herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR I/15/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: regulaminu procedury realizacji i rozliczania projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.