Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Termomodernizacja budynku szkoły w Góralicach 2019-11-14 14:58 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla gminy Trzcińsko-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 r. 2019-10-24 15:17 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018-12-05 10:09 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018-10-01 11:40 Po terminie składania ofert
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe 2018-05-02 10:06 Po terminie składania ofert
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2017-12-11 14:45 Po terminie składania ofert
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych 2017-12-01 14:38 Po terminie składania ofert
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. 2017-08-04 12:14 Po terminie składania ofert
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój 2017-07-31 15:29 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2019 2017-07-20 13:35 Po terminie składania ofert
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój 2017-06-30 09:59 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2017-03-09 15:06 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW 2015-11-12 14:40 Po terminie składania ofert
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 2015-10-09 11:19 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko Zdrój 01.01.2016-31.12.2017 2015-07-29 08:28 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2015-06-22 09:14 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2015-05-25 21:49 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko Zdrój i jednostek organizacyjnych 2014-08-27 14:40 Po terminie składania ofert
Dowożenie uczniów do szkól z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2014-07-14 13:54 Po terminie składania ofert
Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika, wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z jej elementami (studzienki, wpusty) 2014-07-04 12:59 Po terminie składania ofert
Remont Bramy Myśliborskiej (XVIw.) i Bramy Chojeńskiej (XIVw.)w Trzcińsku-Zdroju 2014-05-12 13:41 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2014-01-15 15:30 Po terminie składania ofert
DOŻYWIANIE DZIECI Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2013-11-27 14:48 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój - dokończenie zadania 2013-08-30 10:46 Po terminie składania ofert
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych 2013-08-30 10:32 Po terminie składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 1 162 790 kWh. 2013-08-07 14:26 Po terminie składania ofert
Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznej 2013-06-04 09:16 Po terminie składania ofert
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego przy ul. 2 Lutego 3 w Trzcińsku-Zdroju 2013-05-24 09:37 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2013-05-09 14:50 Po terminie składania ofert
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2012-08-24 14:13 Po terminie składania ofert
DOŻYWIANIE DZIECI Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2012-07-06 10:31 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW 2012-06-19 11:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa i odtworzenie alejek spacerowych wzdłuż murów obronnych wraz z przebudową Al. Róż 2012-04-05 11:27 Po terminie składania ofert
Remont średniowiecznych murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju 2012-03-29 09:53 Po terminie składania ofert
Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gogolicach 2012-03-16 10:08 Po terminie składania ofert
Zarządzanie projektem pn.: "Wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą" 2012-03-08 10:30 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 2011-12-16 11:18 Po terminie składania ofert
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w latach 2011-2012 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-11-30 13:06 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 2011-11-30 13:00 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW 2011-11-10 08:55 Po terminie składania ofert
Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z remontem dachu nad salą widowiskową TCK w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Młyńskiej 2011-10-14 13:30 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów 2011-09-21 12:38 Po terminie składania ofert
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych 2011-08-26 09:14 Po terminie składania ofert
Odbudowę Baszty Zachodniej w Trzcińsku-Zdroju 2011-08-05 15:26 Po terminie składania ofert
Odrestaurowanie wraz z odbudową młyna gospodarczego w celu utworzenia izby pamięci w budynku na działce 163/2 w Trzcińsku-Zdroju 2011-08-05 15:12 Po terminie składania ofert
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój trasą nr 1 2011-07-27 11:10 Po terminie składania ofert
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój trasą nr 2 2011-07-27 11:05 Po terminie składania ofert
Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-06-15 09:16 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2011-06-14 14:42 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój 2011-06-09 12:03 Po terminie składania ofert
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Góralicach 2011-05-12 08:48 Po terminie składania ofert
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012 w Góralicach” 2011-03-31 11:46 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2010-10-06 14:57 Po terminie składania ofert
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2010/2011 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2010-08-30 12:22 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi osiedlowej w Gogolicach gm. Trzcińsko-Zdrój - dz. nr 133/45. 2010-08-06 11:50 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi osiedlowej w Stołecznej gm. Trzcińsko-Zdrój - dz. nr 154/9. 2010-08-06 10:48 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 2 2010-07-30 13:33 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 1 2010-07-30 13:32 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2010-07-27 14:36 Po terminie składania ofert
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Góralicach. 2010-06-30 11:50 Po terminie składania ofert
Remont Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju - II etap 2010-06-15 15:14 Po terminie składania ofert
Infrastruktura Łącząca - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów. 2010-06-07 11:22 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w Strzeszowie 2010-05-20 13:00 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju 2010-04-20 12:10 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcińsko-Zdrój: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka, budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach 2010-02-22 14:31 Po terminie składania ofert
Remont budynku Trzcińskiego Centrum Kultury wraz z filią w Góralicach 2009-11-02 10:52 Po terminie składania ofert
Remonty świetlic wiejskich w Rosnowie i Stolecznej. 2009-10-23 13:39 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2009-10-01 12:26 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju. 2009-10-01 12:23 Po terminie składania ofert
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2009-08-05 07:53 Po terminie składania ofert
Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Trzcińsko?Zdrój w roku budżetowym 2009 2009-07-30 09:26 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 2 2009-06-30 11:28 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 1 2009-06-30 11:27 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Gogolicach. 2009-06-22 08:29 Po terminie składania ofert
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,"Moje Boisko - Orlik 2012" w Trzcińsku-Zdroju 2009-04-30 13:19 Po terminie składania ofert
Budowa II i III działki na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz - II przetarg 2009-04-03 11:32 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w Dobropolu 2009-03-16 10:26 Po terminie składania ofert
Remont Ratusza Staromiejskiego z XIV-XV w. w Trzcińsku-Zdroju 2009-02-27 10:43 Po terminie składania ofert
Budowa II i III działki na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz 2009-02-11 12:56 Po terminie składania ofert
Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2009 2009-01-14 10:19 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego do Hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju w roku 2009. 2008-12-19 10:57 Po terminie składania ofert
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2008-09-17 13:05 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku dla potrzeb zakładu rehabilitacji. 2008-09-10 14:39 Po terminie składania ofert
Usuniecie awariisieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza - róg ul. Krótkiej 2008-08-21 10:37 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 2 2008-07-02 12:13 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 1 2008-07-02 12:11 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż placów zabaw 2008-04-30 15:53 Po terminie składania ofert
Wymiana papowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Stołecznej. 2008-03-11 15:27 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Stołecznej 2008-03-11 15:24 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2008. 2007-12-15 08:14 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego do Hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju w roku 2008. 2007-11-14 08:50 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Dobropole do miejscowości Tchórzno i z miejscowości Dobropole do miejscowości Wesoła w Gminie Trzcińsko-Zdrój 2007-10-17 15:40 Po terminie składania ofert
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2007-10-02 11:24 Po terminie składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój 2007-10-02 09:04 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej przesyłowej z Góralic do m. Czyste gm. Trzcińsko-Zdrój. 2007-09-26 09:15 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Górczyn dz. nr 25 2007-09-18 14:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Góralice 828. 2007-09-18 14:04 Po terminie składania ofert
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2007-09-04 14:58 Po terminie składania ofert