herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach.


UCHWAŁA NR XLIV/ 427 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz z § 1. ust. 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U z 2017 r., poz. 649) na wniosek Rady Pedagogicznej Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju

uchwala, co następuje:

§1. Szkole Podstawowej w Gogolicach nadaje imię Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 października 2018 r.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE WNIOSKU NADANIA IMIENIA I SZTANDARU

SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

Szkoła Podstawowa w Gogolicach jest placówką o długiej i bogatej tradycji. Założona została w 1948 r. Od tego czasu służy polskiej oświacie dziesiątki lat kształcąc i wychowując kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Trzcińsko-Zdrój, a w 2018 r. obchodzi 70-lecie swojej pracy. Obecnie, jedynie Szkoła w Gogolicach jest bezimienna wśród innych szkół w Gminie Trzcińsko-Zdrój - nie posiada jeszcze swojego patrona, a tym samym nie posiada również swojego sztandaru. Rok 2018 wyznacza też rocznicę szczególną - jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Mając powyższe na względzie, w opinii wszystkich organów Szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz także kilku społecznych partnerów Szkoły skupionych w Komitecie Wspomagania Szkoły Podstawowej w Gogolicach, odpowiednim uczczeniem obu jubileuszów będzie zwiększenie podmiotowości Szkoły, jako placówki polskości na Pomorzu Zachodnim, poprzez nadanie jej imienia i sztandaru. Na Patrona Szkoły wybrana została bohaterka narodowa z okresu, gdy definiowała się tożsamość państwa polskiego.

Od października ubiegłego roku, Rada Rodziców przy wsparciu partnerów społecznych, rozpoczęła intensywne działania w kierunku znalezienia odpowiedniego kandydata na patrona Szkoły. Spośród wielu pomysłów, które były analizowane, jeden zyskał największą aprobatę społeczności szkolnej, aby Patronką Szkoły Podstawowej została młoda, 15-letnia dziewczynka - płocka harcerka i bohaterka narodowa spod znaku Orląt Lwowskich - Helena Grabska.

Kim była bohaterska Helena Grabska? - Orlę Lwowskie ur. 1904 r. w Płocku. Uzyskała w swoim oddziale wielkie uznanie za poświęcenie w służbie i odwagę w wykonywaniu obowiązków. Była uczennicą Gimnazjum i Liceum im. Hetmanowej Żółkiewskiej w Płocku. Należała do Ochotniczej Legii Kobiet. Zginęła 11 kwietnia 1919 r. we Lwowie, na dworcu kolejowym w broniącym się Lwowie. Miała zaledwie 15 lat i walczyła w oddziale pod komendą Aleksandry Zagórskiej. Zginęła, jak żołnierz - na posterunku ochronnym. Została pochowana wraz z braćmi, którzy również walczyli w obronie Lwowa na Starym Cmentarzu w Płocku. Ich grób został uznany za Miejsce Pamięci Narodowej.

Kim były „Lwowskie Orlęta”? W większości 13 i 14-letni uczniowie szkół lwowskich, harcerze, którzy nie posiadali szerokiej wiedzy, ale byli mądrzy, bo wiedzieli, co w  życiu człowieka i narodu jest ważne. Wiedzieli, jak wielką wartością jest wolność, bo ich ojcowie za tę wolność walczyli i ginęli. W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
nie wolno o tych młodych bohaterach zapomnieć, bo walczyli dzielnie, jak dorośli i nie dali sobie szansy, aby spokojnie dorosnąć. Przyszło im walczyć o polskie granice, bo wolność w 1918 r. nie przyszła sama, trzeba było o nią walczyć.

Wybór imienia Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich jest wyborem przemyślanym, świadomym i akceptowanym przez szkolną i lokalną społeczność. Wybór ten ma też wspierać proces wychowawczy w szkole, kształtować postawy patriotyczne oraz wspomagać wychowanie do wartości. Należy stwierdzić, że Patronka jest postacią, reprezentującą wartości, z którymi może identyfikować się każdy Polak, szczególnie młody. Jest niedoścignionym przykładem postawy patriotycznej i obywatelskiej.

Jej heroiczna, nietuzinkowa biografia w praktyczny sposób pokazuje, czym jest patriotyzm, wolność, odwaga, bycie „zawsze wiernym”, odpowiedzialność, praca nad sobą, pamięć o przeszłości, konsekwencja i upór w działaniu dla dobra wspólnego. Postać tej niezwykłej Polki wskazuje na wartości uniwersalne i ponadczasowe, które należy kultywować i umacniać wśród młodego pokolenia Polaków, aby budować trwałe poczucie wspólnoty narodowej i państwowej. Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Gogolicach planowana jest na 12 października 2018 roku.

Zgodnie z § 1ust. 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U z 2017 r., poz. 649) imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-07-2018 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:52