herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/379/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie, określenia zasad gospodarowania drewnem. Mariusz Piątkowski 2017-06-23 11:29:59
22 czerwca 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-06-22 14:00:34
Uchwała Nr XXXI/318/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego-Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 15:04:27
Uchwała Nr XXXI/317/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 15:02:41
Uchwała Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 15:01:17
UCHWAŁA NR XXXI/315/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:57:51
UCHWAŁA NR XXXI/314/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:56:14
UCHWAŁA Nr XXXI/313/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:54:20
UCHWAŁA NR XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:52:54
UCHWAŁA Nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój, nr działki 814/1 o powierzchni 0,1426 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:50:33
UCHWAŁA Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój, nr działki 156 o powierzchni 0,1960 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:49:09
UCHWAŁA Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój, nr działki 156 o powierzchni 0,1960 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:47:08
UCHWAŁA NR XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 822/8, obręb nr 3, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:45:38
UCHWAŁA NR XXXI/308/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 95, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:44:29
UCHWAŁA NR XXXI/307/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat, część działki nr 1141, obręb Czarnołęka, gm. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 225,00m2. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:43:12
UCHWAŁA NR XXXI/306/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój i oznaczonej nr działki 545 o powierzchni 0,1220 ha Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:41:30
UCHWAŁA NR XXXI/305/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Strzeszów, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 116 o powierzchni 1,1010 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:39:43
UCHWAŁA NR XXXI/304/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Gogolice, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:37:55
UCHWAŁA NR XXXI/303/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 59 o powierzchni 0,0104 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:36:16
UCHWAŁA NR XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 788, o powierzchni 0,08 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:33:59
UCHWAŁA NR XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124, o powierzchni 0,04 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:30:53
UCHWAŁA NR XXXI/300/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117, o powierzchni 0,07 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:29:16
UCHWAŁA NR XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 102, o powierzchni 0,01 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:27:36
UCHWAŁA NR XXXI/298/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 100, o powierzchni 0,08 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:25:26
UCHWAŁA NR XXXI/297/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 98, o powierzchni 0,09 ha. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:23:14
UCHWAŁA NR XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:16:20
UCHWAŁA NR XXXI /295/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:13:18
UCHWAŁA NR XXXI /295/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:11:40
UCHWAŁA NR XXXI/294/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:08:19
UCHWAŁA NR XXXI/293/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:06:52
UCHWAŁA NR XXXI/292/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2016 rok. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:05:42
Sesja XXXI 28 czerwca 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 14:02:37
Zarządzenie Nr III/377/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie, podziału środków finansowych z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 13:08:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 21 czerwiec 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-06-21 13:04:42
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2017-06-21 09:06:11
ZAPROSZENIE NA XXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Mariusz Piątkowski 2017-06-21 08:49:03
Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości, lokal mieszkalny nr 4 położony w Trzcińsku-Zdroju przy ul. 2 Lutego 20 wraz z udziałem w gruncie i budynku w wysokości 292/1000 części. Mariusz Piątkowski 2017-06-14 14:31:21
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, budowy indywidualnego zjazdu z drogi powiatowej wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż na działkach 26 i 29, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-06-13 10:15:14
INFORMACJA sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2016 Mariusz Piątkowski 2017-06-09 11:54:03
Zarządzenie nr III/373/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pod nazwą "Rewitalizacja oczami dziecka" w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz powołania komisji konkursowej. Mariusz Piątkowski 2017-06-08 12:39:03