herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVI/443/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na Skarb Państwa, w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:37:12
UCHWAŁA NR XLVI/443/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na Skarb Państwa, w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:36:56
UCHWAŁA NR XLVI/442/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:36:13
Uchwała Nr XLVI/441/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:35:40
UCHWAŁA NR XLVI/440/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Gogolice, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 133/66 o powierzchni 0,0123 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:34:55
UCHWAŁA NR XLVI/439/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Gogolice, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 133/68 o powierzchni 0,0044 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:34:22
UCHWAŁA NR XLVI/438/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 1, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, działka numer 93/20 o powierzchni 0,0284 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:33:59
UCHWAŁA NR XLVI/437/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 164 o powierzchni 0,2997 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:33:33
UCHWAŁA NR XLVI/437/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 164 o powierzchni 0,2997 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:33:03
Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:23:57
UCHWAŁA NR XLVI/436/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 163 o powierzchni 0,3143 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:17:39
UCHWAŁA NR XLVI/436/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 163 o powierzchni 0,3143 ha. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:15:04
Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:14:20
Uchwała Nr XLVI/434/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:13:46
UCHWAŁA NR XLVI/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:12:02
UCHWAŁA Nr XLVI/432/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:11:18
Sesja XLVI 14 września 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:08:53
UCHWAŁA NR XLV/431/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:05:24
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:03:45
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:03:39
Uchwała Nr XLV/430/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:02:40
Sesja XLV 10 sierpnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:01:28
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:01:22
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:01:19
- dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-09-19 12:01:10
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU II Mariusz Piątkowski 2018-09-18 15:08:27
Burmistrz Gminy uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju na Sali posiedzeń odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Trzcińsko-Zdrój w sprawie konsultacji dotyczących utworzenia sołectwa Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-18 09:16:15
I ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-17 13:40:41
I ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-17 13:40:18
I ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-17 13:39:58
I ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-17 13:39:25
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych Mariusz Piątkowski 2018-09-17 09:12:58
I ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-14 12:48:43
I ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-14 12:47:24
ZARZĄDZENIE NR III/591/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Górczyn. Mariusz Piątkowski 2018-09-14 12:28:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 280/24, obręb 0014 Piaseczno gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-14 08:37:13
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 13 września 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-09-13 12:54:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 159/4 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-13 11:12:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 159/4 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-09-13 11:09:00
INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRYFINIE Mariusz Piątkowski 2018-09-13 09:28:10