herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/354/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego.


UCHWAŁA Nr XXXVII/354 /2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ulicy 2 Lutego, położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, nadaje się nową nazwę:

ul. 2 Lutego.

  1. Teren ulicy stanowi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr działki 87.

  1. Przebieg ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXXVII/354 /2017

z dnia 21 grudnia2017r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego.

Stosownie do treści art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazwy ulic i placów.

W tymże celu powołano komisję, która przeprowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój w dniach 23.11.2017r. oraz 30.11.2017r.

W wyniku konsultacji mieszkańcy wyrazili chęć zmiany nazwy ulicy 2 Lutego na nową nazwę 2 Lutego, która będzie upamiętniała Święto Ofiarowania Pana Jezusa, obchodzone tegoż dnia w kościele katolickim, a od gromnic święconych tego dnia w oknach w obronie od wszelkiego zła, przyjęła się w Polsce nazwa Matki Boskiej Gromnicznej. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w.

Mając na uwadze fakt, iż na przedmiotowej ulicy w Trzcińsku-Zdroju znajduje się Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wybór w/w nazwy jest w pełni uzasadniony.

Teren ulicy stanowi działka drogowa ogólnodostępna, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr działki 87, położona w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, będąca własnością Powiatu Gryfińskiego.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-12-2017 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2017 09:22