
Stanowisko ds.organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia Piotr Tomaszewski 2005-04-15 11:57:45
Przetarg na modernizację chodnika w Stołecznej Piotr Tomaszewski 2005-04-15 11:57:20