herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok.


U C H W A Ł A NR XLIV/ 422 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000/ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm./ Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU NR XLIV/ 422 /2018

Z dnia 28 czerwca 2018r.

Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-07-2018 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:46