Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr I/57/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrójw sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-04-12 11:58
ZARZĄDZENIE NR I/56/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej. 2019-04-10 15:32
Zarządzenie Nr I/55/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2019-04-09 12:30
Zarządzenie Nr I/54/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wpisania obiektu (stanowiska archeologicznego w m. Dobropole, stan. 13 (AZP 40-07/78) - dz. nr 281 obr. Dobropole, gm Trzcińsko-Zdrój) do Gminnej Ewidencji Zabytków 2019-04-09 12:28
ZARZĄDZENIE NR I/53/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-04-09 12:31
ZARZĄDZENIE nr I/52/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju 2019-04-08 08:27
Zarządzenie Nr I/51/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wpisania obiektu (układu ruralistycznego wsi Strzeszów) do Gminnej Ewidencji Zabytków. 2019-04-09 12:26
Zarządzenie Nr I/50/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wpisania obiektu (układu ruralistycznego wsi Góralice) do Gminnej Ewidencji Zabytków 2019-04-09 12:29
ZARZĄDZENIE NR I/49/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-03-27 12:35
ZARZĄDZENIE Nr I/48/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-03-25 14:40
Zarządzenie Nr I/47/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Sojuszników 19. 2019-03-29 10:55
Zarządzenie Nr I/46/2019 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-04-04 15:02
Zarządzenie Nr I/45/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-04-04 15:09
Zarządzenie Nr I/43/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 marca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. 2019-03-08 13:46
Zarządzenie Nr I/42/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie, najmu części nieruchomości gruntowej na części nieruchomości dz. nr 180/4 o pow. 500m2 położonej przy ul. Młyńskiej w Trzcińsko-Zdroju z przeznaczeniem na ustawienie cyrku i prowadzenie działalności cyrkowej. 2019-03-11 14:15
ZARZĄDZENIE Nr I/41/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustalenia regulaminu Komisji. 2019-03-07 14:58
Zarządzenie Nr I/40/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04.03.2019 r. w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzania informacji dodatkowej. 2019-03-08 15:01
Zarządzenie Nr I/39/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem na wspieranie realizacji zadań publicznych. 2019-03-01 13:35
Zarządzenie Nr I/38/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-03-20 07:43
Zarządzenie Nr I/37/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych. 2019-02-26 15:30
Zarządzenie Nr I/36/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-03-07 15:03
ZARZĄDZENIE NR I/35/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2019/2020 2019-02-21 15:26
Zarządzenie Nr I/ 34 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr I/29/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. 2019-02-06 07:50
Zarządzenie Nr I/33/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-02-05 07:59
ZARZĄDZENIE NR I/32/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2019 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-03-20 07:42
Zarządzenie Nr I/31/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. 2019-01-31 14:38
ZARZĄDZENIE Nr III/30/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 25 stycznia 2019r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2019-02-05 07:53
Zarządzenie Nr I/29/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. 2019-01-25 13:52
Zarządzenie Nr I/28/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 237/2, obręb Rosnowo, o powierzchni 0,40 ha. 2019-01-24 11:13
Zarządzenie Nr I/27/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 980, obręb 4 Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 980,00 m2. 2019-01-24 11:11
Zarządzenie Nr I/26/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 96, obręb 1 Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 6,40 m2. 2019-01-24 11:10
Zarządzenie Nr I/25/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenie ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-03-21 11:40
Zarządzenie Nr I/24/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenie ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-03-21 11:39
ZARZĄDZENIE NR I/23/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-18 15:25
Zarządzenie Nr I/22/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-21 10:03
ZARZĄDZENIE NR I/21/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów oraz harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi. 2019-01-16 15:10
ZARZĄDZENIE NR I/20/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2019-01-16 14:51
ZARZĄDZENIE Nr I /19/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 15 stycznia 2019 r. w spawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju. 2019-02-04 08:29
Zarządzenie Nr I/18/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-14 14:28
Zarządzenie Nr I/17/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2019. 2019-01-14 14:26
Zarządzenie Nr I/16/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku ? Zdroju. 2019-01-09 08:05