herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/599/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.