Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XLVI/443/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na Skarb Państwa, w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

 

 

UCHWAŁA NR XLVI /443 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 14 września 2018 r.

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w tym gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3437), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa-Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 142 o powierzchni 0,0665 ha.

2. Stan prawny działki nr 142 uregulowany jest w księdze wieczystej nr KW SZ1Y/00037498/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały zostanie darowana na cel publiczny - pod budowę i utrzymanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (Komisariatu Policji).

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/320/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na Skarb Państwa, w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLVI /443 /2018

z dnia 14 września 2018 r.

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz

Skarbu Państwa.

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie we współpracy z Gminą Trzcińsku-Zdrój przystąpiła do przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej - miejscowego posterunku Policji.

 

Pod planowaną inwestycję wybrana została nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały, stanowiąca własność Gminy Trzcińsko-Zdrój i wchodząca w skład gminnego zasobu nieruchomości, położona na terenie miasta przy ul. Ceglanej.

 

W celu realizacji rzeczonych działań niezbędne jest przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) wymagana jest uprzednia zgoda Rady.

 

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 19-09-2018 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 19-09-2018 12:37