herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 155 o powierzchni 0,06 ha, położonej w obrębie Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 14:27:28
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 171 o powierzchni 0,02 ha, położonej w obrębie Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 10:57:41
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2019 Mariusz Piątkowski 2017-08-23 09:56:50
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2019 Mariusz Piątkowski 2017-08-23 09:56:41
Sesja XXXI 28 czerwca 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 08:00:29
UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpień 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem MB Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 08:00:08
Uchwała Nr XXXII/326/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:58:03
Uchwała Nr XXXII/325/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:56:54
UCHWAŁA NR XXXII/324/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1140, o powierzchni 0,17 ha. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:55:49
UCHWAŁA NR XXXII/323/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248, o powierzchni 0,05 ha. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:53:26
UCHWAŁA NR XXXII/322/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 954/3, o powierzchni 0,12 ha. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:51:12
Uchwała Nr XXXII/321/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:47:25
UCHWAŁA NR XXXII/320/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:46:24
Sesja XXXII 30 sierpnia 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:45:14
Sesja XXXII 30 sierpnia 2017r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:43:15
Sesja XXXII 30 sierpnia 2017r. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2017-08-23 07:43:07
ZAPROSZENIE NA XXXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2017-08-22 15:30:05
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2017-08-22 15:29:01
ZARZĄDZENIE Nr III/403/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Piątkowski 2017-08-22 13:59:07
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 122 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-22 07:46:15
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Mariusz Piątkowski 2017-08-21 11:53:06
ZGŁOSZENIE FAKTU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWÓW BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA Mariusz Piątkowski 2017-08-21 11:48:59
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy pawilonu handlowego na działce oznaczonej nr ewid. 277/24 obręb Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-18 09:10:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2017-08-17 12:18:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-08-17 12:15:09
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-08-17 12:14:48
Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59 o powierzchni 104,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-17 12:05:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 17 sierpień 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-08-17 11:57:15
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego na działce oznaczonej nr ewid. 282/9 obręb Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-17 08:36:33
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne" Eliza Chruścińska 2017-08-10 14:48:47
10 sierpnia 2017 roku Eliza Chruścińska 2017-08-10 14:33:18
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 277/24 obręb Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój. Eliza Chruścińska 2017-08-10 10:00:32
10 sierpnia 2017 roku Eliza Chruścińska 2017-08-10 09:43:56
10 sierpnia 2017 roku Eliza Chruścińska 2017-08-10 09:39:44
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-07 13:35:08
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-07 13:35:01
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 282/9, obręb Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-04 13:08:43
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-04 12:24:20
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-04 12:24:15
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-08-04 12:23:08