herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/590/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/2 o powierzchni 842m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.


ZARZĄDZENIE NR III/590/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 13 września 2018 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych

nieograniczonych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust.1 i art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490), zarządzam:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży, w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych: nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/2 o powierzchni 842m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00039564/9.

§ 2. 1.Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 35.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 netto)

2. Do ceny działki ustalonej w drodze rokowań doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

§ 3. Ustalić zaliczkę do rokowań w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 20-09-2018 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 20-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2018 12:02