herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Robert Kowalski - Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Piątkowski 2019-01-22 14:59:53
Bartłomiej Wróbel - Burmistrz Mariusz Piątkowski 2019-01-22 14:56:41
Emilian Osetek - Zastepca Burmistrza (zakończenie zatrudnienia) Mariusz Piątkowski 2019-01-22 10:15:25
Emilian Osetek - Zastepca Burmistrza (zakończenie zatrudnienia) Mariusz Piątkowski 2019-01-22 09:09:43
Iwona Jabłońska - cofnięcie uprawnień Mariusz Piątkowski 2019-01-22 09:08:00
Czesław Trautman - korekta Mariusz Piątkowski 2019-01-22 09:06:24
Barbara Mariola Ignaczak - Zastępca Burmistrza (rozpoczęcie zatrudnienia) Mariusz Piątkowski 2019-01-22 09:05:04
Barbara Mariola Ignaczak - Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-22 09:02:14
Barbara Mariola Ignaczak - Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:55:05
Barbara Mariola Ignaczak - Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:54:53
Zdzisław Iwanicki - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:37:04
Maria Woźniak - radna Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:33:52
Robert Juchlke - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:33:00
Agnieszka Kowalska - radna Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:31:05
Słonecki Krzysztof - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:29:43
Zbigniew Noga - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:28:31
Renata Deka - radna Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:27:15
Dorota Jadwiga Taberska - radna Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:25:16
Dariusz Krzysztof Szumiło - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:22:34
Piotr Przytuła - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:21:04
Grzegorz Jacek Wasiutyński - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:18:34
Tomasz Lewandowski - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:13:18
Cornelis Vreeswijk - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:08:01
Zbigniew Gołaś - radny Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:06:43
Oświadczenia na rozpoczęcie VIII kadencji Mariusz Piątkowski 2019-01-22 08:02:34
Zarządzenie Nr I/22/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2019-01-21 10:03:30
Zapraszamy na V Sesję Rady Miejskiej Mariusz Piątkowski 2019-01-21 09:30:36
Uchwała Nr .../2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia ?. 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:27:06
Uchwała NR V/ /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:26:01
Uchwała NR V/ /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2019 rok. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:25:14
U C H W A Ł A NR V/ /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2019 rok. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:24:26
U C H W A Ł A NR V/ /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:23:59
UCHWAŁA NR V/ /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:23:15
UCHWAŁA NR V/ /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:16:44
UCHWAŁA NR V/ /2019 RADY MIEJSKIEJ W Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:14:42
Sesja IV 14 grudnia 2018 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:13:15
Sesja V 25 stycznia 2019 r. Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:13:13
ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:12:36
Zapraszamy na V Sesję Rady Miejskiej Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:12:25
ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU - dokument usunięty Mariusz Piątkowski 2019-01-19 08:11:55