herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 09:23:48
Uchwała Nr XXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 09:22:44
UCHWAŁA NR XXIX/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 09:20:40
UCHWAŁA NR XXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 09:02:56
UCHWAŁA NR XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 09:01:20
UCHWAŁA NR XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 28/4, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:53:50
UCHWAŁA NR XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 28/4, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:52:26
UCHWAŁA NR XXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 96, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:50:50
UCHWAŁA NR XXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 95, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:49:34
UCHWAŁA NR XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/15, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:47:16
UCHWAŁA NR XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/4, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:45:59
UCHWAŁA NR XXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/4, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:44:51
UCHWAŁA NR XXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/4, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:43:46
UCHWAŁA NR XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:42:29
UCHWAŁA NR XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:41:05
UCHWAŁA NR XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:39:54
UCHWAŁA NR XXIX /259/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:38:28
UCHWAŁA NR XXIX /259/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:38:12
UCHWAŁA NR XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:36:55
UCHWAŁA NR XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:35:10
Sesja XXIX 30 marca 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-03-22 08:31:07
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-21 15:29:38
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-21 15:29:29
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-21 15:29:13
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-21 15:29:02
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-21 15:28:47
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-21 15:28:16
ZARZĄDZENIE Nr III/348/2017r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 08 marca 2017r. w sprawie określenia planu służby przygotowawczej. Mariusz Piątkowski 2017-03-20 13:21:46
ZARZĄDZENIE Nr III/347/2017r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 08 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-03-20 13:19:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki oznaczonej nr 139/1, obręb Nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-14 09:23:04
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 13 marzec 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-03-13 13:02:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 13 marzec 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-03-13 12:58:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki oznaczonej nr 116, 103, obręb Nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-13 12:54:31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki oznaczonej nr 146/27, obręb Sołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-13 12:20:46
Uchwała NR LXVII.126.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-03-13 08:23:16
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ. Mariusz Piątkowski 2017-03-09 15:51:03
Regulamin utrzymywania czystości i porządku w Gminie Trzcińsko-Zdrój UCHWAŁA NR XXIV/219/2016 Mariusz Piątkowski 2017-03-09 15:50:13
ZARZĄDZENIE NR III/345/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko -Zdrój z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Piątkowski 2017-03-09 15:44:05
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-09 15:08:22
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ Mariusz Piątkowski 2017-03-09 15:07:30