herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:46:14
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:45:26
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:44:29
Uchwała Nr IV/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 13:06:51
Uchwała Nr IV/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru kandydata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 12:59:32
Sesja IV 14 grudnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 12:42:14
17 grudnia 2018 - Rosnowo Mariusz Piątkowski 2018-12-18 12:16:14
ZARZĄDZENIE Nr I/10/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Nr III/339/2017 z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Mariusz Piątkowski 2018-12-18 07:53:25
15 grudnia 2018 - Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:58:28
Zarządzenie Nr I/8/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:53:29
Zarządzenie Nr I/4/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:49:21
Zarządzenie Nr I/9/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 Mariusz Piątkowski 2018-12-17 12:48:24
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: Remontu, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania z lokalu handlowego na gabinet stomatologiczny. Lokalizacja Trzcińsko-Zdrój ul. Kościuszki 18 Gmina Trzcińsko-Zdrój, obręb 0002 Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:35:57
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:11:40
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:10:38
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:08:37
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:07:03
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 15:05:32
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 14:53:54
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2018-12-13 14:53:29
Uchwała Nr IV / /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-11 15:20:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr. ewid. dz. 1019 Czyste, obręb 0003 Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-11 15:19:21
06 grudnia 2018 - Góralice. Mariusz Piątkowski 2018-12-11 09:13:54
ZKŁ "Grzywacz" w Halinowie informuje, że w dniach 15-17.12.2018 r. w dzierżawionym przez Koło obwodzie 277 woj. zachodniopomorskie odbędzie się polowanie zbiorowe. Mariusz Piątkowski 2018-12-11 09:09:47
ZKŁ "Grzywacz" w Halinowie informuje, że w dniach 15-17.12.2018 r. w dzierżawionym przez Koło obwodzie 277 woj. zachodniopomorskie odbędzie się polowanie zbiorowe. Mariusz Piątkowski 2018-12-11 09:09:07
UCHWAŁA NR IV/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:26:28
Uchwała Nr IV/ /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie ustalenia wykazu oraz planu finansowego wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:24:53
Uchwała Nr IV/ /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:20:26
Uchwała Nr IV/ /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Góralicach. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:18:58
Uchwała Nr IV / /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:17:41
Uchwała Nr IV/ /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:16:42
Uchwała Nr IV/ /2018 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:15:54
Uchwała Nr IV/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:14:51
Uchwała Nr IV/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru kandydata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:13:56
Sesja IV 14 grudnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:08:02
Sesja I 19 listopada 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 17:07:31
ZAPROSZENIE NA IV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2018-12-10 15:06:00
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-12-10 15:03:34
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-12-10 15:01:52
Sesja IV 14.12.2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-12-10 15:00:10