herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Struktura organizacyjna

 
Stanowiska kierownicze w Urzędzie:
1) Burmistrz (symbol B)
2) Zastępca Burmistrza (symbol ZB)
3) Sekretarz Gminy (symbol S – wakat)
4) Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem referatu finansowo księgowego (symbol SG)
5) Kierownicy Referatów
6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Referaty oraz samodzielne stanowiska
1. Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy (IOiRG)
1) Stanowisko ds. inwestycji i remontów (IR);
2) Stanowisko ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych (symbol SiA);
3) Stanowisko ds. zamówień publicznych i oświaty (ZPO);
4) Stanowisko ds. organizacji, kultury fizycznej, kultury, ochrony zdrowia oraz promocji i rozwoju lokalnego Gminy (OKOZP)

2. Referat mienia komunalnego i ochrony środowiska (MKiOŚ)
1) Stanowisko ds. ds. planowania przestrzennego i drogownictwa (symbol PiD);
2) Stanowisko ds. ochrony środowiska, handlu i inicjatyw gospodarczych (OSiH);
3) Stanowisko ds. gospodarki odpadami ( symbol GO);
4) Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami(symbol GNG);

3. Referat finansowo- księgowy (FK)
1) Zastępca Skarbnika (symbol ZSG);
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (symbol KB);
3) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (symbol KBI);
4) Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji (symbol KKF);
5) Stanowisko ds. księgowości wymiaru podatku i opłat lokalnych (symbol PD);
 
4. Referat do spraw obywatelskich i ewidencji ludności
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (symbol USC);
2) Stanowisko ds. ewidencji ludności i gospodarki mieszkaniowej (symbol ELGM);

5. Samodzielne stanowiska pracy
1). Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych (symbol IN)
2)  Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (symbol BRMKAP);
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 26-01-2006 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 12-11-2018 11:39