herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Struktura organizacyjna

Stanowiska kierownicze:

1) Burmistrz (symbol B)
2) Zastępca Burmistrza (symbol ZB )
3) Sekretarz Gminy (symbol S – wakat )
4) Skarbnik Gminy, który jest kierownikiem referatu finansowo księgowego (symbol SG)
5) Kierownicy Referatów
6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Referaty oraz samodzielne stanowiska:

1. Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy (IOiRG)

1)Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych, zarządzania projektami i programami pomocniczymi UE (symbol JP);
2) Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej, kadr, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (symbol KOP, BRM);
3) Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu oraz archiwum, Pełnomocnik ds. niejawnych (symbol OS);
4) Stanowisko ds. organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia (symbol OU);
5)Stanowisko ds. sportu, rekreacji i turystyki (symbol SR)

 
2. Referat budownictwa gospodarki komunalnej, nieruchomościami, wodno-kanalizacyjny i ochrony środowiska (BGKNWKiOŚ)

1) Stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego i drogownictwa oraz zamówień publicznych (symbol AB);
2) Stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa, łowiectwa, melioracji uwłaszczeń oraz bhp (symbol OŚ);
3) Stanowisko ds. gospodarki gruntowej, inwentaryzacji i sprzedaży mienia komunalnego (symbol GNG);
4) Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, handlu, usług, dodatków mieszkaniowych (symbol GMD);

5) Stanowisko ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych ( symbol DHG )
6) Stanowisko ds. gospodarki odpadami (symbol GO)

3. Referat finansowo- księgowy (FK)
 
1) Zastępca Skarbnika (symbol ZSG);
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (symbol KB);
3) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (symbol KBI);
4) Stanowisko ds.
księgowości podatkowej i windykacji ( symbol KPiW);
5) Stanowisko ds. księgowości podatkowej (symbol KP);
6) Stanowisko ds. księgowości wymiaru podatku i opłat lokalnych (symbol Pd);

4. Referat do spraw obywatelskich i ewidencji ludności

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (symbol USC);
2)Stanowisko ds. ewidencji ludności, wojskowości, spraw obronnych, obrony cywilnej (symbol ELW);
 
Samodzielne stanowiska pracy:

1. Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych (symbol IN),
2. Stanowisko sprzątacza na hali widowiskowo-sportowej,
3. Stanowisko konserwatora na hali widowiskowo-sportowej,
4. Stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Miejskim

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 26-01-2006 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 26-06-2015 09:44