herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr I/ 34 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr I/29/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. 2019-02-06 07:50
Zarządzenie Nr I/33/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-02-05 07:59
Zarządzenie Nr I/31/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. 2019-01-31 14:38
ZARZĄDZENIE Nr III/30/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 25 stycznia 2019r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2019-02-05 07:53
Zarządzenie Nr I/29/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. 2019-01-25 13:52
Zarządzenie Nr I/28/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 237/2, obręb Rosnowo, o powierzchni 0,40 ha. 2019-01-24 11:13
Zarządzenie Nr I/27/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 980, obręb 4 Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 980,00 m2. 2019-01-24 11:11
Zarządzenie Nr I/26/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 96, obręb 1 Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 6,40 m2. 2019-01-24 11:10
ZARZĄDZENIE NR I/23/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-18 15:25
Zarządzenie Nr I/22/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-21 10:03
ZARZĄDZENIE NR I/21/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów oraz harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi. 2019-01-16 15:10
ZARZĄDZENIE NR I/20/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2019-01-16 14:51
ZARZĄDZENIE Nr I /19/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 15 stycznia 2019 r. w spawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju. 2019-02-04 08:29
Zarządzenie Nr I/18/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-14 14:28
Zarządzenie Nr I/17/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2019. 2019-01-14 14:26
Zarządzenie Nr I/16/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku ? Zdroju. 2019-01-09 08:05