herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/554/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.


ZARZĄDZENIE Nr III/554/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 28 ust.1, art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/283/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 5 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali - zarządzam:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość w drodze bzprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy: lokal mieszkalny nr 4, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju
o powierzchni użytkowej 111,02m2 z przynależnymi 2 piwnicami o powierzchni 9,47m2 i 9,61m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w działce gruntu w wysokości 292/1000 części, położony przy ul. 2 Lutego 20, działka nr 63, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój
o powierzchni 662m2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gryfinie księga wieczysta nr SZ1Y/00046576/8.

§ 2.1. Ustalić cenę zbycia nieruchomości w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

2. Do ceny zbycia nieruchomości zastosować bonifikatę w wysokości 50% z tytułu wpisania nieruchomości do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego pod pozycją A-546.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami, i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 11-06-2018 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 11-06-2018 11:43