herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Burmistrz Gminy 2009-05-12 11:38
Zastępca Burmistrza 2015-01-02 11:01
Skarbnik Gminy 2009-05-12 11:43
Zadania wspólne samodzielnych stanowisk pracy 2009-05-12 11:44
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu oraz archiwum, pełnomocnik ds. informacji niejawnych 2009-05-12 11:46
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2009-05-12 11:47
Stanowisko ds. obsługi Biura Rady, kadr, ochrony przeciwpożarowej, wyborów i obsługi GKRPA 2009-05-12 11:52
Zastępca Skarbnika 2009-05-12 11:54
Stanowisko ds. księgowości wymiaru podatku i opłat lokalnych 2009-05-12 11:54
Stanowisko ds. księgowości budżetowej 2009-05-12 11:55
Stanowisko ds. kasy i innej księgowości finansowej 2009-05-12 11:56
Stanowisko ds. księgowości budżetowej 2009-05-12 11:57
Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2009-05-12 11:58
Kierownik Referatu budownictwa gospodarki komunalnej, nieruchomościami, wodno-kanalizacyjny i ochrony środowiska 2009-05-12 12:01
Kierownik referatu inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 2009-05-12 12:05
Stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa, łowiectwa, melioracji uwłaszczeń oraz BHP 2009-05-12 12:08
Stanowisko ds. gospodarki gruntowej, inwentaryzacji i sprzedaży mienia komunalnego 2009-05-12 12:09
Stanowisko ds. ewidencji ludności, wojskowości, spraw obronnych i obrony cywilnej 2009-05-12 12:12
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, handlu, inicjatyw gospodarczych i dodatków mieszkaniowych 2009-05-12 12:16
Stanowisko ds.organizacyjnych, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia 2009-05-12 12:20
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2011-02-08 13:47
Stanowisko ds. sportu, rekreacji i turystyki 2009-05-12 12:21
Stanowisko sprzątaczki 2009-05-12 12:23
Stanowisko konserwatora na hali widowiskowo-sportowej 2009-05-12 12:38
Zastępstwa na samodzielnych stanowiskach pracy 2009-05-11 12:49