herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018-12-05 10:09 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018-10-01 11:40 Zakończone
Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe 2018-05-02 10:06 Zakończone
Centrum Usług Wspólnych: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2017-12-11 14:45 Zakończone
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.940.897,81 złotych 2017-12-01 14:38 Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w obrębie działki o nr ewid. 280/7 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. 2017-08-04 12:14 Zakończone
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój 2017-07-31 15:29 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2019 2017-07-20 13:35 Zakończone
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój 2017-06-30 09:59 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2017-03-09 15:06 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW 2015-11-12 14:40 Zakończone
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 2015-10-09 11:19 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko Zdrój 01.01.2016-31.12.2017 2015-07-29 08:28 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2015-06-22 09:14 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2015-05-25 21:49 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzcińsko Zdrój i jednostek organizacyjnych 2014-08-27 14:40 Zakończone
Dowożenie uczniów do szkól z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2014-07-14 13:54 Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika, wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z jej elementami (studzienki, wpusty) 2014-07-04 12:59 Zakończone
Remont Bramy Myśliborskiej (XVIw.) i Bramy Chojeńskiej (XIVw.)w Trzcińsku-Zdroju 2014-05-12 13:41 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2014-01-15 15:30 Zakończone
DOŻYWIANIE DZIECI Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2013-11-27 14:48 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój - dokończenie zadania 2013-08-30 10:46 Zakończone
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych 2013-08-30 10:32 Zakończone
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 1 162 790 kWh. 2013-08-07 14:26 Zakończone
Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznej 2013-06-04 09:16 Zakończone
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego przy ul. 2 Lutego 3 w Trzcińsku-Zdroju 2013-05-24 09:37 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2013-05-09 14:50 Zakończone
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2012-08-24 14:13 Zakończone
DOŻYWIANIE DZIECI Z TERENU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2012-07-06 10:31 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW 2012-06-19 11:06 Zakończone
Przebudowa i odtworzenie alejek spacerowych wzdłuż murów obronnych wraz z przebudową Al. Róż 2012-04-05 11:27 Zakończone
Remont średniowiecznych murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju 2012-03-29 09:53 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gogolicach 2012-03-16 10:08 Zakończone
Zarządzanie projektem pn.: "Wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą" 2012-03-08 10:30 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 2011-12-16 11:18 Zakończone
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w latach 2011-2012 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-11-30 13:06 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 2011-11-30 13:00 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW 2011-11-10 08:55 Zakończone
Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z remontem dachu nad salą widowiskową TCK w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Młyńskiej 2011-10-14 13:30 Zakończone
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów 2011-09-21 12:38 Zakończone
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych 2011-08-26 09:14 Zakończone
Odbudowę Baszty Zachodniej w Trzcińsku-Zdroju 2011-08-05 15:26 Zakończone
Odrestaurowanie wraz z odbudową młyna gospodarczego w celu utworzenia izby pamięci w budynku na działce 163/2 w Trzcińsku-Zdroju 2011-08-05 15:12 Zakończone
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój trasą nr 1 2011-07-27 11:10 Zakończone
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój trasą nr 2 2011-07-27 11:05 Zakończone
Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-06-15 09:16 Zakończone
Dożywianie dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2011-06-14 14:42 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój 2011-06-09 12:03 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Góralicach 2011-05-12 08:48 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012 w Góralicach” 2011-03-31 11:46 Zakończone
Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2010-10-06 14:57 Zakończone
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2010/2011 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2010-08-30 12:22 Zakończone
Przebudowa drogi osiedlowej w Gogolicach gm. Trzcińsko-Zdrój - dz. nr 133/45. 2010-08-06 11:50 Zakończone
Przebudowa drogi osiedlowej w Stołecznej gm. Trzcińsko-Zdrój - dz. nr 154/9. 2010-08-06 10:48 Zakończone
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 2 2010-07-30 13:33 Zakończone
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 1 2010-07-30 13:32 Zakończone
Dożywianie dzieci z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2010-07-27 14:36 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Góralicach. 2010-06-30 11:50 Zakończone
Remont Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju - II etap 2010-06-15 15:14 Zakończone
Infrastruktura Łącząca - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów. 2010-06-07 11:22 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w Strzeszowie 2010-05-20 13:00 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju 2010-04-20 12:10 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcińsko-Zdrój: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka, budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach 2010-02-22 14:31 Zakończone
Remont budynku Trzcińskiego Centrum Kultury wraz z filią w Góralicach 2009-11-02 10:52 Zakończone
Remonty świetlic wiejskich w Rosnowie i Stolecznej. 2009-10-23 13:39 Zakończone
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2009-10-01 12:26 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju. 2009-10-01 12:23 Zakończone
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2009-08-05 07:53 Zakończone
Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Trzcińsko?Zdrój w roku budżetowym 2009 2009-07-30 09:26 Zakończone
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 2 2009-06-30 11:28 Zakończone
Dowożenie dzieci do szkół trasą nr 1 2009-06-30 11:27 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Gogolicach. 2009-06-22 08:29 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,"Moje Boisko - Orlik 2012" w Trzcińsku-Zdroju 2009-04-30 13:19 Zakończone
Budowa II i III działki na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz - II przetarg 2009-04-03 11:32 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w Dobropolu 2009-03-16 10:26 Zakończone
Remont Ratusza Staromiejskiego z XIV-XV w. w Trzcińsku-Zdroju 2009-02-27 10:43 Zakończone
Budowa II i III działki na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz 2009-02-11 12:56 Zakończone
Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2009 2009-01-14 10:19 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju w roku 2009. 2008-12-19 10:57 Zakończone
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2008-09-17 13:05 Zakończone
Przebudowa budynku dla potrzeb zakładu rehabilitacji. 2008-09-10 14:39 Zakończone
Usuniecie awariisieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza - róg ul. Krótkiej 2008-08-21 10:37 Zakończone
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 2 2008-07-02 12:13 Zakończone
Dowożenie dzieci do szkół - trasa nr 1 2008-07-02 12:11 Zakończone
Dostawa i montaż placów zabaw 2008-04-30 15:53 -
Wymiana papowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Stołecznej. 2008-03-11 15:27 -
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Stołecznej 2008-03-11 15:24 -
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2008. 2007-12-15 08:14 -
Dostawa oleju opałowego do Hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju w roku 2008. 2007-11-14 08:50 -
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Dobropole do miejscowości Tchórzno i z miejscowości Dobropole do miejscowości Wesoła w Gminie Trzcińsko-Zdrój 2007-10-17 15:40 -
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2007-10-02 11:24 -
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój 2007-10-02 09:04 -
Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej przesyłowej z Góralic do m. Czyste gm. Trzcińsko-Zdrój. 2007-09-26 09:15 -
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Górczyn dz. nr 25 2007-09-18 14:06 -
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Góralice 828. 2007-09-18 14:04 -
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych. 2007-09-04 14:58 -