Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR I/222/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Trzcińsko-Zdrój. 2020-01-03 13:48
dokument Zarządzenie Nr I/221/A/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2020-01-16 11:42
dokument Zarządzenie Nr I/221/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2020-01-08 10:31
dokument Zarządzenie Nr I/220/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-12-30 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR I/219/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Stołeczna. 2019-12-20 14:34
dokument Zarządzenie Nr I/218/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia rokowań na działkę 164 położonej w obrębie nr 0004. 2020-01-14 09:07
dokument Zarządzenie Nr I/217/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia: I przetargu ustnego ograniczonego dz. Nr 8 obręb 2, I przetargu ustnego nieograniczonego dz. Nr 142 obręb 4 będących własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2020-01-14 09:05
dokument Zarządzenie Nr I/216/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży działki Nr 42/3 obręb 1. 2019-12-18 08:50
dokument Zarządzenie Nr I/214/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej na stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności, Kwalifikacji Wojskowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku -Zdroju 2019-12-16 14:55
dokument Zarządzenie Nr I/213/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej na stanowisko do spraw ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku ? Zdroju. 2019-12-16 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR I/212/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniężnej z funduszu zdrowotnego. 2019-12-11 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR I/211/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 06.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. 2019-12-09 13:52
dokument Zarządzenie Nr I/210/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-12-23 07:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/209/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2019-12-06 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR I/208/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05.12.2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2019-12-10 15:31
dokument ZARZĄDZENIE NR I/207/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku -Zdroju szacowania i analizy ryzyka w obszarze danych osobowych oraz oceny skutków dla osób których dane dotyczą. 2019-12-10 15:35
dokument Zarządzenie Nr I/206/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-12-06 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR I/205/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju . 2019-11-27 15:35
dokument Zarządzenie Nr I/204/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia planu służby przygotowawczej oraz wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby. 2019-12-16 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR I/203/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 2019-11-27 08:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/202/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Trzcińsko - Zdrój i jej jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury. 2020-01-16 14:46
dokument Zarządzenie Nr I/201/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-11-27 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR I/199/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-11-18 11:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/198/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskiem w Trzcińsku-Zdroju. 2019-11-13 15:18
dokument Zarządzenie Nr I/197/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-11-12 09:15
dokument Zarządzenie Nr I/196/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-11-15 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR I/195/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 2019-11-08 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR I/194/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko do spraw płac i księgowości budżetowej. 2019-11-07 11:47
dokument ZARZĄDZENIENR Nr I/193 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia - Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-29 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR I/192/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko do spraw płac i księgowości budżetowej, w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2019-10-25 12:34
dokument Zarządzenie Nr I/191/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-11-05 11:18
dokument Zrządzenie Nr I/190 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 października 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-10-24 15:52
dokument ZARZĄDZENIE NR I/189 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-10-24 15:45
dokument ZARZĄDZENIE NR I/188/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej działki 142 o powierzchni 665 m2, położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Trzcińsko-Zdrój. 2019-10-24 14:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/187/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: I rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem geodezyjnym 164 o powierzchni 0,2997 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 0004 Trzcińsko-Zdrój. 2019-10-24 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR I/186/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej działki 8 o powierzchni 978 m?, położoną w obrębie geodezyjnym 0002 Trzcińsko-Zdrój 2019-10-24 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR I/185/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych i ustalenia ceny wywoławczej działki 32/4 o powierzchni 442 m?, położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Trzcińsko-Zdrój 2019-10-24 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR I/184/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania działki przyległej oraz ustalenia ceny sprzedaży, działki 42/3 o powierzchni 113 m2, położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Trzcińsko-Zdrój. 2019-10-24 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR I/183/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-10-11 15:30
dokument ZARZĄDZENIE NR I/182/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "dzwon". 2019-10-10 11:57
dokument Zarządzenie Nr I/181/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-10-22 15:17
dokument Zarządzenie Nr I/180/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-10-08 14:30
dokument Zarządzenie Nr I/179/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa ramienia Urzędu. 2019-12-16 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR I/178/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca część działki oznaczonej numerem 680/4 o pow. 0,2842 ha położonej w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR I/177/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca część działki oznaczonej numerem 96 o pow. 10,80 m2 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR I/176/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość , stanowiąca część działki oznaczonej numerem 6/1 o pow. 20 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR I/175/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 6/1 o pow. 89 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR I/174/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 16 o pow. 600 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR I/173/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 1021/3 o pow. 328 m2 położonej w obrębie Góralice Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR I/172/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 96 o pow. 10 m2 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR I/171/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 684/2 o pow. 195 m2 położonej w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR I/170/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 198/3 o pow. 600 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-30 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR I/169 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju referent w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 2019-09-23 15:04
dokument Zarządzenie Nr I/ 168 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-23 10:02
dokument Zarządzenie Nr I/167/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-09-20 13:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/166/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdój z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko ? Zdrój oraz ustalania jej zadań i trybu pracy. 2019-09-11 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR I/165/2019 Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 03 września 2019 roku w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa 2019-09-04 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR I/164 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 2019-09-03 15:31
dokument ZARZĄDZENIE NR I/163/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 198 o pow. 20 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-03 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR I/162/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 64 o pow. 0,19 ha położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-02 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR I/161/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 110 o pow. 0,2398 ha położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-02 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR I/160/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 września 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 837/2 o pow. 1,4406 ha położonej w obrębie nr 3 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-09-02 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR I/159/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2020. 2019-09-05 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR I/158/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju. 2019-09-03 15:29
dokument Zarządzenie Nr I/157/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-09-10 14:24
dokument Zarządzenie Nr I/156/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do wydawania Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-30 09:22
dokument Zarządzenie Nr I/155/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2019-08-30 09:33
dokument Zarządzenie Nr I/154/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2019-08-30 09:21
dokument Zarządzenie Nr I/153/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-30 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR I/152 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną numerem 705/4 o pow. 1270 m2 położonej w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-23 11:49
dokument Zarządzenie Nr I/151/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko -Zdrój z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji łączenia klas. 2019-08-23 12:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/150/2019 BURMISTRZA TRZCIŃSKO ? ZDRÓJ z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: upoważnienia Pani Iwony Zalewskiej - referenta ds. świadczeń wychowawczych. 2019-08-27 07:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/149/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO ? ZDRÓJ z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: Upoważnienia Pani Iwony Zalewskiej - referenta ds. świadczeń wychowawczych. 2019-08-27 07:51
dokument Zarządzenie Nr I/148/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-08-27 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR I/147/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 195 o pow. 400 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-23 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR I/146/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 195 o pow. 400 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-23 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR I/145/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 185/6 o pow. 500 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-23 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR I/144/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 212/10 o pow. 800 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-23 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR I/143/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 212/10 o pow. 800 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-23 11:42
dokument Zarządzenie Nr I/142/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 16 o pow. 500 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 15:24
dokument Zarządzenie Nr I/141/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 198/3 o pow. 154 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 15:22
dokument Zarządzenie Nr I/140/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 199/1 o pow. 15 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 15:21
dokument Zarządzenie Nr I/139/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 172 o pow. 250 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 15:20
dokument Zarządzenie Nr I/138/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 18 o pow. 500 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 15:19
dokument Zarządzenie Nr I/137/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 18 o pow. 600 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 15:18
dokument Zarządzenie Nr I/136/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 18 o pow. 300 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 15:18
dokument Zarządzenie Nr I/135/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 18 o pow. 200 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 14:46
dokument Zarządzenie Nr I/134/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 18 o pow. 100 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 14:45
dokument Zarządzenie Nr I/133/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 22/1 o pow. 410 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 14:43
dokument Zarządzenie Nr I/132/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 22/1 o pow. 200 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 14:01
dokument Zarządzenie Nr I/131/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działek oznaczonych numerami: 220/13 o pow. 15 m2 i 217/1 o pow. 3 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 13:58
dokument Zarządzenie Nr I/130/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 220/13 o pow. 18 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 13:55
dokument Zarządzenie Nr I/129/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 165/3 o pow. 460 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 13:46
dokument Zarządzenie Nr I/128/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 199/1 o pow. 138 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 13:44
dokument Zarządzenie Nr I/127/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 124/12 o pow. 0,4519 ha położonej w obrębie Gogolice gmina Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 13:42
dokument Zarządzenie Nr I/126/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 22/1 o pow. 500 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 13:40
dokument Zarządzenie Nr I/125/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej numerem 198/3 o pow. 500 m2 położonej w obrębie nr 4 miasto/ gmina Trzcińsko-Zdrój. 2019-08-20 13:41
dokument Zarządzenie Nr I/124/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa. 2019-08-20 13:28
dokument Zarządzenie Nr I/123/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-08-21 08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/ 122 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 05 sierpnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2019-08-05 20:36
dokument ZARZĄDZENIE nr I/121/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-08-20 11:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/117/2019 BURMISTRZA TRZCIŃSKA - ZDROJU z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: upoważnienia p. Iwonę Zalewską referenta ds. świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2019-08-01 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR I/116/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 265 o powierzchni 4.097 m2, położoną w obrębie geodezyjnym Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój. 2019-07-23 15:15
dokument Zarządzenie Nr I/115/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-08-02 14:00
dokument Zarządzenie Nr I/114/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-07-22 15:22
dokument Zarządzenie Nr I/113/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-07-18 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR I/112/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2019-07-16 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR I/111/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa. 2019-07-15 15:13
dokument ZARZĄDZENIE nr I/ 110/ 2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-07-10 15:13
dokument ZARZĄDZENIE NR I/109/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 lipiec 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko do spraw księgowości budżetowej, w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju . 2019-07-08 13:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/108/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-07-05 11:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/107/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-07-05 11:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/106/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 81/2 obręb Gogolice na potrzeby II ustnego przetargu nieograniczonego 2019-07-05 11:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/105/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 04 lipca 2019 roku w zprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 164 obręb 4 Trzcińsko-Zdrój na potrzeby III ustnego przetargu nieograniczonego 2019-07-05 11:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/104/2019 BURMISTRZA TRZCIŃSKA - ZDROJU z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju. 2019-08-02 13:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/103/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia I przetargu ustnego na zbycie nieruchomości gruntowej będących własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój 2019-07-05 11:17
dokument Zarządzenie Nr I/102/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-07-08 10:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/101/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia p. Józefy Warężak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2019-06-28 10:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/100/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia p. Iwony Zalewskiej referenta ds. świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2019-06-28 10:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/99/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia p. Beatę Jaszczyszyn referenta ds. świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2019-06-28 10:03
dokument ZARZĄDZENIE nr I/98/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-06-28 09:57
dokument Zarządzenie Nr I/97/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Nr I/32/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko -Zdrój z dnia 29 stycznia 2019r. 2019-06-28 09:55
dokument Zarządzenie Nr I/96/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej dz. nr 180/4 o pow. 500m2 położonej przy ul. Młyńskiej w Trzcińsku-Zdroju do umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na ustawienie cyrku i prowadzenie działalności cyrkowej w dniu 14.08.2019r. 2019-07-18 08:52
dokument Zarządzenie Nr I/95/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-06-26 07:37
dokument Zarządzenie Nr I/94/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. 2019-06-21 07:56
dokument ZARZĄDZENIE nr I/93/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-06-18 08:08
dokument ZARZĄDZENIE nr I/92/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju, ul. Kościuszki 7. 2019-06-18 08:07
dokument Zarządzenie Nr I/91/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2019-06-21 07:56
dokument Zarządzenie Nr I/90/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji. 2019-06-21 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR I/89/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania. 2019-06-21 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR I/88/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 15 w Trzcińsku-Zdroju. 2019-06-12 15:02
dokument Zarządzenie Nr I/87/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia II przetargu ustnego na zbycie nieruchomości gruntowej będących własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-06-06 15:32
dokument Zarządzenie Nr I/86/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego Zastępców. 2019-06-21 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR I/85/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko referenta do spraw księgowości budżetowej, w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2019-06-05 15:04
dokument Zarządzenie Nr III/84/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 31 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Komunalnego 2019-06-05 15:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/83/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia kuratora dla osoby nieobecnej. 2019-06-05 15:23
dokument Zarządzenie Nr I/82/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-06-06 15:34
dokument ZARZĄDZENIE nr I/81/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. 2019-06-03 15:20
dokument ZARZĄDZENIE NR I/80/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata na stanowisko referenta do spraw księgowości budżetowej. 2019-05-30 08:44
dokument ZARZĄDZENIE nr I/79/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-05-29 15:35
dokument ZARZĄDZENIE NR I/78/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej. 2019-05-28 12:14
dokument Zarządzenie Nr I/77/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do przeprowadzania kontroli meldunkowych w postępowaniach administracyjnych o zameldowania i wymeldowania osób z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 2019-05-28 12:11
dokument Zarządzenie Nr I/76/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-06-21 07:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/75/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 2019-05-16 15:35
dokument ZARZĄDZENIE NR I/74/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2019-05-16 15:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/73/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-14 15:41
dokument ZARZĄDZENIE NR I/72/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko referenta do spraw księgowości budżetowej, w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2019-05-14 15:33
dokument ZARZĄDZENIE nr I/71/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. 2019-05-15 14:43
dokument Zarządzenie Nr I/ 70/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 10 maja 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do wydawania Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-13 16:50
dokument Zarządzenie NR I/69/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej. 2019-05-13 16:55
dokument Zarządzenie NR I/68/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-05-28 13:22
dokument Zarządzenie Nr I/67/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 164 obręb 4 Trzcińsko-Zdrój na potrzeby II ustego przetargu nieograniczonego 2019-05-07 13:13
dokument Zarządzenie Nr I/66/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-07 13:12
dokument Zarządzenie Nr I/65/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2019-06-21 07:57
dokument Zarządzenie Nr I/64/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-05-02 11:31
dokument Zarządzenie Nr I/63/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do podpisania sprawozdania finansowego za rok 2018 podczas nieobecności Skarbnika Gminy. 2019-06-21 08:01
dokument ZARZĄDZENIE nr I/62/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju 2019-05-02 11:11
dokument Zarządzenie Nr I/61/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-04-26 14:00
dokument Zarządzenie Nr I/60/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów ustnych na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój 2019-05-02 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR I/59/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej. 2019-04-25 16:44
dokument Zarządzenie Nr I/58/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 2019-05-02 11:30
dokument Zarządzenie Nr I/57/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrójw sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-04-12 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR I/56/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej. 2019-04-10 15:32
dokument Zarządzenie Nr I/55/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2019-04-09 12:30
dokument Zarządzenie Nr I/54/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wpisania obiektu (stanowiska archeologicznego w m. Dobropole, stan. 13 (AZP 40-07/78) - dz. nr 281 obr. Dobropole, gm Trzcińsko-Zdrój) do Gminnej Ewidencji Zabytków 2019-04-09 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR I/53/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-04-09 12:31
dokument ZARZĄDZENIE nr I/52/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju 2019-05-07 14:05
dokument Zarządzenie Nr I/51/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wpisania obiektu (układu ruralistycznego wsi Strzeszów) do Gminnej Ewidencji Zabytków. 2019-04-09 12:26
dokument Zarządzenie Nr I/50/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wpisania obiektu (układu ruralistycznego wsi Góralice) do Gminnej Ewidencji Zabytków 2019-04-09 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR I/49/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-03-27 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/48/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-03-25 14:40
dokument Zarządzenie Nr I/47/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Sojuszników 19. 2019-03-29 10:55
dokument Zarządzenie Nr I/46/2019 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-04-04 15:02
dokument Zarządzenie Nr I/45/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-04-04 15:09
dokument Zarządzenie Nr I/43/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 marca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. 2019-03-08 13:46
dokument Zarządzenie Nr I/42/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie, najmu części nieruchomości gruntowej na części nieruchomości dz. nr 180/4 o pow. 500m2 położonej przy ul. Młyńskiej w Trzcińsko-Zdroju z przeznaczeniem na ustawienie cyrku i prowadzenie działalności cyrkowej. 2019-03-11 14:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/41/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustalenia regulaminu Komisji. 2019-03-07 14:58
dokument Zarządzenie Nr I/40/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04.03.2019 r. w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzania informacji dodatkowej. 2019-03-08 15:01
dokument Zarządzenie Nr I/39/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem na wspieranie realizacji zadań publicznych. 2019-03-01 13:35
dokument Zarządzenie Nr I/38/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-03-20 07:43
dokument Zarządzenie Nr I/37/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych. 2019-02-26 15:30
dokument Zarządzenie Nr I/36/2019 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 2019-03-07 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR I/35/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2019/2020 2019-02-21 15:26
dokument Zarządzenie Nr I/ 34 /2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr I/29/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. 2019-02-06 07:50
dokument Zarządzenie Nr I/33/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2019-02-05 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR I/32/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2019 w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-03-20 07:42
dokument Zarządzenie Nr I/31/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. 2019-01-31 14:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/30/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 25 stycznia 2019r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2019-02-05 07:53
dokument Zarządzenie Nr I/29/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. 2019-01-25 13:52
dokument Zarządzenie Nr I/28/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 237/2, obręb Rosnowo, o powierzchni 0,40 ha. 2019-01-24 11:13
dokument Zarządzenie Nr I/27/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, działka nr 980, obręb 4 Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 980,00 m2. 2019-01-24 11:11
dokument Zarządzenie Nr I/26/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 96, obręb 1 Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 6,40 m2. 2019-01-24 11:10
dokument Zarządzenie Nr I/25/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenie ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-03-21 11:40
dokument Zarządzenie Nr I/24/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenie ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-03-21 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR I/23/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-18 15:25
dokument Zarządzenie Nr I/22/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-21 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR I/21/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów oraz harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi. 2019-01-16 15:10
dokument ZARZĄDZENIE NR I/20/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2019-01-16 14:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr I /19/2019 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 15 stycznia 2019 r. w spawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju. 2019-02-04 08:29
dokument Zarządzenie Nr I/18/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2019-01-14 14:28
dokument Zarządzenie Nr I/17/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2019. 2019-01-14 14:26
dokument Zarządzenie Nr I/16/2019 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku ? Zdroju. 2019-01-09 08:05