herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie nr III/576/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skróconego czasu pracy na okres upałów.


Zarządzenie nr III/576/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie skróconego czasu pracy na okres upałów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1076) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 zm.: Dz. U. z 2007 r. nr 49, poz. 330 i z 2008 r. nr 108, poz. 690, z 2011 nr 173, poz. 1034) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 03 sierpnia 2018 r.

§ 2. Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju w dniach od 01 sierpnia 2018 r. do 02 sierpnia 2018 r.

będzie czynny od godz. 7.30 do 13.30, a 03 sierpnia 2018 r. od 7.00 do 13.00.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się pracownikowi ds. BHP.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 01-08-2018 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2018 11:34