herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/588/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 198/3, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 475m2.

 

ZARZĄDZENIE NR III/588/2018

 

 

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 13 września 2018 roku

 

 

w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta

sama nieruchomość

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 7 ust 3 Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku ws określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3437) zarządzam, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas określony 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość dotychczas wydzierżawiana, stanowiąca własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków:

  • część działki nr 198/3, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 475m2, KW SZ1Y/00037382/5.

 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 25-09-2018 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 25-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 25-09-2018 15:28