herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. 2018-07-09 14:54
UCHWAŁA Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-07-09 14:52
UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach. 2018-07-09 14:52
UCHWAŁA NR XLIV/426/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. 2018-07-09 14:51
Uchwała Nr XLIV/425/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-07-09 14:50
Uchwała nr XLIV/424/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-07-09 14:49
UCHWAŁA NR XLIV/423/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. 2018-07-09 14:48
Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. 2018-07-09 14:46