herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 11 czerwca 2018r.


Trzcińsko-Zdrój, dnia 11 czerwca 2018 roku

znak: BGNiOŚ.7125.3.1.2018.GNG

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) i na podstawie Zarządzenia Nr III/554/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój z dnia 8 czerwca 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Położenie i opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4, położony w Trzcińsku-Zdroju przy ul. 2 Lutego 20, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju wraz z udziałem w gruncie i budynku w wysokości 292/1000 części

Nr działek:

nr 63

Nr obrębu:

nr 2, miasto Trzcińsko-Zdrój

Nr KW:

SZ1Y/00046576/8

Powierzchnia działki:

662m2

Powierzchnia lokalu:

111,02m2

Wysokość udziałów:

292/1000 części

Przeznaczenie w

planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

Brak decyzji o warunkach zabudowy,

Aktualny sposób zagospodarowania: mieszkalny

Przeznaczenie:

Lokal mieszkalny

Forma zbycia nieruchomości:

Bezprzetargowo na rzecz najemcy

Cena zbycia nieruchomości:

200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Uwagi, obciążenia i zobowiązania:

1. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem A-546 zabytkowy budynek mieszkalny wraz z parcelą w granicach działki nr 63.

2. Zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustaloną cenę zbycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

3. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o jej nabycie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu wywieszono na okres 21 dni, tj. od 11.06.2018. do 02.07.2018r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz podano do publicznej wiadomości na stronie bip.trzcinsko-zdroj.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, pokój nr 4 lub pod numerem telefonu 91 414-80-88 wew. 31.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 11-06-2018 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2018 11:35