herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu.


Uchwała Nr XXXVII/357/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit „c” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.89 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu do kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych Gminy w 2018 roku.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty przez Gminę Trzcińsko-Zdrój kredytu będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest konieczna do zawarcia umowy kredytowej dotyczącej zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w 2018 roku na występujący przejściowy deficyt budżetu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-12-2017 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2017 09:27