herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Struktura organizacyjna

 
Stanowiska kierownicze w Urzędzie:
 
1) Burmistrz (symbol B)
2) Zastępca Burmistrza (symbol ZB)
3) Sekretarz Gminy (symbol S - wakat)
4) Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem referatu finansowo księgowego (symbol SG)
5) Kierownicy Referatów
6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Referaty oraz samodzielne stanowiska
 
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy (IOiRG):
 
1) Kierownik referatu inwestycyjno-organizacyjnego i rozwoju gminy (symbol JP);
2) Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (symbol KOP);
3) Stanowisko ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych (symbol SiA);
4) Stanowisko ds. organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia (symbol OU);
6) Stanowisko ds. sportu, rekreacji, turystyki oraz promocji i rozwoju lokalnego Gminy (HWS)
 
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej, nieruchomościami i ochrony środowiska (BGNiOŚ):
 
1) Kierownik referatu budownictwa, gospodarki komunalnej, nieruchomościami i ochrony środowiska (symbol AB);
2) Stanowisko ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych (symbol DHG);
3) Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami ( symbol OŚ)
4) Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa (symbol GNG);
 
Referat finansowo- księgowy (FK):
 
1) Zastępca Skarbnika (symbol ZSG);
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (symbol KB);
3) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (symbol KBI);
4) Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji (symbol KKF);
5) Stanowisko ds. księgowości wymiaru podatku i opłat lokalnych (symbol PD);
 
Referat do spraw obywatelskich i ewidencji ludności:
 
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (symbol USC);
2) Stanowisko ds. ewidencji ludności i gospodarki mieszkaniowej (symbol ELGM);
 
Samodzielne stanowiska pracy:
 
1) Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych (IN)
2) Stanowisko sprzątaczki
3) Stanowisko konserwatora na hali widowiskowo-sportowej
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 26-01-2006 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 14:58