Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr I/420/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zastępstw pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju Krzysztofa Piątkowska 2021-05-14 15:03:23
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój za i kwartał 2021 roku Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:51:53
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój za i kwartał 2021 roku Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:50:35
Uchwała Nr LV.153.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia. Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:45:17
ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Krzysztofa Piątkowska 2021-05-14 14:44:00
ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Krzysztofa Piątkowska 2021-05-14 14:43:21
ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Krzysztofa Piątkowska 2021-05-14 14:42:47
ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Krzysztofa Piątkowska 2021-05-14 14:42:26
ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Krzysztofa Piątkowska 2021-05-14 14:41:34
ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Krzysztofa Piątkowska 2021-05-14 14:40:21
Sprawozdanie z wykonanego budżetu Gminy Trzcińsko ? Zdrój za 2020 rok Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:35:59
Sprawozdanie z wykonanego budżetu Gminy Trzcińsko ? Zdrój za 2020 rok Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:35:46
Sprawozdanie z wykonanego budżetu Gminy Trzcińsko ? Zdrój za 2020 rok Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:35:22
Sprawozdanie z wykonanego budżetu Gminy Trzcińsko ? Zdrój za 2020 rok Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:34:57
Sprawozdania finansowe za rok 2020 Mariusz Piątkowski 2021-05-14 14:30:21
Dane Mariusz Piątkowski 2021-05-13 14:17:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, powiat Gryfiński, działka numer 325/5, obręb Chełm Górny". Mariusz Piątkowski 2021-05-13 14:16:22
Zawiadomienie o wpłynięciu wnioseku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, powiat Gryfiński, działka numer 325/5, obręb Chełm Górny. Mariusz Piątkowski 2021-05-13 14:15:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, powiat Gryfiński, działka numer 325/5, obręb Chełm Górny". Mariusz Piątkowski 2021-05-13 14:14:50
Zawiadomienie o wpłynięciu wnioseku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, powiat Gryfiński, działka numer 325/5, obręb Chełm Górny. Mariusz Piątkowski 2021-05-13 14:12:13
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, obręb Chełm Górny Mariusz Piątkowski 2021-05-13 14:06:10
Klauzula informacyjna - RODO Mariusz Piątkowski 2021-05-12 10:43:02
Klauzula informacyjna - RODO Mariusz Piątkowski 2021-05-12 10:41:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 110 i 111 obręb 0004 Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój", na przedsięwzięcie pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 305/2 obręb Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2021-05-12 08:54:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 110 i 111 obręb 0004 Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój", na przedsięwzięcie pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 305/2 obręb Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój". Mariusz Piątkowski 2021-05-12 08:53:26
ZARZĄDZENIEe Nr I/453/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju, zatrudnionego na stanowisku pracy ds. obywatelskich, obronności i zarzadzania kryzysowego Krzysztofa Piątkowska 2021-05-07 15:19:59
ZARZĄDZENIE Nr I/455/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach Krzysztofa Piątkowska 2021-05-07 15:14:48
ZARZĄDZENIE Nr I/455/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach Krzysztofa Piątkowska 2021-05-07 15:14:31
ZARZĄDZENIE Nr I/455/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach Krzysztofa Piątkowska 2021-05-07 15:13:48
ZARZĄDZENIE Nr I/455/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach Krzysztofa Piątkowska 2021-05-07 15:12:22
Koło Łowieckie "Hubertus" Mieszkowice informuje, że w terminie od dnia 11.05.2021r. do 17.05.2021r. odbywać się będą polowania na sarny rogacze z udziałem myśliwych zagranicznych (2 osoby), na trenie obwodów nr 284 i 288 dzierżawionych przez K.Ł. "Hubertus" Mieszkowice. Mariusz Piątkowski 2021-05-07 11:32:08
ZARZĄDZENIE Nr I/454/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Krzysztofa Piątkowska 2021-05-07 07:59:45
27 kwietnia 2021 r. - Rosnowo Mariusz Piątkowski 2021-05-05 15:34:37
27 kwietnia 2021 r. - Góralice Mariusz Piątkowski 2021-05-05 15:33:29
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny. Mariusz Piątkowski 2021-05-05 15:11:42
ZARZĄDZENIE Nr I/452/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy Trzcińsko - Zdrój, wynikających z zakresu zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Krzysztofa Piątkowska 2021-05-05 15:08:44
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny. Mariusz Piątkowski 2021-05-05 15:08:25
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju. Mariusz Piątkowski 2021-05-05 15:06:49
ZARZĄDZENIE Nr I/450/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 Krzysztofa Piątkowska 2021-05-04 15:22:54
ZARZĄDZENIE Nr I/447/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Krzysztofa Piątkowska 2021-04-29 12:43:44