herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XLIV/423/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA NR XLIV /423/2018

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 września 2018 r. ustala się plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój:

1. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju im. „Leśne Skrzaty”, ul. Kościuszki 7, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

2. Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Góralice 108 a, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

3. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej, Stołeczna 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

4. Szkoła Podstawowa w Gogolicach, Gogolice 39, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

5. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. 2 Lutego 3, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do kompetencji rady gminy należy ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak zorganizowana sieć stwarza warunki do objęcia opieką przedszkolną wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarują chęć korzystania z oferty placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój.

Gmina Trzcińsko-Zdrój pierwszy raz podejmuje uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

W 2013 roku Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XX/242/2013 z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju im. Stefana Żeromskiego jak również w roku 2018 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLI/398/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. W statucie każdej ze szkół zawarte są informacje o prowadzonych oddziałach przedszkolnych.

Gmina Trzcińsko-Zdrój zapewnia opiekę i dowóz wszystkim dzieciom z każdego z obwodu do Przedszkola Miejskiego im. „Leśne Skrzaty” w Trzcińsku-Zdroju jak i do wszystkich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przedszkole Miejskie „Leśne Skrzaty” zostało przejęte przez samorząd z mocy prawa
w 1992 r., dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

Liczba miejsc w Przedszkolu Miejskim wynosi 90, w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych liczba miejsc wynosi 25. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy wynosi:

- 53 dzieci 3 - letnie

- 51 dzieci 4 - letnie

- 53 dzieci 5 - letnie

- 41 dzieci 6 - letnie

W związku z powyższym niniejszy projekt uchwały zakłada optymalny sposób realizacji przez gminę zadań z zakresu opieki przedszkolnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-07-2018 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:48