herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/362/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie, udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. Mariusz Piątkowski 2017-04-28 11:59:45
27 kwietnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-04-28 07:06:56
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie, rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Mariusz Piątkowski 2017-04-27 10:36:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 27 kwiecień 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-04-27 08:28:22
Zarządzenie Nr III/360/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Piątkowski 2017-04-27 08:10:28
Zarządzenie Nr III/359/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-04-27 08:09:14
Zarządzenie Nr III/356/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-04-27 08:05:18
Zarządzenie Nr III/354/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-04-27 08:03:42
Zarządzenie Nr III/353/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-04-27 08:01:45
Zarządzenie Nr III/344/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-04-27 07:58:17
KORDAS WITOLD Mariusz Piątkowski 2017-04-26 09:36:45
KORDAS WITOLD Mariusz Piątkowski 2017-04-26 09:14:19
Plan Kontroli Zarządczej na 2017r. w Gminie Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2017-04-25 12:26:19
Oświadczenia do pobrania w załącznikach. Mariusz Piątkowski 2017-04-25 10:00:38
ZA ROK 2016 Mariusz Piątkowski 2017-04-25 09:56:58
25 kwietnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-04-25 09:41:16
25 kwietnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-04-25 09:35:48
25 kwietnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-04-25 09:35:27
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-04-25 07:36:47
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-04-25 07:36:32
UCHWAŁA Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. Mariusz Piątkowski 2017-04-24 10:19:03
24 kwietnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-04-24 10:05:35
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 220/14 o powierzchni 50,00m2, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00062041/7, która nie jest obciążona hipoteką. Mariusz Piątkowski 2017-04-21 13:33:54
UCHWAŁA NR XXIX/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mariusz Piątkowski 2017-04-21 10:09:03
UCHWAŁA NR XXIX/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mariusz Piątkowski 2017-04-21 10:03:15
UCHWAŁA NR XXIX/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mariusz Piątkowski 2017-04-21 09:57:53
UCHWAŁA NR XXIX/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mariusz Piątkowski 2017-04-21 09:55:01
20 kwietnia 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-04-20 13:14:34
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 1, miasto Trzcińsko-Zdrój w sprawie nadania nazwy ulicy. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 12:37:22
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 3, miasto Trzcińsko-Zdrój w sprawie nadania nazwy ulicy. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 12:36:39
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 1, miasto Trzcińsko-Zdrój w sprawie nadania nazwy ulicy. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 12:33:22
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 1, miasto Trzcińsko-Zdrój w sprawie nadania nazwy ulicy. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 12:32:39
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 1, miasto Trzcińsko-Zdrój w sprawie nadania nazwy ulicy. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 12:29:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 45/2016 z dnia 06.02.2017 r. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 11:30:10
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie, budowy budynku gospodarczo-magazynowego. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 11:25:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko-Zdrój - część 4 - gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-04-20 09:03:57
ZARZĄDZENIE NR III/358/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie, przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 3, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-04-19 11:51:38
ZARZĄDZENIE NR III/357/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie, przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-04-19 11:49:01
ZARZĄDZENIE NR III/357/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie, przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-04-19 11:46:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 16 lutego 2017r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego PN.: Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Ogrodowej. Mariusz Piątkowski 2017-04-19 10:03:40