herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/570/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.


Zarządzenie Nr III/570/2018

Burmistrza Trzcińska -Zdroju

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2018

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcińsko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr III/570/2018 Burmistrza Trzcińska - Zdroju
z dnia 12 lipca 2018 r.

1.Zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 232 500,00 zł spowodowane są:

- decyzją nr 164/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. dokonano zmniejszenia w planie dotacji celowych o kwotę 232 500,00 przyznanych na wypłatę świadczenia wychowawczego.

2. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2 910,86 spowodowane są:

- decyzją nr 187/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia w planie dotacji celowych o kwotę 223,86 przyznanych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

- decyzją nr 111/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej kwoty 2 687,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 19-07-2018 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Trautman 19-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2018 12:37