herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Administratora Mariusz Piątkowski 2018-05-25 14:54:02
Zarządzenie Nr III/546/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Komunalnego. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 14:48:13
ZARZĄDZENIE NR III/548/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju". Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:27:03
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:21:46
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:20:11
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:17:04
ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Trzcińsko-Zdrój. - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-05-25 11:14:13
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 09:37:53
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 09:37:51
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 09:18:14
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:54:23
Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:43:26
Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:42:51
Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju o przetwarzaniu danych osobowych Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:42:06
Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:39:41
INFORMACJA DLA INTERESANTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:37:04
INFORMACJA DLA INTERESANTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2018-05-25 08:36:43
ZARZĄDZENIE NR III/544/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-05-24 12:50:10
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY z dnia 21 maja 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-05-21 14:38:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 21 maja 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-05-21 14:35:51
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Remontu budynku mieszkalnego, zmiany sposobu użytkowania budynku na działce oznaczonej nr ewid. 1020/1, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-05-21 14:29:48
ZARZĄDZENIE NR III/530/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności, oznaczoną nr działki 80 o powierzchni 0,0543m2, położoną w obrębie 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-21 14:24:31
ZARZĄDZENIE NR III/530/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności, oznaczoną nr działki 80 o powierzchni 0,0543m2, położoną w obrębie 1, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-21 14:22:25
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowy budynku rekreacji indywidualnej, na działce oznaczonej nr ewid. 253/12, obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-05-21 09:11:27
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Przebudowa budynku mieszkalnego, na działce oznaczonej nr ewid. 70/2, obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój" Mariusz Piątkowski 2018-05-21 09:08:12
ZARZĄDZENIE NR III/542/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/23 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 09:08:33
ZARZĄDZENIE NR III/541/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/22 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 09:06:27
ZARZĄDZENIE NR III/540/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/21 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 09:04:53
ZARZĄDZENIE NR III/539/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/20 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 09:03:11
ZARZĄDZENIE NR III/531/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/11 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój Mariusz Piątkowski 2018-05-17 09:01:04
ZARZĄDZENIE NR III/532/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/12 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 09:00:01
ZARZĄDZENIE NR III/533/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/13 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:59:39
ZARZĄDZENIE NR III/534/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/14 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:59:20
ZARZĄDZENIE NR III/535/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/15 o powierzchni 24,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:59:00
ZARZĄDZENIE NR III/536/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/16 o powierzchni 20,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:58:37
ZARZĄDZENIE NR III/537/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/17 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:58:16
ZARZĄDZENIE NR III/538/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/19 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:57:49
ZARZĄDZENIE NR III/538/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/19 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:55:53
ZARZĄDZENIE NR III/537/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/17 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:51:57
ZARZĄDZENIE NR III/536/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/16 o powierzchni 20,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-05-17 08:50:03