herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju.

 

ZARZĄDZENIE NR III/562/2018

 

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 21 czerwca 2018r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju.

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz § 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdrój w składzie:

 

1) Emilian Osetek - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący Komisji,

2) Wiesława Sugier - przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Iwona Sozańska - przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Katarzyna Wyrobek- Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7) Elżbieta Herbin - przedstawiciel rady pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju,

8) Katarzyna Rostowska - przedstawiciel rady pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju,

9) Magdalena Stańczyk - przedstawiciel rady rodziców, Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju,

10) Barbara Rogoża-Korkoszyńska - przedstawiciel rady rodziców Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju,

11) Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

§ 2

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 25-06-2018 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 25-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 25-06-2018 14:32